Hyppää sisältöön
fi
en

11.2.2022

Naisten määrä ja asema yrityksessä kiinnostaa sijoittajia yhä enemmän

Finnfundin vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Alavuotunki: Monimuotoisuus on noussut tärkeäksi sijoituskriteeriksi

Kehitysrahoittaja Finnfund tarkastelee jokaisen sijoituspäätöksensä yhteydessä sitä, miten sijoituksen kohteena oleva yhtiö edistää naisten roolia muun muassa työntekijöinä, johtajina ja asiakkaina. Osana kansainvälistä viisivuotista Generation Equality -kampanjaa Finnfund kiinnittää erityisesti huomiota tasa-arvon ja teknologian yhtymäkohtiin. Suomella on kampanjassa johtorooli ryhmässä, joka keskittyy teknologiaan ja innovaatioihin tasa-arvon tukena.

”Finnfund on huhtikuun 2019 jälkeen sijoittanut yli 121 miljoonaa euroa yrityksiin, jotka edistävät naisten aseman vahvistamista kehitysmaissa”, kertoo vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Alavuotunki. ”Vaikka olemmekin tehneet jo kauan työtä naisten aseman parantamiseksi, vahvistimme tuolloin julkaistun tasa-arvolinjauksemme myötä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen yhdeksi kriteereistä, joita tarkastelemme jokaista sijoituspäätöstä tehdessämme.” Finnfund pyrkii asettamaan yhdessä sijoituskohteena olevien yritysten kanssa tavoitteita esimerkiksi sen suhteen, paljonko yrityksen hallituksessa ja johtotehtävissä tulisi olla naisia.

Tasa-arvosijoittaminen (engl. gender lens investing) on noussut maailmalla nopeasti yhdeksi tärkeimmistä sijoituskriteereistä. Kehitystä on vauhdittanut yhteisen kriteeristön määrittely. ”Sijoittajien yhdessä työstämien 2X-kriteerien avulla voimme mitata ja seurata sijoitusten vaikutusta tasa-arvon edistämiseen vertailukelpoisella tavalla”, toteaa Alavuotunki. ”Sijoittajien yhteinen 2X Collaborative -yhteisö on osoitus siitä, että vaikuttavuussijoittajien lisäksi myös muut ovat todenneet monimuotoisuuteen pyrkivien yritysten olevan kiinnostavia sijoituskohteita.” Finnfund on yksi 2X Collaborative -yhteisön perustajajäsenistä.

Yrityksen työntekijöiden ja johdon monimuotoisuus kiinnostaa sijoittajia, koska sen nähdään olevan eduksi liiketoiminnalle. Finnfundin Keniassa toimiva salkkuyhtiö Penda Health kertoo panostavansa naisten palkkaamiseen johtotehtäviin, sillä terveydenhuoltoalan yrityksen asiakkaista suurin osa on naisia ja perheitä. ”He ovat oivaltaneet, että johdon on ymmärrettävä asiakkaiden arkea”, kertoo Alavuotunki. Eri puolilla Afrikkaa toimiva telekom-infrastruktuuriyhtiö BCS puolestaan panostaa naisten tukemiseen ja kouluttamiseen miesvaltaiselle alalle. ”IT-ala työllistää Afrikassa lähivuosina valtavan määrä ihmisiä, ja BCS ymmärtää miten osaajista voi pitää kiinni tarjoamalla niin miehille kuin naisillekin kehitysmahdollisuuksia yrityksen sisällä”, sanoo Alavuotunki. ”Meille sijoittajana tämä on merkki siitä, että yritys ymmärtää tulevaisuuden haasteet ja on varautunut niihin hyvissä ajoin.”

Lisätietoja:
Kaisa Alavuotunki, vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja, kaisa.alavuotunki@finnfund.fi, p. 041 522 3693

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta ja luomme pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita. Sijoitamme vuosittain 200–250 miljoonaa euroa 20–30 yritykseen kehitysmaissa. Keskitymme erityisesti energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen, rahoitusalaan sekä digitaalisiin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,070 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on 90 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi

Lue lisää:
Ras­ti ruu­tuun vai ta­voit­teet pa­pe­ril­le? Ta­sa-ar­vo­si­joit­ta­mi­nen on dia­lo­gia
Finn­fun­din st­ra­te­gia 2022-2025

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: