Hyppää sisältöön
fi
en

26.4.2019

Finnfundin odotetaan panostavan ilmastotoimiin

Tutkimusyhtiö Innolink toteutti Finnfundin toimeksiannosta sidosryhmäkyselyn, jossa haastateltiin sataa eri sidosryhmien edustajaa. Kysymykset koskivat mm. Finnfundin tunnettuutta ja mielikuvia, tehtäviä ja onnistumista sekä yhteistyön laatua. Vastaajien joukossa oli edustajia Finnfundin investointikohteista ja kanssasijoittajista sekä kansalaisjärjestöistä, poliittista vaikuttajista ja tutkijoista.

”Vastaukset ovat Finnfundille arvokkaita: niiden ansiosta tiedämme miten olemme onnistuneet ja mihin meidän toivotaan panostavan jatkossa. Finnfund koetaan hyväksi ja luotettavaksi yhteistyökumppaniksi, mikä on hyvä pohja kunnianhimoisille tavoitteillemme”, sanoo Finnfundin viestintäjohtaja Pasi Rajala.

”Olen jopa hieman yllättynyt siitä, miten hyvin Finnfundin missio näkyy toiminnassamme. 81 % vastaajista totesi mission näkyvän melko tai erittäin hyvin. Olemme sitoutuneita rakentamaan kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin kehitysmaissa, ja tutkimuksen perusteella se näkyy myös sidosryhmillemme.”

Vastauksista käy selkeästi ilmi, että Finnfundilta odotetaan kaikissa vastaajaryhmissä panostusta ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Samalla ilmastonmuutos koetaan osa-alueeksi, joka jo nyt näkyy parhaiten Finnfundin toiminnassa.

Vuonna 2018 Finnfund teki maksatuksia 71,9 miljoonalla eurolla yrityksiin tai rahastoihin, jotka toiminnallaan hillitsevät ilmastonmuutosta tai edistävät siihen sopeutumista. Finnfund myös aloitti koko sijoitussalkkunsa
ilmastovaikutusten vuosittaisen laskennan.

Finnfundilta toivotaan lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta etenkin kehitysvaikutusten mittaamisessa ja raportoinnissa.

”Tämä oli yksi tutkimuksen keskeisistä löydöksistä. Kehitysvaikutusten arviointi ja seuranta koko investoinnin elinkaaren ajan on toimintamme ytimessä, mutta meidän on onnistuttava viestimään siitä entistä paremmin”, toteaa Rajala.

Finnfund raportoi vaikuttavuudestaan vuosittain kehitysvaikutusjulkaisussa. Julkaisut pääset lukemaan tästä linkistä.

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: