Hyppää sisältöön
fi
en

13.2.2017

Greenstream Network Oy: suomalaisyhtiö verkottaa ympäristöosaajat Kiinan markkinoille

Energiansäästö- ja ympäristöteknologialle on Kiinassa valtavat markkinat. GreenStream hakee niiltä omaa siivuaan kokonaispaketilla, joka sisältää ympäristöystävällisten energiatehokkuushankkeiden suunnittelun, toteutuksen, sopivat teknologiakumppanit ja rahoituksen. Team Finland -verkosto on ollut alusta alkaen tärkeä matkakumppani.

GreenStream logo.jpg

Kiinan talouskasvu on ollut viimeiset parikymmentä vuotta lähes häikäisevää ja sen vauhti on edelleen huikea useimpiin länsimaihin verrattuna. Kolikon kääntöpuoli ovat kasvun mukanaan tuomat mittavat ympäristöongelmat, joihin etenkin savusumusta kärsivissä suurkaupungeissa on alettu kyllästyä.

Myös valtiojohdossa on oivallettu, että ympäristöä rasittavasta ja energiaa hukkaavasta halpatuotannosta on siirryttävä asteittain kestävämmälle pohjalle, mikäli kiinalaistuotteiden halutaan jatkossa menestyvän myös ulkomailla.

Teollisuudelle energiatehokkuusratkaisuja toimittavan helsinkiläisen GreenStream Network Oy:n toimitusjohtajan Jussi Nykäsen mukaan muutostarve on iso ja se tarjoaa alan konsulteille ja teknologiatoimittajille entistä paremmat markkinanäkymät.

”Kiinassa on vallinnut Maon ajoista lähtien oppi, jonka mukaan ihminen hallitsee luontoa ja ympäristöä. Nyt on oivallettu, ettei se yksinkertaisesti ole mahdollista”, Nykänen toteaa.

Samalla hän tosin muistuttaa, että valtavista markkinoista huolimatta on jalansija jatkossa entistä tiukemmassa. Kiinalaiset ovat itsekin oivaltaneet energiatehokkuudessa ja ympäristöteknologiassa piilevät globaalit mahdollisuudet ja panostavat tosissaan kehitystyöhön. Tulokset myös näkyvät: maa on komponenttivalmistajana ja esimerkiksi aurinkopaneelien tuottajana jo nyt ylivertainen.

Koko paketti kuntoon

Teollisuuden kaipaamiin kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin osaaminen ei kuitenkaan vielä riitä ja tässä on GreenStreamin markkinarako. Yhtiö on tuotteistanut ESCO-pakettiratkaisun (Energy Service Company), jonka osana se suunnittelee hankkeet, etsii niihin sopivat kotimaiset laitetoimittajat, järjestää rahoituksen ja vastaa projektin toteutuksesta. Kutistuneesta veden, energian ja materiaalinkulutuksesta syntyvillä säästöillä asiakas kuittaa vähitellen hankintansa.

”Takaisinmaksuaika on tällä yhtälöllä yleensä alle viisi vuotta. Sen jälkeen laitteet ovat asiakkaan omia ja me siirrymme seuraavaan kohteeseen. Olemme toteuttaneet seitsemän energiatehokkuushanketta ja useita on valmisteilla”, Nykänen kertoo.

Asiakkaat ovat olleet lähinnä paperi- ja metalliteollisuutta ja yhden toimituksen arvo on keskimäärin 0,5–2,0 miljoonaa euroa. Laitetoimittajat ovat pääosin kotimaisia pk-yrityksiä.

Nykänen näkee edellä mainituilla toimialoilla valtavasti kasvupotentiaalia. Houkuttelevia mahdollisuuksia tarjoaa myös prosessi- ja kemianteollisuus, joissa energian- ja vedenkulutus voidaan tietyissä kohtaa tuotantoprosessia kutistaa murto-osaan alkuperäisestä.

Team Finland tärkeä kumppani

Vuosituhannen vaihteessa perustettu GreenStream on suunnannut alusta lähtien kansainvälisille markkinoille. Vuonna 2006 se avasi ensimmäiset päästökaupparahastonsa. Tekes oli tärkeä asiantuntijakumppani uuden liiketoiminnan rakentamisessa. Finnpartnershipin tuen turvin yritys haki vuonna 2007 jalansijaa Ukrainasta ja muutamaa vuotta myöhemmin Kiinasta.

Kööpenhaminan ilmastokokouksen epäonnistuminen tiesi käytännössä loppua rahastoille, jotka oli suunnattu kehitysmaiden päästövähennyshankkeisiin. Myös GreenStream päätti keskittyä vuosikymmenen vaihduttua entistä selkeämmin energiatehokkuushankkeiden toteutukseen ja niiden rahoituskonsultointiin.

”Tässäkin suunnanmuutoksessa Team Finland -verkostosta oli iso apu. Tekes oli tukena ja turvana, kun raken-simme uutta liiketoimintamallia. Finpron kasvuohjelma auttoi suuntaamaan uusille markkinoille. Tärkein osa kokonaisuutta oli Finnfund, joka rahoitti ensimmäiset projektimme Kiinassa”, Nykänen listaa esimerkkejä.

Yhtiö tekee tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron liikevaihtoa. Työntekijöitä on Suomessa ja Kiinassa yhteensä 30. Kasvutavoitteet ovat muutaman vuoden tähtäimellä selkeät ja liikevaihto aiotaan moninkertaistaa. Nykänen tosin muistuttaa, että jättivaltiossa kannattaa aina varautua myös takaiskuihin. Säädökset ja pykälät voivat joskus muuttua yhdessä yössä.

Kiinan lisäksi GreenStream toimii muillakin markkinoilla.

”Afrikka on tulevaisuudessa yksi mielenkiintoinen markkina, etenkin uusiutuvan energian sektorilla. Sinne kiinalaisilla on paljonkin kontakteja”, toimitusjohtaja toteaa.

GreenStream Network Oy
Vuonna 2001 perustettu helsinkiläinen asiantuntijayritys toteuttaa kotimaiseen teknologiaan perustuvia energiatehokkuus- ja päästövähennysratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. Uusiutuvan energian markkinoilla ja päästökaupparahastoilla toimintansa aloittanut GreenStream on panostanut alusta lähtien vientiin. Viime vuosina pääkohdemaa on ollut Kiina, jossa asiakkaina on muun muassa paperi- ja metalliteollisuutta.
Noin kahden miljoonan euron liikevaihto kertyy lähes täysin vientikaupasta, jossa se GreenStream etsii ja verkottaa projekteihin sopivat kotimaiset teknologiatoimittajat, hankkii rahoituksen, sekä vastaa hankkeiden läpiviennistä ja rahoituskonsultoinnista.

Team Finlandin rooli
GreenStream on saanut Team Finland -verkostolta monipuolista apua ja tukea. Tekes on ollut tärkeä kumppani liiketoiminnan kehittämisessä, Finpro on auttanut yhtiötä vientimarkkinoille ja Finnfund on investoinut ensimmäisiin projekteihin Kiinassa. Finnpartnershipin tuen turvin yhtiö on hakenut jalansijaa ensin Ukrainasta ja sitten Kiinasta.

Edistysaskeleita matkalla maailmalle
GreenStream on kehittänyt liiketoimintaansa uuteen suuntaan aina, kun markkinat ovat sitä edellyttäneet. Kansainvälisyys on ollut alusta lähtien tärkeä osa yhtiön strategiaa. Vihreän sähkön välittäjästä kehittyi ensin päästökaupparahastojen hallinnointiyhtiö. Nykyisin GreenStream on energiatehokkuushankkeiden toteuttaja ja projektirahoituksen osaaja. Pohjois-Eurooppa, Itä-Eurooppa ja Venäjä, Afrikka, Etelä-Amerikka ja Aasian maat ovat antaneet pohjan kasvulle, jota se GreenStream nyt toteuttaa Kiinassa. Yhtiön tavoitteena on moninkertaistaa nykyinen liikevaihto vuoteen 2020 mennessä.

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: