Hyppää sisältöön
fi
en

Verovastuullisuus

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Tähän kehitykseen kohdemaat tarvitsevat verotuloja ja muita maksuja. Yksi Finnfundin työn kehitystavoitteista on rahoitettujen yritysten kehitysmaissa maksamat verot ja muut veroluonteiset maksut maan julkiselle sektorille. Niiden turvin maiden julkinen hallinto voi rakentaa ja tarjota kansalaisilleen palveluja, kuten kouluja, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria.

Finnfundin rahoittamien hankkeiden tulee olla sekä kaupallisesti kannattavia ja vastuullisesti toteutettuja että tuottaa kehitysvaikutuksia kohdemaissaan. Finnfund edellyttää rahoittamiensa hankkeiden toimivan verovastuullisesti sekä noudattavan paikallista vero­lainsäädäntöä.

Veropolitiikka

Finnfund otti käyttöönsä uuden veropolitiikan vuoden 2018 alusta alkaen. Politiikka kokoaa yhteen ne periaatteet ja toimintatavat, joilla Finnfund arvioi ja edistää oman toimintansa ja rahoittamiensa hankkeiden verovastuullisuutta.

Finnfundin veropolitiikka tukee osaltaan eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) yhteistä veropolitiikkaa.

Veronäkökohtien lisäksi Finnfund arvioi muitakin vaikutuksia kohdemaan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sekä muun muassa hankkeiden onnistumisen todennäköisyyttä, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun noudattamista ja ihmisoikeuksien huomioimista. Sijoituspäätökset tehdään kokonaisharkinnan perusteella.

Suomi on sitoutunut verojärjestelmien epäsymmetrisyydestä johtuvia verotto­muus­tilanteita sekä veropohjaa murentavia voitonsiirtoja hillitsevän OECD:n Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) -hankkeen tavoitteisiin. Finnfund tukee omalla toiminnallaan kansainvälisen verosääntelyn kehittämistä ja noudattaa voimassa olevia lakeja ja valtio-omistajan ohjeita. Finnfund tukee omalla toiminnallaan myös rahoittamiensa yhtiöiden verovastuullisuutta.

Finnfund ei tue toiminnallaan aggressiivista verosuunnittelua, jossa kehitysmaihin ei kerry verotuloa voitollisesta liiketoiminnasta.

Finnfundin veropolitiikka on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Verovastuullisuus Finnfundissa – veropolitiikka 1.1.2018 alkaen

Lue lisää aiheesta:
Näin me toimimme: Verovastuullisuus käytännössä