Hyppää sisältöön
fi
en

Finnfund rakentaa kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa.

40 vuoden kokemus kehittyviltä markkinoilta

Finnfund on kehitysrahoittaja, joka rakentaa kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa.

Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yksityisille yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja, välirahoitusta sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää erityisosaamista.

Edellytämme kaikilta hankkeilta kannattavuutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa vastuullisuutta sekä mitattavia kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Painotamme kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja eli puhdasta energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta ja maataloutta sekä rahoitusalaa, mutta rahoitamme myös muita toimialoja.

Finnfundin rahoittamat hankkeet ovat toimivia tai perustamisvaiheessa olevia yhtiöitä, joiden toiminta edistää kehitysmaiden kestävää kehitystä. Yhtiöt voivat myös tehdä yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.

Valtion pääoma vipuvartena

Finnfund saa rahoituksensa Suomen valtiolta, yksityisiltä pääomamarkkinoilta ja sijoitustensa tuotosta. Finnfund käyttää valtiolta saamaansa pääomaa vipuvartena houkutellessaan yksityisiä investointeja hyviin hankkeisiin kehitysmaissa.

Suomen viralliseksi kehitysyhteistyöksi laskettavat Finnfundin maksatukset ovat aina vähintään tuplasti sen, mitä valtio myöntää yhtiölle pääomankorotuksina.

Finnfund sijoittaa kaikki tuotot uusiin kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin. Teemme vuosittain noin 20-30 uutta investointia yhteensä noin 150-200 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2017 lopussa Finnfundin sijoitukset ja maksamattomat sijoituspäätökset olivat yhteensä noin 719 miljoonaa euroa 171 hankkeessa 39 maassa.

Finnfundin omistavat Suomen valtio (94,1 %), Finnvera (5,8 %), ja Elinkeinoelämän keskusliitto (0,1 %). Yhtiöllä on noin 80 työntekijää Helsingissä.

Finnfund on eurooppalaisten kehitysrahoittajien ryhmän EDFIn jäsen.

Finnfundin hallinnoima Finnpartnership tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja liikekumppanuustukea.

Strategia ja johtaminen

Finnfundin kaikkea toimintaa ohjaa neljä periaatetta: Vaikuttavuus, vastuullisuus, kannattavuus ja ammattimaisuus.

Lue lisää

Vuosikertomukset

2018 lopussa Finnfundin sijoitukset ja maksamattomat sijoituspäätökset olivat noin 800 miljoonaa euroa 45 maassa.

Lue lisää

Ura Finnfundissa

Finnfund tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana kehitysmaiden ja kehitysrahoituksen muutoksessa.

Lue lisää

 

Ihmiset

Finnfundin palveluksessa Helsingissä on noin 83 rahoituksen, kehitysvaikutusten, yritysvastuun ja hallinnon asiantuntijaa.

Lue lisää