Hyppää sisältöön
fi
en

Finnfund rakentaa kestävämpää tulevaisuutta ja luo pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita.

40 vuoden kokemus kehittyviltä markkinoilta

Finnfund on kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja, joka rakentaa kestävämpää tulevaisuutta ja luo pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita.

Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yksityisille yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja, välirahoitusta sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää erityisosaamista.

Edellytämme kaikilta hankkeilta kannattavuutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa vastuullisuutta sekä mitattavia kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Painotamme kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja kuten uusiutuvaa ja päästöjä vähentävää energiantuotantoa, uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta, rahoitusalaa sekä digitaalisia ratkaisuja ja infrastruktuuria. Investoimme hyviin hankkeisiin myös monilla muilla toimialoilla silloin kun ne sopivat investointistrategiaamme ja täyttävät vaatimuksemme.

Finnfundin rahoittamat hankkeet ovat toimivia tai perustamisvaiheessa olevia yhtiöitä, joiden toiminta edistää kehitysmaiden kestävää kehitystä. Yhtiöt voivat myös tehdä yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.

 

Katso video vaikuttavuussijoittamisesta kehitysmaissa.
Lisää videoita löytyy Finnfundin YouTube-kanavalta.

sdr_vivid

Valtion pääoma vipuvartena

Finnfund saa rahoituksensa Suomen valtiolta, yksityisiltä pääomamarkkinoilta ja sijoitustensa tuotosta. Finnfund käyttää valtiolta saamaansa pääomaa vipuvartena houkutellessaan yksityisiä investointeja hyviin hankkeisiin kehitysmaissa.

Finnfund sijoittaa kaikki tuotot uusiin kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin. Teemme vuosittain noin 20-30 uutta investointia yhteensä noin 200-250 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2022 lopussa Finnfundin sijoitukset, sitoumukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,22 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa.

Finnfundin omistavat Suomen valtio (96,18 %), Finnvera (3,75 %), ja Elinkeinoelämän keskusliitto (0,07 %). Yhtiöllä on noin 100 työntekijää Helsingissä.

Suomen viralliseksi kehitysyhteistyöksi laskettavat Finnfundin maksatukset ovat aina vähintään tuplasti sen, mitä valtio myöntää yhtiölle pääomankorotuksina.

Finnfund on eurooppalaisten kehitysrahoittajien ryhmän EDFIn jäsen.

Finnfund hallinnoi ulkoministeriön rahoittamaa  Finnpartnership-liikekumppanuusohjelmaa. Finnpartnership tarjoaa liikekumppanuustuki-rahoitusta, kontakteja sekä neuvonta- ja koulutuspalveluja  kehitysmaaliiketoimintaan liittyen.

Strategia ja johtaminen

Finnfundin kaikkea toimintaa ohjaa neljä periaatetta: Vaikuttavuus, vastuullisuus, kannattavuus ja ammattimaisuus.

Lue lisää

Vuosikertomukset

Vuoden 2022 lopussa Finnfundin sijoitukset ja maksamattomat sijoituspäätökset olivat noin 1,22 miljardia euroa 55 maassa.

Lue lisää

Ura Finnfundissa

Finnfund tarjoaa ainutlaatuisen mahdol-lisuuden olla mukana kehitysmaiden ja kehitysrahoituksen muutoksessa.

Lue lisää

Ihmiset

Finnfundin palveluksessa Helsingissä on noin sata rahoituksen, kehitysvaikutusten, yritysvastuun ja hallinnon asiantuntijaa.

Lue lisää