Hyppää sisältöön
fi
en

14.9.2017

Finnfund uudistaa veropolitiikkaansa – kommentoi keskustelupaperia

Finnfund on uudistamassa veropolitiikkaansa ja haluaa antaa kaikille halukkaille mahdollisuuden kommentoida ensimmäistä keskustelupaperia. Se toimii pohjana veropolitiikan ja hankkeiden verokäytäntöjen vastuullisuutta arvioivan työkalun työstämiselle. Kommentteja voi lähettää 28. syyskuuta saakka.

Kansainvälisen verosääntelyn kehityksestä ja veronkierron estämisestä puhutaan nyt paljon. Kansainvälistä sääntelyä uudistetaan tavoitteena lisätä avoimuutta ja tiedonkulkua eri maiden veroviranomaisen välillä. Finnfund pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan veroviranomaisten työtä ja uudistaa veropolitiikkaansa.

Finnfund pyrkii omassa politiikassa keskittymään omaan roolinsa ja niihin asioihin, joihin kehitysrahoittajan on mahdollista rahoittamissaan hankkeissa vaikuttaa. Finnfund toimii lähtökohtaisesti aina vähemmistösijoittajana.

Finnfundin veropolitiikka pohjautuu osaltaan eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten yhteisiin linjauksiin ja yhteistyöhön vastuullisten verokäytäntöjen kehittämisessä.

Kehitysmaiden verotuskyvyn tukeminen on myös Suomen kehityspolitiikan yksi tavoite. Finnfund toteuttaa osaltaan Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelmaa vuosille 2016–2019 sekä noudattaa ulkoasiainministeriön omistajaohjauksen ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston linjauksia.

Osana veropolitiikan valmistelua Finnfund järjesti 1. syyskuuta keskustelutilaisuuden, jossa käsiteltiin kehitysmaiden verotuskykyä ja kehitysrahoituslaitosten roolia. Mukana keskustelemassa oli muun muassa kansalaisjärjestöjen, yritysten, viranomaistahojen sekä tutkimuslaitosten edustajia. Pääpuhujina olivat YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen UNU Widerin Non-Resident Senior Research Fellow ja Tampereen yliopiston professori Jukka Pirttilä sekä hollantilaisen kehitysrahoituslaitoksen FMO:n Tax Manager Yvonne Bol. Muita puhujia olivat yksikönpäällikkö Max von Bonsdorff ulkoasiainministeriöstä, toiminnanjohtaja Sonja Vartiala Finnwatchista, vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopistosta sekä päälakimies Päivi Kuitunen Finnfundista.

Finnfund työstää veropolitiikkaa saamansa palautteen pohjalta ja järjestää sidosryhmille mahdollisuuden keskustella sen sisällöistä ja palautteesta. Tavoitteena on ottaa uudistettu veropolitiikka ja -työkalu käyttöön vuoden 2017 aikana.

Kommentoitavaksi:

Verokeskustelupaperi 13.9.2017 (pdf)

Kommenttien antamiseen käytettävä lomake

Päivi Kuitunen, päälakimies, p. 040 760 6628, paivi.kuitunen(a)finnfund.fi

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: