Hyppää sisältöön
fi
en

28.1.2019

Finnfundin kehitystuloksia 2017 nyt yksissä kansissa

Kestävää kehitystä, kasvua ja hyvinvointia. Finnfundin kehitysvaikutuksia on koottu taas yksiin kansiin. Julkaisu kattaa vuoden 2017 tuloksia koko sijoitussalkun tasolla.

Finnfund seuraa kaikkien sijoitustensa osalta vuosittain esimerkiksi työpaikkojen ja erityisesti naistyöntekijöiden sekä verotulojen ja muiden veroluonteisten maksujen määriä. Lisäksi seurataan muun muassa tuotetun energian, yrityksen kotimaan tekemien paikallisten ostojen määriä sekä mikrolainojen että pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottavien lainojen määriä.

Tämän lisäksi Finnfund tekee itse ja teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla laajempia arviointeja, joissa tarkastellaan joko yksittäistä investointia tai esimerkiksi tiettyä toimialaa. Vuonna 2017 käynnistettiin kaksi arviointia, joissa käsiteltiin Kap Verden ja Hondurasin uusiutuvan energian investointeja sekä Kenian Turkanajärvelle rakennetun, Afrikan suurimman tuulivoimapuiston rakennusvaiheen kehitysvaikutuksia – myös niistä kerrotaan lisää julkaisussa.

Vuonna 2017 Finnfund käynnisti myös ilmastovaikutusten laskennan koko sijoitussalkun osalta. Tulokset kattavat vuoden 2016 tilanteen, jolloin Finnfundin rahoittamat yritykset auttoivat hillitsemään ilmastonmuutosta välttämällä 64 000 ja sitomalla hiilidioksidia 530 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv).

Vuoden 2017 aikana tehdyistä uusista sijoituksista 87 % tehtiin kolmeen köyhimpään OECD:n kehitysapukomitean määrittelemään maaluokkaan.

Vuonna 2017 Finnfundin rahoittamat yritykset esimerkiksi

  • loivat entistä enemmän työpaikkoja: suoraan rahoitetut yritykset työllistivät suoraan 50 900 ja epäsuorat eli rahastojen kautta rahoitetut yritykset 75 400 ihmistä – kaikista näistä noin kolmannes oli naisia
  • tuottivat yhteensä 6 065 gigawattituntia sähköä
  • hallinnoivat 867 000 hehtaaria metsää, josta 814 900 hehtaaria on jo kansainvälisen vastuullisen metsänhoidon sertifioinnin FSC:n piirissä
  • tekivät yhteistyötä 2 038 600 pienviljelijän tai karjankasvattajan kanssa – joista naisia oli 80 %
  • tarjosivat maatalouden kehittämiseen 845 400 lainaa, joista 78 % naisille
  • myönsivät 5 900 000 mikro- ja pk-yrityslainaa, joiden arvo oli yhteensä 5 900 miljoonaa euroa
  • maksoivat veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 423 miljoonaa euroa.

Julkaisuun kootut tiedot kertovat vuoden 2017 lopun tilanteesta. Vuoden 2018 tuloksia päästään tarkastelemaan ensi syksynä.

Tutustu Kehitystuloksia 2017 -julkaisuun.

Lisätietoa:

Finnfundin vuosikertomus 2017

Vaikuttavuus

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: