Hyppää sisältöön
fi
en

”Maailmassa on enemmän kuin tarpeeksi rahaa Agenda 2030:n toteutukseen. Nyt se rahoitus ei virtaa oikeaan suuntaan.”

YK:n pääsihteeri António Guterres
YK:n yksityisen sektorin foorumi, syyskuu 2017

Miro Forestry, Africa

Vastuullisia investointeja joilla on vaikutusta

Köyhyyden ja nälän poistaminen, ilmastonmuutoksen torjunta, puhtaan veden sekä edullisen ja nykyaikaisen energian saaminen kaikille. Nämä ovat esimerkkejä kestävän kehityksen tavoitteista, joiden saavuttaminen on mahdotonta ilman yritysten panosta.

Miksi yrityksillä on merkitystä? Jo Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden valmisteluvaiheessa tuli selväksi, ettei niitä voida saavuttaa pelkästään julkisella kehitysavulla: kehitysmaiden on arvioitu tarvitsevan uusia investointeja jopa 4 000 miljardin Yhdysvaltain dollarin verran. Merkittävän osan tästä summasta pitäisi tulla yksityiseltä sektorilta.

On selvää, että yritykset eivät voi ratkaista kaikkia kehityshaasteita – kuten tuskin mikään muukaan yksittäinen keino. Erilaisia toimia ja toimijoita tarvitaan. Vastuulliset yritykset voivat kuitenkin tuoda vakautta ja hyvinvointia sekä kehittää ja tarjota keinoja, joiden avulla esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomiin kuiviin kausiin on entistä helpompi varautua. Tämä voi tarkoittaa ruokaturvan vahvistamista esimerkiksi maataloutta ja elintarvikehuoltoa kehittämällä, parempia vesijärjestelmiä ja cleantechia, joiden avulla niin maaseudulla kuin kaupungeissakin voidaan varautua ilmastonmuutoksen tuomiin sään ääri-ilmiöihin.

Mikä on Finnfundin rooli kehitysrahoittajana?

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä kannattavia ja vastuullisesti toimivia yrityksiä. Vastuullisilla yrityksillä on tärkeä tehtävä maailman suurten haasteiden, köyhyyden, epätasa-arvon ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Finnfund ei myönnä lahjamuotoista apua, vaan sijoittaa taloudellisesti kannattaviin ja vastuullisiin yrityksiin, jotka tuottavat kehitysvaikutuksia. Kyse on pitkäaikaisesta rahoituksesta hankkeisiin, jotka eivät muuten usein toteutuisi – kehitysrahoittajana Finnfund on valmis ottamaan riskiä, johon kaupalliset rahoittajat eivät usein ole valmiita.

Lisäksi Finnfundin rahoitus toimii usein myös vipuvartena ja mobilisoi mukaan kaupallista rahoitusta. Samalla Finnfund pyrkii vahvistamaan investointien kehitysvaikutuksia ja lisäämään vastuullisuutta niin ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kehitysvaikutusten ennakkoarviointia ennen sijoituspäätöstä sekä maksatuserien sitomista vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Investoinneilla on kolme kriteeriä: taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Jokaista investointipäätöstä arvioidaan näiden kriteerien pohjalta ennen sijoituspäätöstä ja niiden toteutumista arvioidaan ja seurataan investoinnin koko elinkaaren ajan.

Mitä yhtiö tekee – ja miten se toimii…

  • Taloudellinen vastuullisuus – kannattavuus, verovastuullisuus
  • Vastuu ympäristöstä ja ihmisistä – vastuulliset toimintatavat ja riskienhallinta
  • Hyvä hallintatapa – miten yhtiötä johdetaan
  • Know-your-customer – haluamme tietää kenen kanssa toimimme

…tuottaa myönteisiä kehitysvaikutuksia

  • Suoria vaikutuksia kuten hyviä työpaikkoja, koulutusta, infrastruktuuria, rahoituspalveluita, puhdasta energiaa
  • Epäsuoria vaikutuksia kuten paikallisten yritysten palveluiden ja tuotteiden käyttäminen hankinta- ja jakeluketjuissa
  • Myönteisiä vaikutuksia laajemmin yhteiskuntaan, kuten verotuloja, köyhyyden vähenemistä ja ilmastonmuutoksen hillintää
Vuonna 2017, Finnfundin suoraan rahoittamissa yrityksissä oli

50 900

suoraa työpaikkaa – joista naisia oli
16 200.

Vuonna 2017, Finnfundin rahoittamat yritykset myönsivät

5 900 000

mikro- ja pk-yrityslainaa – joista 40 % naisille.

Vuonna 2017, Finnfundilta

75,5 milj. €

ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.

Kohti kestävän kehityksen tavoitteita

Kestävää kehitystä ja hyvinvointia kaikille, kaikialla maailmassa? YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä. Alusta alkaen on ollut selvää, että yritykset on saatava mukaan: kehitysmaiden on arvioitu tarvitsevan uusia investointeja jopa 4 000 miljardin Yhdysvaltain dollarin verran. Finnfund on Suomen valtion yksi työkalu tämän rahoituksen mobilisoimiseen.

On myös selvää, että yritykset eivät voi yksin ratkaista kaikkia kehityshaasteita – erilaisia toimia ja toimijoita tarvitaan.

Olemme koonneet alla olevaan kuvaan esimerkkejä siitä, miten Finnfund edistää omalla toiminnallaan 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista.

Kehitysvaikutukset

Finnfund edellyttää kaikilta sijoituksiltaan mitattavia kehitysvaikutuksia.

Lue lisää

Hakan-Quantum Rwanda

Yritysvastuu

Vastuullisuus on Finnfundin toiminnan ytimessä.

Lue lisää

Raportit ja julkaisut

Tutustu uusimpiin raportteihin ja julkaisuihin.

Lue lisää