Hyppää sisältöön
fi
en

Omistajaohjaus

Finnfundin omistajaohjauksesta vastaa ulkoministeriö.

Ulkoministeriö laatii vuosittain omistajaohjausmuistion, jolla se määrittelee Finnfundin kehityspoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet. Finnfundin johtokunta keskustelee tavoitteiden toteuttamisesta. Muistiota käsittelee myös Finnfundin toimintaa valvova hallintoneuvosto.

Finnfund on yksi Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kanava. Omistajaohjauksen lähtökohtana on valtioneuvoston kehityspoliittinen selonteko, joka valmistui helmikuussa 2016.

Sen pohjalta ulkoministeriö edellyttää, että Finnfundin toiminta:

  1. Kohdistuu matalan ja alemman keskitulon maihin sekä hauraisiin tai muuten poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa oleviin maihin, joissa riskiä sietävää pitkäaikaista pääomaa on niukasti saatavilla ja rahoituksen lisäarvo on siten suurin;
  2. Kohdistuu tietyille sektoreille (mm. uusiutuva energia, kestävä metsätalous, ruokaturva, valmistava teollisuus, innovatiiviset kasvusektorit) niiden taloudellisten ja yhteiskunnallisia kerrannaisvaikutusten takia;
  3. On vastuullista ja huomioi ympäristö- ja yhteiskuntavastuu- sekä ihmisoikeusnäkökulmat tarpeellisessa määrin;
  4. On taloudellisesti kannattavaa.

Tavoitteiden toteutumiselle määritellään indikaattorit, joiden toteutumista arvioidaan aina seuraavan vuoden alussa.

Vuosittaisen muistion lisäksi toimintaa ohjaa laki, joka määrittelee lähtökohdat Finnfundin kehityspoliittiselle erityistehtävälle.

Finnfundin kehityspoliittinen erityistehtävä sekä omistaja- ja kehityspoliittiset tavoitteet vuosille 2024-2027