Hyppää sisältöön
fi
en

29.5.2017

Eurooppalaiset kehitysrahoituslaitokset koolla Helsingissä

Eurooppalaisten kehitysrahoittajien ryhmä EDFI kokoontui vuosittaiseen tapaamiseensa Helsinkiin 18.–19. toukokuuta. Samalla ryhmä juhlisti 25-vuotista yhteistyötään.

Puhujavieraana oli muun muassa kansainvälisesti arvostettu kehitystieteilijä Sir Paul Collier, joka työskentelee taloustieteen ja yhteiskuntapolitiikan professorina Oxfordin yliopistossa.

“Yksityisen sektorin kehitys on välttämätöntä kehitykselle. Ilman kunnollisia yrityksiä köyhät maat eivät pääse eroon köyhyydestä”, professori Collier sanoi puheenvuorossaan.

Keskusteluja käytiin muun muassa kehitysrahoituksen toimintakentän muutoksesta sekä ajankohtaisista aiheista. Tapaamisessa kuultiin myös Kanadan ja Yhdysvaltain kehitysrahoittajien kuulumiset sekä puheenvuorot Euroopan komissiolta, Euroopan investointipankilta EIB:ltä ja OECD:ltä.

Kokouksen yhteydessä myös kehitysrahoituslaitosten toimintaa ohjaavat ulkoministeriöt pitivät oman kokouksensa Suomen ulkoministeriön johdolla.

”Arkisen hankkeita ja yhteisiä työkaluja sekä jatkuvaa tiedonvaihtoa koskevan yhteistyön lisäksi on tärkeää, että me eurooppalaiset kehitysrahoittajat tapaamme tasaisin väliajoin ja keskustelemme myös yleisellä tasolla yhteistyöstä ja kehitysrahoituksen muutoksesta. Tänä vuonna Finnfundilla oli kunnia isännöidä kokousta. Tämä oli erityisen hienoa tänä vuonna, kun eurooppalaisten kehitysrahoittajien ryhmä täytti 25 vuotta”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Eurooppalaisten kehitysrahoittajien lisäksi kokoukseen osallistui Suomen ulkoministeriön ja muiden eurooppalaisten ulkoministeriöiden edustajia sekä Euroopan komission, Euroopan investointipankin sekä OECD:n edustajia. Mukana oli myös kanadalaisen Global Affairs Canadan ja Export Development Canadan sekä yhdysvaltalaisen Overseas Private Investment Corporationin (OPIC) edustajia.

EDFI AGM.jpg

EDFI on 15 eurooppalaisen kehitysrahoituslaitoksen yhdistys. Kehitysrahoituslaitokset toimivat omien hallitustensa valtuuttamana kehitysmaissa ja kehittyvillä markkinoilla. Niiden tehtävänä on vauhdittaa vastuullisten yritysten kasvua, auttaa vähentämään köyhyyttä ja parantaa ihmisten elämää sekä edistää kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda 2030:n saavuttamista. Kehitysrahoituslaitokset edistävät taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä rahoittamalla kannattavia yksityisiä yrityksiä. Yhdistys edistää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä sekä jäsentensä että muiden kahden- ja monenvälisten sekä alueellisten kehitysrahoittajien välillä.

 

Lisätietoa:
http://www.edfi.eu

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: