Hyppää sisältöön
fi
en

14.1.2019

Finnfundin ihmisoikeuslinjaus valmistui

Finnfundin ihmisoikeuslinjaus on valmistunut. Sen tavoitteena on sisällyttää YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevat periaatteet (UNGP) entistä paremmin sijoitustoimintaan investoinnin koko elinkaaren aikana.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on keskeinen osa Finnfundin työtä kehitysrahoittajana ja vastuullisena vaikuttavuussijoittajana. Vastuullisesti toimivat yritykset voivat työnantajina, yrityskansalaisina ja lähiyhteisöjensä kumppaneina vaikuttaa omalla toiminnallaan myönteisesti ihmisoikeuksiin esimerkiksi edistämällä hyviä työoloja, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja järjestäytymisvapautta. Kehitysrahoittajana Finnfund on sitoutunut kannustamaan ja edistämään tällaisten myönteisten vaikutusten aikaansaamista.

Finnfundin investointikohteet sijaitsevat usein vaikeissa ympäristöissä, joissa mahdollisuudet merkittävien kehitysvaikutusten aikaansaamiseen ovat suuret, mutta joissa myös ihmisoikeuksiin liittyvät riskit voivat olla merkittäviä.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointia tehty osana investointien vastuullisuuden arviointia ja seurantaa yli 10 vuoden ajan. Tässä keskeisessä asemassa ovat olleet muun muassa Maailmanpankkiryhmän IFC:n vastuullisuusstandardit sekä Maailman työjärjestö ILOn työelämää koskeva julistus. Uusi ihmisoikeuslinjaus tukee tätä edelleen ja on keskeinen osa Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaa.

Keskustelut eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa olivat keskeisessä roolissa linjauksen valmistelussa. Erilaisten pienempien tapaamisten ja tilaisuuksien lisäksi viime vuoden aikana järjestettiin kaksi laajempaa keskustelutilaisuutta. Mukana keskustelemassa oli muun muassa kansalaisjärjestöjen, yritysten, viranomaisten sekä tutkimuslaitosten edustajia. Työkalujen ja prosessien kehittäminen tulee jatkumaan edelleen.

”Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on Finnfundin työn ytimessä, ja uusi linjaus tulee vahvistamaan tätä työtä entisestään. Valmistelun osana käydyt keskustelut ovat olleet tärkeässä roolissa linjauksen kehittämisessä, joten haluankin kiittää kaikkia mukana olleita tahoja hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Uutta linjausta sovelletaan 1. tammikuuta alkaen kaikkiin uusiin sijoituspäätöksiin sekä soveltuvin osin myös jo olemassa oleviin investointeihin.

Tutustu ihmisoikeuslinjaukseen tarkemmin täällä.

Lisätietoa:

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija Sylvie Fraboulet-Jussila, p. 040 587 6467, sylvie.fraboulet-jussila(a)finnfund.fi
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija Karoliina Lindroos, p. 040 577 2203, karoliina.lindroos(a)finnfund.fi

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: