Hyppää sisältöön
fi
en

Miten investoimme

Finnfund investoi kehitysmaissa toimivien tai sinne perustettavien vastuullisten yritysten taloudellisesti kannattaviin hankkeisiin, jotka tukevat kestävää kehitystä.

Finnfund investoi ainostaan yrityksiin, jotka ovat yksityisessä omistuksessa. Rahoituksemme on aina markkinaehtoista.

Edellytyksenä on, että hanke kohdistuu OECD:n määritelmän mukaiseen kehitysmaahan, toimii vastuullisesti, tuottaa mitattavia kehitysvaikutuksia ja on taloudellisesti kannattava.

Investoimme mielellään hankkeisiin, joihin liittyy yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa, mutta se ei ole sijoituksen ehto.

Painotamme kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja eli puhdasta energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta ja maataloutta,  rahoitusalaa sekä digitaalisia ratkaisuja ja infrastruktuuria, mutta sijoitamme myös muihin toimialoihin, jos ne sopivat investointistrategiaamme.

 

Lue lisää toimialoista

Räätälöity rahoitusmalli

Räätälöimme kullekin asiakkaalle sopivan rahoitusmallin, joka voi olla pääomaa, välirahoitusta tai lainaa. Finnfundin osuus rahoituksesta on perustettavissa yhtiöissä aina sponsoria pienempi mutta olemassa olevien yhtiöiden laajennusinvestoinneissa Finnfundin osuus voi olla suurempi. Summa vaihtelee yhdestä miljoonasta eurosta 25 miljoonaan. Finnfundin rahoitus on joko euromääräistä tai Yhdysvaltain dollarimääräistä.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus voi olla osakepääomaa tai muuta oman pääoman luonteista rahoitusta. Finnfund on aina vähemmistöosakkaana ja irtautumisen ehdot sovitaan etukäteen. Irtautuminen toteutetaan useimmiten siten, että hankkeen sponsori eli liiketoiminnallinen osapuoli lunastaa Finnfundin osuuden projektiyhtiöstä yleensä on noin 5–7 vuoden kuluttua.

Finnfundin myöntämät lainat räätälöidään hankkeen tarpeisiin. Ne ovat pitkäaikaisia, laina-ajat vaihtelevat yleensä 5–10 vuoden välillä. Lainan edellyttämä vakuus määräytyy hankkeen riskin, rahoituksen määrän ja muiden näkökohtien perusteella.

Ota yhteyttä jo hankesuunnitteluvaiheessa

Hankearviointia varten tarvitsemme asiakkaan laatiman liiketoimintasuunnitelman. Meihin kannattaa olla yhteydessä jo hankesuunnitteluvaiheessa, koska asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista liiketoiminnasta eri toimialoilla kehittyvillä markkinoilla.

Pyrimme nopeaan ja joustavaan investointiprosessiin. Rahoituspäätös valmistuu yleensä 3–4 kuukauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee noin kerran kuussa kokoontuva Finnfundin johtokunta yhtiön johdon esityksestä.

 

Hankesuunnitelma

Hankkeiden arviointia varten tarvitsemme asiakkaan laatiman hankesuunnitelman. Katso ohje hankesuunnitelman laatimiseen.

Investointiprosessi

Finnfund valitsee investointikohteensa huolellisen mutta sujuvan prosessin perusteella.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä jo hankesuunnitteluvaiheessa, koska asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista liiketoiminnasta eri toimialoilla kehittyvillä markkinoilla.