Hyppää sisältöön
fi
en

3.1.2018

Finnfundin omistajaohjausmuistio vuodelle 2018

Finnfundin toimintaa ohjaava omistajaohjausmuistio vuodelle 2018 on valmistunut.

Ulkoministeriön vuosittain laatimassa omistajaohjausmuistiossa määritellään Finnfundin kehityspoliittinen erityistehtävä sekä asetetaan toiminnalle kehityspoliittiset sekä yhtiön toiminnan kehittämiseen ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät tavoitteet.

Lähtökohtana on valtioneuvoston kehityspoliittinen selonteko, joka valmistui helmikuussa 2016. Sen pohjalta Finnfundin toiminnalle on asetettu neljä reunaehtoa. Toiminnan tulee

  1. kohdistua matalan ja alemman keskitulon maihin sekä hauraisiin tai muuten poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa oleviin maihin, joissa riskiä sietävää pitkäaikaista pääomaa on niukasti saatavilla ja rahoituksen lisäarvo on siten suurin,
  2. kohdistua tietyille sektoreille (mm. uusiutuva energia, kestävä metsätalous, ruokaturva, valmistava teollisuus, innovatiiviset kasvusektorit) niiden taloudellisten ja yhteiskunnallisia kerrannaisvaikutusten takia,
  3. olla vastuullista ja huomioida ympäristö- ja yhteiskuntavastuu- sekä ihmisoikeusnäkökulmat tarpeellisessa määrin,
  4. olla taloudellisesti kannattavaa.

Tavoitteiden toteutumiselle on määritelty indikaattorit, joiden toteutumista arvioidaan aina seuraavan vuoden alussa. Vuonna 2018 tavoitteina on muun muassa, että

  • 60 prosenttia uusista hankkeista arvioidaan kehitysvaikutuksiltaan hyviksi tai erinomaisiksi,
  • 75 prosenttia uusista sijoituspäätöksistä (euromääräisesti) tulee kohdistua matalan tai alemman keskitulon maihin ja että
  • 40 prosenttia uusista hankkeista tulee palvella suoraan köyhää väestönosaa.

Lisäksi Finnfund raportoi esimerkiksi hankkeissa syntyneiden työpaikkojen ja hankkeista hyötyneiden viljelijöiden määrät, hankkeiden toimintamaissaan valtiolle maksamat verotulot ja maksut, rahoituksen lisäisyyden ja riskirahoituksen osuuden sijoituspäätöksistä sekä miten hankkeet ovat tuottaneet energiaa ja tukeneet ilmastonmuutoksen hillintää.

Finnfundin toiminnan kehittämistä arvioidaan seuraamalla muun muassa toimintakulujen osuutta, yhtiön oman pääoman tuottoa sekä omavaraisuusastetta.

Finnfund jatkaa vuonna 2018 muun muassa ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden ja kehitysvaikutusten arvioinnin kehittämistä sekä lisää toiminnan avoimuutta esimerkiksi päivittämällä tiedonantopolitiikkaansa.

Tietoa vuoden 2017 tavoitteiden toteutumisesta kootaan keväällä julkaistavaan vuosikertomukseen sekä syksyllä julkaistavaan kehitysvaikutusjulkaisuun.

Omistajaohjausmuistio: Finnfundin kehityspoliittinen erityistehtävä sekä omistaja- ja kehityspoliittiset tavoitteet vuodelle 2018 (pdf)

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: