Hyppää sisältöön
fi
en

Hallinnointi

Finnfundin omistavat Suomen valtio (96,18 %), Finnvera (3,75 %) ja Elinkeinoelämän keskusliitto (0,07 %) lokakuussa 2023. Valtion omistajaohjauksesta vastaa ulkoministeriö. Finnfundin toimintaa säätelee Teollisen yhteistyön rahasto Oy:stä annettu laki.

Finnfundin hallinnosta ja sen toiminnasta vastaavat toimielimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallituksena toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin johtokunta tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se on lain mukaan pidettävä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä/osakeyhtiölaissa sille määrätyt asiat.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu kaksitoista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa johtokunnan ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallintoneuvosto voi antaa johtokunnalle ohjeita asioista, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Johtokunnan jäsenet, puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.

Toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa johtokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Toimitusjohtajan palkasta ja eduista päättää johtokunta. Palkasta ja palkkioista raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa.

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana toimii Deloitte Oy, tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana Aleksi Martamo, Partner, Authorised Public Accountant.