Hyppää sisältöön
fi
en

5.11.2018

Finnfund mukaan kansainväliseen aloitteeseen naisten aseman parantamiseksi

Gender Finance Collaborative julkistettiin 2. marraskuuta, jolloin siihen liittyi yhteensä 14 kehitysrahoituslaitosta ja Euroopan investointipankki.

Kehitysrahoituslaitoksilla on merkittävä rooli rahoituksen suuntaamisessa sukupuolten tasa-arvon parantamiseen sekä naisten johtajuuden ja roolin arvostamiseen sekä naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen maailmanlaajuisesti.

Vaikka kehitysrahoittajat ovat eri vaiheissa sitoumusten ja kapasiteetin osalta, yhteisenä tavoitteena on voimistaa rahoituksen strategista vaikutusta naisten rooliin yritysten ja rahastojen johdossa, yrittäjinä, merkittävänä ja arvostettuna työvoimana, kuluttajina ja yhteisöjen jäseninä.

”Sukupuolten tasa-arvo, naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantaminen on Finnfundille erittäin tärkeää. Siksi haluamme olla nyt etujoukossa mukana tässä aloitteessa, joka pyrkii vahvistamaan kehitysrahoituksen vaikutusta naisten ja tyttöjen elämän ja toimeentulon paranemiseen”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Yhteistyön ja yhteisen sitoumuksen kautta mukana olevat rahoituslaitokset pyrkivät edistämään ”gender-viisasta” sijoittamista sekä vaikuttamaan siihen, että rahoitusta on entistä enemmän ja entistä strategisemmin tarjolla kehitysrahoittajien ja yksityisten rahoittajien piirissä.

Ryhmä pyrkii myös vahvistamaan koko toimialan kehitystä tekemällä yhteistyötä muiden tahojen, ohjelmien ja aloitteiden kanssa.

Toimenpiteitä ovat muun muassa

  • Kehitämme rahoituksen periaatteita, rahoituskriteereitä ja due diligence -työkaluja niin, että ne ohjaavat investointipäätöksiä kohti sukupuolten tasa-arvon edistämistä, lisäävät naisten johtajuuden arvostusta ja roolia markkinoilla sekä vahvistavat naisten taloudellista vaikutusvaltaa investoinneissamme;
  • Jaamme strategioita, case studyja ja kokemuksiamme, tavoitteena lisätä yhteistä osaamista ”gender-viisaan” sijoittamisen parhaista käytännöistä (sekä jatkamme tietoisuuden lisäämistä siitä, että naisiin investoiminen on hyvää liiketoimintaa);
  • Tuemme naisten määrän kasvua investointiemme johtotehtävissä varmistamalla, että vastuullamme olevissa rekrytoinneissa pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja ottamaan huomioon päteviä naiskandidaatteja (yrityksen hallitus tai johtoryhmä);
  • Teemme yhteistyötä “gender-viisaissa” investointimahdollisuuksissa;
  • Lisäämme tietoisuutta ja teemme yhteistyötä koko rahoittajayhteisön, investointiemme ja kumppaneiden kanssa toimenpiteidemme ja vaikutustemme osalta tehokasta viestintää hyödyntäen;
  • Kehitämme vankan ymmärryksen organisaatioista ja ihmisistä, jotka voivat toimia lisäresursseina tässä investointiemme kanssa tehtävässä työssä.

Lisätietoa:

Kehitysvaikutusneuvonantaja Kaisa Alavuotunki, kaisa.alavuotunki(a)finnfund.fi, p. 041 522 3693

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: