Hyppää sisältöön
fi
en

Avoimuus ja tiedonantopolitiikka

Finnfundin avoimuutta ja tietojen julkisuutta koskevat periaatteet on koottu tiedonantopolitiikkaan, jonka viimeisin päivitys tehtiin syksyllä 2018.

Finnfundin tiedonantopolitiikka

Avoimuus on keskeinen Finnfundin toimintaa ohjaava periaate. Finnfundin toimintaa koskevien tietojen läpinäkyvyys on olennainen osa sen tavoitetta saada aikaan kehitys­tuloksia.

Finnfund julkistaa tietoa toimintaansa ohjaavista periaatteista, käytännöistä ja tuloksista mahdollisimman laajasti. Finnfund kannustaa myös rahoittamiaan yrityksiä ja muita kumppaneitaan toimimaan läpinäkyvästi ja noudattamaan hyviä yritysvastuuseen liittyviä käytäntöjä.

Finnfund julkaisee tietoa omasta toiminnastaan sekä sijoituksistaan jatkuvasti esimerkiksi kotisivuillaan, vuosikertomuksessaan ja vastuullisuusraportissaan sekä muissa julkaisuissa.

Lisäksi Finnfund käy jatkuvasti avointa keskustelua eri sidosryhmien kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla.

Finnfund julkaisee vähintään seuraavat tiedot suorista sijoituksista:

 • hankeyhtiön nimi
 • yhtiön verkkosivusto (jos olemassa)
 • yhtiön toiminta-alue ja -maa
 • maa, johon hankeyhtiö on rekisteröity
 • mikäli rahoitus on kanavoitu toisen yhtiön kautta: yhtiön nimi ja maa johon yhtiö on rekisteröity
 • yhtiön toimiala
 • milloin sopimus on allekirjoitettu (kuukausi/vuosi)
 • Finnfundin rahoituksen määrä (sitoumus)
 • Finnfundin rahoituksen osuus yhtiön osakepääomasta tai velkarahoituksen määrästä
 • Finnfundin rahoitusinstrumentti (esim. laina, oma pääoma, välirahoitus)
 • hankkeen tai rahoituspaketin koko
 • ympäristö- ja yhteiskuntaluokitus Finnfundin rahoituspäätöksen aikaan
 • lyhyt hankekuvaus ja Finnfundin rahoituksen käyttötarkoitus
 • tärkeimmät kehitysvaikutukset.

Finnfund julkaisee vähintään seuraavat tiedot sijoituksistaan rahastoihin:

 • rahaston nimi
 • rahaston verkkosivusto (jos olemassa)
 • rahaston toiminta-alueet ja -maat
 • maa, johon rahasto on rekisteröity
 • rahaston toimiala
 • milloin sopimus on allekirjoitettu (kuukausi/vuosi)
 • Finnfundin rahoituksen määrä ja osuus rahastossa (sitoumus)
 • ympäristö- ja yhteiskuntaluokitus Finnfundin rahoituspäätöksen aikaan
 • lyhyt kuvaus rahastosta
 • tärkeimmät kehitysvaikutukset
 • rahaston rahoittamien yhtiöiden nimet
 • rahaston rahoittamien yhtiöiden toimialat
 • rahaston rahoittamien yhtiöiden toiminta-alueet ja maat.

Oikeudelliset rajoitukset tietojen julkistamiseen ja muuta huomioitavaa

Finnfund edistää toimialan avoimuutta ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kumppaneidensa avoimuuteen. Se ei voi kuitenkaan vaarantaa omia tai kumppaneidensa rahoitusta tai muita toimintamahdollisuuksia. Finnfundilla ei ole valtuuksia paljastaa rahoittamiensa yritysten tai muiden osapuolten liikesalaisuuksia eikä tietoja, jotka ovat lain, sisäpiirisäädösten tai sopi­musten mukaan luottamuksellisia.

Finnfundin sijoituskumppanien ja rahoittajien kuten kehitysrahoituslaitosten, pankkien, kansain­välisten organisaatioiden sekä muiden kumppaneiden kanssa vaihdetut asiakirjat ja tiedot sekä Finnfundin sisäisiin prosesseihin liittyvät hankekohtaiset asiakirjat ja tiedot eivät ole julkisia.

Hanketiedot julkistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun rahoituksesta on sovittu. Finnfund ei paljasta tietoja hankkeista, joihin sijoittamista se on harkinnut mutta joihin se ei loppujen lopuksi ole sijoittanut.

Hanketiedot ovat yhteenveto Finnfundin rahoitus- tai sijoitustoiminnan keskeisistä seikoista yhteistyön alkaessa. Yhteenvedon ei ole tarkoitus olla kaiken kattava, tyhjentävä, täydellinen tai ajan tasalla. Finnfund ei vastaa kolmansille osapuolille syntyneistä  vahingoista, jotka ovat mahdollisesti aiheutuneet näiden tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Finnfundin verkkosivustolla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joiden sisältö ei ole Finnfundin hallittavissa.

Finnfundin julkisia asiakirjoja saa kopioida vapaasti, kunhan lähde mainitaan selkeästi eikä asiakirjojen sisältämiä tietoja muokata. Materiaalin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin kuten markkinointiin, kampanjointitoimiin tms. edellyttää kuitenkin aina Finnfundin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Finnfundin logon tai nimen käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää Finnfundin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tämä politiikka on voimassa 1.10.2018 lähtien ja sitä sovelletaan kaikkiin tämän päivämäärän jälkeen johtokunnassa hyväksyttäviin hankkeisiin.

Tutustu Finnfundin nykyisiin investointeihin.