Hyppää sisältöön
fi
en

Hankesuunnitelman sisältö

Hankearviointiamme varten tarvitsemme asiakkaan laatiman hankesuunnitelman.

Seuraavan ohjeellisen listan mukaan asiakas voi tarkistaa hankesuunnitelmaa laatiessaan, että se sisältää rahoittajan tarvitsemat perustiedot.

Toivomme, että asiakkaamme ottavat yhteyttä meihin mahdollisimman ajoissa, mieluiten jo hankesuunnitelman laatimisvaiheessa.

Yleistiedot

Hankkeen osapuolet ja rahoittajat

 • Hankeosapuolten taloudellinen tila (toimintakertomukset viimeisen kolmen vuoden ajalta)
 • Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot
 • Yrityksen strategia ja hankkeen osuus siinä
 • Osakkaiden kokemus hankkeen toimialalta, kohdemaasta ja markkinoista
 • Hankkeeseen osallistuvien tahojen roolit ja vastuiden jako

Hanketiedot

Markkinat

 • Saatavilla olevat markkinatutkimukset
 • Kilpailija-analyysi (kansainvälinen ja paikallinen kilpailu ja hankkeen kilpailuedut), kilpailevat vaihtoehtoiset tuotteet
 • Markkinointistrategia (myynti- ja markkinointisuunnitelmat paikallisille/vientimarkkinoille)

Teknologia, infrastruktuuri

 • Rakentamisvaihe
 • Osapuolten panos
 • Teknologian siirto
 • Tuotantoprosessi
 • Yrityksen sijainti, logistiikka, olemassa oleva infrastruktuuri, ympäristö ja tontin/alueen nykykäyttö – lähialueen yhteisöt

Raaka-aineet

 • Raaka-ainelähteet
 • Vaihtoehtoiset raaka-ainelähteet

Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset

 • Hankkeen mahdolliset ympäristö- ja yhteiskuntariskit
 • Sovellettavat ympäristönormit, lupamenettely
 • Seuranta
 • Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun hallinta, -politiikka ja -strategia
 • Toteutetut/toteutettavat selvitykset

Organisaatio, johto, koulutus

 • Suunnitelma organisaation ja johdon rakenteesta
 • Henkilökunta
 • Koulutus
 • Alihankkijoiden käyttö
 • Työ- ja henkilökuntapolitiikka ja -hallinta

Hankkeen toteutus

 • Hankkeen toteutusaikataulu
 • Osakkaiden vastuut toteutuksesta

Investointisuunnitelmat

 • Hankkeen kustannusarvio (esim. tontti, rakennukset, koneet ja laitteet, kuljetus ja vakuutus, asennus ja koulutus, aloituskustannukset, käyttöpääoman tarve)

Rahoitussuunnitelma

 • Rahoitussuunnitelma, rahoituslähteet (oma/vieraspääoma, paikalliset/kansainväliset, lyhyt/pitkäaikaiset)
 • Ehdotus Finnfundin rahoitusosuudesta (osakepääoma ja/tai laina)

Kannattavuusennusteet

 • Tuloslaskelma-, tase-, ja kassavirtaennusteet (vähintään viiden vuoden ennusteet)
 • Kannattavuusarvio ja tunnusluvut

Riskianalyysi

 • Kannattavuuteen vaikuttavat kriittiset tekijät (mm. teknologia ja tuotanto, markkinat ja myynti, henkilöstö)
 • Hankkeen vahvuudet ja heikkoudet

Sopimusjärjestelyt, juridiikka

 • Tarvittavat sopimusjärjestelyt (esim. osakas-, know how- ja toimitussopimukset)
 • Luettelo tarvittavista viranomaisluvista ja rekisteröinneistä
 • Yritysrakenteeseen, tuottoihin, rahoitusjärjestelyihin yms. vaikuttava lainsäädäntö
 • Maanomistuslainsäädäntö ja -oikeudet

Lisäksi muu saatavilla oleva lisätieto (esim. kone- ja laiteluettelot, markkina- ja muut taustatutkimukset).