Hyppää sisältöön
fi
en

19.2.2020

SDG 12: Vastuullinen kuluttaminen tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla

Kaisa Arkkila ja Patrik Bredbacka

SDG 12YK:n kestävän kehityksen tavoite (SDG) numero 12 on Vastuullinen kuluttaminen, jonka pyrkimyksenä on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Tavoitteena on panna täytäntöön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva kymmenvuotinen ohjelmakehys kaikissa maissa sekä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö. Pyrkimyksenä on myös puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä sekä mm. varmistaa ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti. Vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen on Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman toiminnan ytimessä. Esimerkiksi SDG  12 luo suomalaisyrityksille mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla.

Tavoitteeseen liittyy keskeisesti kiertotalous. Kiertotaloudesta puhutaan tällä hetkellä ympäri maailmaa ja se luo yrityksille uutta liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia. Sitran tekemän selvityksen mukaan kiertotalouden arvo Suomen taloudelle on vuosittain n. 2-3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Työssämme olemme huomanneet suomalaisyritysten olevan yhä kiinnostuneempia hyödyntämään tuotteitaan ja palveluitaan kestävän kulutuksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemiseen. Samalla tarjoutuu mahdollisuus pitkäaikaisen, vastuullisen ja kannattavan liiketoiminnan luomiseen.

Liikekumppanuustuen avulla maailmalle

Finnpartnership-ohjelma edistää muun Finnfundin tavoin SDG-tavoitteiden toteutumista kehitysmaissa. Ohjelman kautta on mahdollista saada rahallista liikekumppanuustukea esimerkiksi hankkeisiin, joissa pyritään mahdollistamaan kestävän tuotannon ja kulutuksen periaatteiden mukaista pitkäaikaista liiketoimintaa. Liikekumppanuustukea kumppanien etsintään ja liiketoimintamallin rakentamiseen saanut Pure Waste Textiles tekee sataprosenttisesti kierrätetystä tekstiilijätteestä bisnestä Intiassa. Normaaliin t-paitaan verrattuna Pure Wasten t-paidan valmistuksessa säästetään 2 700 litraa vettä.

SDG12 ST1

Kuva: St1

Energiayhtiö St1 on puolestaan pilotoinut liikekumppanuustuen avulla Thaimaassa kassavajätteestä biopolttoainetta valmistavia tehtaita. Hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja, joille on muuten vaikeaa löytää hyötykäyttöä, pystyy St1 rakentamaan ekologisesti, eettisesti ja taloudellisesti järkevää liiketoimintaa. Yrityksen pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa Thaimaahan jopa 20 tuotantolaitosta, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti olisi 400 miljoonaa litraa etanolia vuodessa.

Liikekumppanuustukihankkeissa on otettava huomioon myös mahdolliset riskit ja negatiiviset vaikutukset, esimerkiksi mahdolliset ympäristöriskit. Jokainen Finnpartnershipin kautta tuettava hanke läpikäy ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin, jossa sille annetaan asianmukaiset hankekohtaiset vaatimukset ja suositukset. Jotta hanke voi saada tukea, tulee sen noudattaa myös kansainvälisiä lakeja ja standardeja esimerkiksi tuotannon aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin liittyen. Tähän tarjoamme ilmaista koulutusta ja konsultointia. Liiketoiminnan kestävää ja vastuullista toteutumista monitoroidaan säännöllisen seurantaraportoinnin avulla.

Jätteistä energiaan ja muoviroska vahvasti esillä vuonna 2020

Vuonna 2020 tuemme suomalaisten yritysten ja organisaatioiden SDG 12 -tavoitteen mukaisia hankkeita entistäkin vahvemmin. Käynnistämme yhteistyössä YK:n teknologia- ja innovaatioyksikkö UNTILin, kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingon sekä Business Finlandin kanssa SDG Boosterit eli temaattiset kokonaisuudet, joissa kehitetään yritysten ja järjestöjen kesken hankkeita ja konsortioita vastaamaan kehitysmaiden haasteisiin. Jokainen SDG Booster keskittyy eri SDG-tavoitteeseen ja maantieteelliseen alueeseen. Maalis-huhtikuussa 2020 järjestetään SDG 12 -tavoitteeseen ja erityisesti jätteistä energiaan (W2E) sekä muoviroskaan keskittyvät SDG Boosterit (27.3. ja 8.4.), joissa kehitettyjä ratkaisuja yritykset ja järjestöt voivat esitellä toukokuun alussa Finnpartnershipin kanssa Thaimaassa, Vietnamissa ja Kambodzhassa.

Kestävän kehityksen tavoite 12 tarjoaa suomalaisyrityksille paitsi viitekehyksen kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, myös uusia kasvumahdollisuuksia yrityksen nykyisten liiketoimintamallien ympärille. Erityisen paljon kysyntää suomalaisosaamiselle on kehittyvissä maissa, jonne suuntaamisessa autamme Finnpartnershipissa mielellämme.

Kaisa ja Patrik SDG12Kaisa Arkkila Collaboration Coordinator, Finnpartnership

Patrik Bredbacka Programme Officer, Finnpartnership

Finnpartnership edistää pitkäaikaisia, kehitysvaikutuksia aikaansaavia hankkeita kehitysmaissa rahallisen tuen, Matchmaking-palvelun sekä neuvonnan ja koulutusten avulla. Finnpartnership-ohjelma on ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima. Paras tapa tutustua Finnpartnershipin palveluihin on osallistua kuukausittaisiin hakemustyöpajoihin. Blogitekstin kirjoittajat Kaisa Arkkila ja Patrik Bredbacka vastaavat tulevista SDG 12 -tavoitteeseen keskittyvistä SDG Boostereista. 

Kaisa Arkkila on työskennellyt Finnpartnershipissa vuodesta 2017 ja vastaa muun muassa Finnpartnership-ohjelman viestinnästä. Vapaa-ajan projektinaan Kaisa lukee tällä hetkellä läpi BBC:n The Big Read -listaa, ja kirjat lainataan – kiertotalouden mukaisesti – lähikirjastosta.

Patrik Bredbacka on työskennellyt Finnpartnershipissa vuodesta 2016. Patrik vastaa ohjelman tulosten seurannasta ja mittaamisesta sekä työskentelee liikekumppanuustukihakemusten parissa. Kestävän kulutuksen puolestapuhujana Patrik ei ole harkinnut suosikkijalkapallojoukkueensa vaihtamista viime vuosien heikosta menestyksestä huolimatta.

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: