Hyppää sisältöön
fi
en

Vastuullisuus

Me uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on myös järkevää ja hyvää liiketoimintaa.

Vastuulliset, ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta kestävät toimintatavat parantavat tyypillisesti yrityksen taloudellista ja tuotannollista tehokkuutta, lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseen sekä tuovat kilpailuetua. Samalla ne kehittävät yhtiön riskienhallintaa, auttavat ennakoimaan yllättäviä riskejä ja vaikutuksia. Ne myös parantavat yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja vahvistavat yhteiskunnallista hyväksyntää toiminnalle.

Vastuullisuus toiminnan ytimessä

Vastuullisuuden arviointi ja kehittäminen ovat olennainen osa Finnfundin investointiprosessia. Investoinneilla on kolme kriteeriä: taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Jokaista investointipäätöstä arvioidaan näiden kriteerien pohjalta ennen sijoituspäätöstä ja niiden toteutumista arvioidaan ja seurataan investoinnin koko elinkaaren ajan. Korjaavia toimenpiteitä tehdään tarvittaessa.

Finnfundin tehtävänä on toimia haastavissa toimintaympäristöissä, joissa valtio ei usein pysty varmistamaan esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumista. Siksi toimintaympäristön ja kontekstin ymmärtäminen on keskeinen osa vastuullisuuden arviointia ja seurantaa. Vastuulliset yritykset voivat osaltaan toimia edelläkävijöinä ja edistää kestäviä toimintatapoja oman toimintansa puitteissa.

Yritysvastuun varmistaminen on osa kaikkien finnfundilaisten työtä. Erityisinä yritysvastuun asiantuntijoina Finnfundissa on ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijoiden tiimi sekä verovastuullisuuden, hyvän hallintotavan ja know-your-customer-työn asiantuntijoita. Tarvittaessa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakan-Quantum Rwanda

 

Vastuullisuuden arviointi ja kehittäminen ovat olennainen osa Finnfundin investointiprosessia. Investoinneilla on kolme kriteeriä: taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset.

Kansainvälisiä standardeja ja parhaita käytäntöjä

Vastuullisuutta, kuten muutakin Finnfundin toimintaa ohjaavat Finnfund-laki, Suomen kehityspolitiikka ja omistajaohjaus, Finnfundin strategia sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka, jossa hyödynnetään kansainvälisiä parhaita käytäntöjä sekä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa tehtävää yhteistyötä (EDFI).

Finnfundin asiantuntijat tukevat yhtiöitä kansainvälisten parhaiden käytäntöjen, kuten Maailmanpankkiryhmän IFC:n vastuullisuusstandardien (Performance Standards) sekä Finnfundin omien linjausten noudattamisessa. Linjauksista löydät lisää tietoa tämän sivun alalaidasta. Vaatimuksia arvioidaan aina investoinnin ja toimialan riskisyyden mukaan.

Finnfund myös kannustaa yrityksiä hankkimaan kansainvälisiä vastuullisuus- ja laatusertifiointeja.

Lähtökohtana on vastuullisuuden jatkuva kehittäminen, yhteistyö ja seuranta – tyypillisesti sovitut tavoitteet on saavutettava esimerkiksi ennen maksatusta. Tavoitteena on, että yritys kehittää vastuullisuuttaan kansainvälisten periaatteiden mukaan niin, että se saavuttaa vaadittavan tason kohtuullisessa ajassa.

Finnfundin vaatimuksia rahoitettaville yrityksille

Vastuullisuuden lähtökohtia ovat esimerkiksi

Edellytyksiä käytännön toteutukselle ovat esimerkiksi

 • Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusarvio
 • Ympäristö- ja yhteiskuntatoimintasuunnitelma (ESAP) ja sen toteutus
 • Hallintajärjestelmä, mukaanlukien seuranta ja raportointijärjestelmät
 • Riittävä ja osaava henkilökunta sekä toimintabudjetti vastuullisuuden toteuttamiseen
 • Lähiyhteisöjen kuuleminen ja yhteistyö koko hankkeen elinkaaren ajan
 • Toimiva valitusmekanismi sidosryhmille kuten työntekijöille ja lähiyhteisöille
 • Seuranta ja raportointi Finnfundille
 • Seurantavierailut ja auditoinnit
  • Sertifiointilaitokset ja auditoijat
  • Rahoittajien käyttämät ulkoiset asiantuntijat
  • Finnfundin tekemä seuranta ja vierailut

Politiikkoja ja linjauksia

Lue lisää Finnfundin investointiprosessista, kehitysvaikutuksista ja niiden raportoinnista

Investointiprosessi

Finnfund valitsee investointikohteensa huolellisen ja sujuvan prosessin perusteella.

Kehitysvaikutukset

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Raportit ja julkaisut

Finnfund julkaisee säännöllisesti erilaisia julkaisuja ja raportteja. Vuosittaisia julkaisuja ovat muun muassa vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja kehitysvaikutusjulkaisu.