Hyppää sisältöön
fi
en

15.1.2018

Finnfundin veropolitiikka uudistui – verovastuullisuus toiminnan ytimessä

Finnfund on uudistanut veropolitiikkansa. Politiikka kokoaa yhteen ne periaatteet ja toimintatavat, joilla Finnfund arvioi ja edistää oman toimintansa ja rahoittamiensa hankkeiden verovastuullisuutta.

Lähtökohtaisesti Finnfundin rahoittamien hankkeiden tulee olla aina sekä kaupallisesti kannattavia ja vastuullisesti toteutettuja että tuottaa kehitysvaikutuksia kohdemaissaan. Finnfund edellyttääkin rahoittamiensa hankkeiden toimivan verovastuullisesti sekä noudattavan paikallista vero­lainsäädäntöä.

Verovastuullisuuden lisäksi Finnfund arvioi muitakin vaikutuksia kohdemaan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sekä muun muassa hankkeiden onnistumisen todennäköisyyttä, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun noudattamista ja ihmisoikeuksien huomioimista.

Veropolitiikka pohjautuu osaltaan eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten yhteisiin linjauksiin ja yhteistyöhön vastuullisten verokäytäntöjen kehittämisessä. Sen käytännön työkalut koostuvat kolmesta osiosta: investointikriteerit, sopimusehdot ja seuranta.

Veropolitiikkaa pyrittiin valmistelemaan avoimesti ja eri sidosryhmiä kuunnellen. Finnfund järjesti viime syksyn aikana kaksi keskustelutilaisuutta sekä pyysi palautetta veropolitiikan pohjana toimivaan keskustelupaperiin. Finnfund haluaakin kiittää kaikkia keskusteluun ja kommentointiin osallistuneita.

”Olemme kiitollisia hyvästä ja rakentavasta keskustelusta, jota olemme käyneet prosessin aikana monien eri tahojen kanssa. Kansainvälisen ja erityisesti kehitysmaihin suuntautuvan rahoituksen lähtökohdat ja haasteet ovat jossain määrin erilaisia kuin vaikkapa Suomessa. Finnfundin tehtävänä on kanavoida rahoitusta köyhimpiin ja hauraisiin maihin, joiden verojärjestelmät ovat usein vasta kehittymässä. On tärkeää, että Finnfund muiden kehitysrahoittajien tavoin edistää hyviä käytäntöjä niin verovastuullisuuden kuin muunkin yhteiskuntavastuullisuuden osalta”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Uutta politiikkaa sovelletaan 1. tammikuuta alkaen kaikkiin uusiin sijoituspäätöksiin.

Kehitysmaissa maksettavat verotulot yksi Finnfundin toiminnan kehitysvaikutus

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Tähän kehitykseen kohdemaat tarvitsevat verotuloja ja muita maksuja. Yksi Finnfundin työn kehitystavoitteista on rahoitettujen yritysten kehitysmaissa maksamat verot ja muut veroluonteiset maksut maan julkiselle sektorille. Niiden turvin maiden julkinen hallinto voi rakentaa ja tarjota kansalaisilleen palveluja, kuten kouluja, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria.

Finnfund pyrkii politiikassa keskittymään omaan roolinsa ja niihin asioihin, joihin kehitysrahoittajan on mahdollista rahoittamissaan hankkeissa vaikuttaa. Finnfund seuraa rahoittamiensa yritysten maksamia veroja ja veroluonteisia maksuja vuosittain osana kehitysvaikutusten arviointia.

Finnfund seuraa kansainvälistä kehitystä

Kansainvälisen verosääntelyn kehityksestä ja veronkierron estämisestä puhutaan sekä Suomessa että maailmalla paljon. Kehitysmaiden verotuskyvyn tukeminen on myös Suomen kehityspolitiikan yksi tavoite. Suomi on sitoutunut verojärjestelmien epäsymmetrisyydestä johtuvia verotto­muus­tilanteita sekä veropohjaa murentavia voitonsiirtoja hillitsevän OECD:n Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) -hankkeen tavoitteisiin.

Finnfund tukee omalla toiminnallaan kansainvälisen verosääntelyn kehittämistä sekä rahoittamiensa yhtiöiden verovastuullisuutta. Yhteistyötä tehdään myös muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) kanssa.

Veropolitiikan uudistaminen on osa tätä kehitystä, ja Finnfund seuraa jatkossakin kansainvälisen verosääntelyn kehitystä ja kehittää omaa osaamistaan vero­asioissa. Veropolitiikkaa ja käytäntöjä uudistetaan tarpeen mukaan.

Verovastuullisuus Finnfundissa – veropolitiikka 1.1.2018 alkaen

Lisätietoja:

Jaakko Kangasniemi, toimitusjohtaja, jaakko.kangasniemi(a)finnfund.fi, p. 040 577 7676
Päivi Kuitunen, päälakimies, paivi.kuitunen(a)finnfund.fi, p. 040 760 6628
Kaisa Alavuotunki, kehitysvaikutusneuvonantaja, kaisa.alavuotunki(a)finnfund.fi, p. 041 522 3693

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: