Hyppää sisältöön
fi
en

2.4.2019

Finnfundin tasa-arvolinjaus ohjaa jatkossa investointipäätöksiä

Finnfundin linjaus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä on valmistunut. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen kehityspolitiikan pitkäaikainen painopiste ja yksi YK:n kestävän kehityksen keskeisistä tavoitteista. Linjaus kokoaa yhteen ne toimenpiteet, joiden avulla Finnfund ohjaa investointipäätöksiä kohti sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

Kehitysmaiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen on keskeinen osa Finnfundin työtä kehitysrahoittajana ja vastuullisena vaikuttavuussijoittajana. Vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo on monilla osa-alueilla parantunut viime vuosina, ja erityisesti erot tyttöjen ja poikien koulunkäynnissä ovat kaventuneet merkittävästi, naiset elävät yhä miehiä useammin äärimmäisessä köyhyydessä.

Erityisesti kehittyvissä maissa naisten ja miesten aseman ja oikeuksien sekä osallistumismahdollisuuksien välillä on yhä suuria eroja. Naiset tekevät paljon näkymättömiin jäävää työtä, työsuhteet ovat usein epävirallisia ja niin olosuhteiden kuin palkkatasonkin laatu hyvin vaihtelevaa. Naiset ovat usein aliedustettuina virallisilla työpaikoilla, erityisesti esimiestehtävissä ja hallituspaikoissa. Lisäksi rajoitetut omistusoikeudet vaikeuttavat monessa maassa esimerkiksi naisten pääsyä rahoituspalveluiden piiriin sekä luonnonvarojen käytöstä päättämistä.

Naisten ja tyttöjen oikeus tasa-arvoiseen kohteluun nähdään Finnfundissa paitsi tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä, myös perustavanlaatuisena edellytyksenä yhteiskuntien rauhanomaiselle kehittymiselle sekä tulevien sukupolvien mahdollisuuksille päästä pois köyhyydestä. Naisten ja tyttöjen tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskuntaan vahvistaa myös talouden tuottavuutta ja talouskasvua. Kehitysrahoittajilla on merkittävä rooli rahoituksen suuntaamisessa sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, naisten johtajuuden ja roolin kasvattamiseen sekä naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen kehitysmaissa. Finnfund pyrkii edistämään naisten aseman huomioon ottavaa sijoittamista sekä vaikuttamaan siihen, että tällaista rahoitusta on entistä enemmän ja entistä strategisemmin tarjolla kehitysrahoittajien ja yksityisten rahoittajien piirissä.

Tämä linjaus on keskeinen osa Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaa. Ihmisoikeuksien kunnioittamista ja edistämistä tarkastellaan laajemmin erillisessä ihmisoikeuslinjauksessa.

Keskustelut ja yhteistyö eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ovat olleet keskeinen osa tämän linjauksen valmistelua. Työkalujen ja prosessien kehittäminen tulee jatkumaan edelleen.

”Nyt valmistunut tasa-arvolinjaus kokoaa yhteen työn, jota Finnfundissa on tehty jo pitkään”, kertoo kehitysvaikutusneuvonantaja Kaisa Alavuotunki.

”Olemme yksi Gender Finance Collaborative -verkoston perustajajäsenistä. Sen tarkoituksena on pyrkiä yhdessä edistämään ”gender-viisasta” sijoittamista yhdessä muiden kehitysrahoituslaitosten kanssa. Saimme sekä verkostolta että kansalaisjärjestöiltä arvokkaita näkemyksiä nyt julkaistun linjauksen valmistelussa. Tavoitteena on pystyä jatkossa entistä paremmin analysoimaan toimintamme tasa-arvovaikutuksia ja tunnistamaan kehityskohtia yhdessä hankeyhtiöidemme kanssa”, toteaa Alavuotunki.

Uutta linjausta sovelletaan 29.3. alkaen kaikkiin uusiin sijoituspäätöksiin sekä soveltuvin osin myös jo olemassa oleviin investointeihin. Tutustu tasa-arvolinjaukseen tarkemmin täällä.

 

Lisätietoa:

Kehitysvaikutusneuvonantaja Kaisa Alavuotunki, kaisa.alavuotunki(a)finnfund.fi, p. 041 522 3693

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: