Hyppää sisältöön
fi
en

Sukupuolten tasa-arvo

Kehitysrahoituslaitoksilla on merkittävä rooli rahoituksen suuntaamisessa sukupuolten tasa-arvon parantamiseen sekä naisten johtajuuden ja roolin arvostamiseen sekä naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen maailmanlaajuisesti.

Finnfund liittyi marraskuussa 2018 kehitysrahoittajien uuteen Gender Finance Collaborative -aloitteeseen.

Toukokuussa 2019 Finnfund liittyi G7-maiden 2X Challenge -aloitteeseen, jonka tavoitteena on saada liikkeelle kolmen miljardin dollarin sijoituspotti naisten asemaa edistävän liiketoiminnan rahoittamiseen vuoteen 2020 mennessä. Finnfundin ensimmäinen 2X-hanke oli 15 miljoonan euron sijoitus intialaiseen Annapurna Finance -yhtiöön, joka tarjoaa mikrolainoja ja niihin liittyen talouslukutaidon koulutusta pääsääntöisesti köyhille naisille Intian maaseudulla.

Elokuussa 2019 2X Challenge oli saanut liikkeelle jo lähes 2,5 miljardia dollaria naisten asemaa edistävän liiketoiminnan rahoittamiseen.

Marraskuussa 2020 Finnfund oli yksi allekirjoittajista maailman kehitysrahoittajien yhteisessä lausunnossa koskien tasa-arvoa ja naisten voimaantumista (pdf).

Tasa-arvolinjaus

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen kehityspolitiikan pitkäaikainen painopiste ja yksi YK:n kestävän kehityksen keskeisistä tavoitteista. Maaliskuussa 2019 valmistunut tasa-arvolinjaus kokoaa yhteen ne toimenpiteet, joiden avulla Finnfund ohjaa investointipäätöksiä kohti sukupuolten tasa-arvon edistämistä, lisäävät naisten johtajuuden arvostusta ja roolia markkinoilla sekä vahvistavat naisten taloudellista vaikutusvaltaa.

Finnfund on sitoutunut yhdessä muiden eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten kanssa voimistamaan rahoituksen strategista vaikutusta naisten rooliin yritysten ja rahastojen johdossa, yrittäjinä, merkittävänä ja arvostettuna työvoimana, kuluttajina ja yhteisöjen jäseninä. Finnfund pyrkii edistämään naisten aseman huomioon ottavaa sijoittamista sekä vaikuttamaan siihen, että tällaista rahoitusta on entistä enemmän ja entistä strategisemmin tarjolla kehitysrahoittajien ja yksityisten rahoittajien piirissä.

Keskustelut eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa olivat keskeisessä roolissa linjauksen valmistelussa.

Työkalujen ja prosessien kehittäminen jatkuu edelleen.

Uutta linjausta sovelletaan 29.3. alkaen kaikkiin uusiin sijoituspäätöksiin sekä soveltuvin osin myös jo olemassa oleviin investointeihin.

Finnfundin tasa-arvolinjaus on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Finnfundin tasa-arvolinjaus 29.3.2019 (pdf)

 

Esimerkkejä sijoituksistamme tasa-arvoon

BOPA edistää taloudellista osallisuutta ja naisten johtajuutta Aasiassa

BOPA rahoittaa ja kehittää Aasian mikrorahoituslaitoksia, ja yritys on myös mukana 2X Challenge -aloitteessa. Yksi BOPAn salkkuyhtiöistä on Asian Credit Fund LLC, jonka toimitusjohtaja Zhanna Zhakupova on harvoja rahoitusalan naisjohtajia Kazakstanissa.

”En tiennyt olevani luontainen johtaja” – Penda Healthissä Esther Mwikalin lahjat huomattiin

Finnfund arvioi säännöllisesti sukupuolten tasa-arvon toteutumista salkkuyhtiöissään. Penda Health erottuu aina joukosta, sillä lähes 70 prosenttia sen henkilöstöstä on naisia. Naisia työskentelee kaikilla organisaation tasoilla tukitoiminnoista hallitukseen. Puolet johtotiimistä on naisia, ja toimitusjohtajanakin on nainen.

 

Naisjohtajuutta mikrorahoitusalalla

BOPA rahoittaa ja kehittää Aasian mikrorahoituslaitoksia, ja yritys on myös mukana 2X Challenge -aloitteessa. Yksi BOPAn salkkuyhtiöistä on Pahal Financial Services Private Limited, jonka toimitusjohtaja Purvi Bhavsar on myös yksi yhtiön perustajista.