Hyppää sisältöön
fi
en

Sukupuolten tasa-arvo

Kehitysrahoituslaitoksilla on merkittävä rooli rahoituksen suuntaamisessa sukupuolten tasa-arvon parantamiseen sekä naisten johtajuuden ja roolin arvostamiseen sekä naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen maailmanlaajuisesti.

Finnfund liittyi marraskuussa 2018 kehitysrahoittajien uuteen Gender Finance Collaborative -aloitteeseen.

Tasa-arvolinjaus

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen kehityspolitiikan pitkäaikainen painopiste ja yksi YK:n kestävän kehityksen keskeisistä tavoitteista. Maaliskuussa 2019 valmistunut tasa-arvolinjaus kokoaa yhteen ne toimenpiteet, joiden avulla Finnfund ohjaa investointipäätöksiä kohti sukupuolten tasa-arvon edistämistä, lisäävät naisten johtajuuden arvostusta ja roolia markkinoilla sekä vahvistavat naisten taloudellista vaikutusvaltaa.

Finnfund on sitoutunut yhdessä muiden eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten kanssa voimistamaan rahoituksen strategista vaikutusta naisten rooliin yritysten ja rahastojen johdossa, yrittäjinä, merkittävänä ja arvostettuna työvoimana, kuluttajina ja yhteisöjen jäseninä. Finnfund pyrkii edistämään naisten aseman huomioon ottavaa sijoittamista sekä vaikuttamaan siihen, että tällaista rahoitusta on entistä enemmän ja entistä strategisemmin tarjolla kehitysrahoittajien ja yksityisten rahoittajien piirissä.

Keskustelut eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa olivat keskeisessä roolissa linjauksen valmistelussa.

Työkalujen ja prosessien kehittäminen jatkuu edelleen.

Uutta linjausta sovelletaan 29.3. alkaen kaikkiin uusiin sijoituspäätöksiin sekä soveltuvin osin myös jo olemassa oleviin investointeihin. Tutustu tasa-arvolinjaukseen tarkemmin täällä.

Finnfundin tasa-arvolinjaus on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Finnfundin tasa-arvolinjaus 29.3.2019 (pdf)