Hyppää sisältöön
fi
en

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa, niin sanottu corporate governance, on sääntöjen, käytäntöjen ja prosessien järjestelmä, jolla yritystä ohjataan ja kontrolloidaan. Hyvään hallintotapaan kuuluu olennaisena osana huolehtiminen siitä, että yrityksen eri sidosryhmien intressit ovat tasapainossa.

Finnfundissa hyvän hallintotavan valvonta ja kehittäminen ovat riskienhallinnan vastuulla, mutta toteutus ja päivittäinen työ tehdään sijoitustoiminnossa osana ennen sijoituspäätöstä tehtävää due diligence -prosessia sekä salkunhoitoa.

Me uskomme, että hyvä hallinto on edellytys vastuulliselle, pitkän aikavälin taloudelliselle kehitykselle. Finnfund edistää hyvää hallintotapaa sijoituksissaan. Finnfund on allekirjoittanut yhdessä 35 kehitysrahoittajan kanssa viitekehityksen hyvän hallintotavan kehittämiseksi (Corporate Governance Development Framework). Se ohjaa työtämme hyvään hallintoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. Viitekehys perustuu Maailmanpankin osana toimivan IFC:n hallintotavan arviointimetodologiaan, ja se on kehitetty erityisesti kehitysrahoitukseen.

Ennen sijoituspäätöstä tehtävässä due diligence -arvioinnissa Finnfund käyttää eri työkaluja arvioidakseen sijoituskohteen hallintorakenteiden ja -järjestelmien laatua. Investoinnin elinkaaren aikana ja erityisesti oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa pyrimme kehittämään rakenteita edelleen.

Kiinnitämme huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Sitoutuminen mm. yhtiötä hallinnoivaan organisaatiorakenteeseen ja sen toimivuuteen
  • Yhtiön hallituksen toiminta, mm. erilaiset käytännöt ja niiden toimivuus
  • Yhtiön kontrollointi ja prosessit, mm. sisäiset valvontamekanismit
  • Avoimuus ja tiedon julkisuus, mm. laskenta- ja raportointijärjestelmät, tiedon saatavuus
  • Osakkeenomistajien oikeudet, mm. osakkeenomistajien vaikutusvalta ja tasa-arvoinen kohtelu

Tutustu viitekehykseen: Corporate Governance Development Framework

Lue lisää:

CG Development Framework