Hyppää sisältöön
fi
en

22.1.2019

Finnfundin tasa-arvolinjaus valmisteilla – kommentoi luonnosta

Finnfund on valmistelemassa sukupuolten tasa-arvoa edistävää linjaustaan ja haluaa antaa kaikille halukkaille mahdollisuuden kommentoida sen ensimmäistä luonnosta. Kommentteja voi lähettää 4.2. saakka.

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Tämän toteuttamisessa sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja erityisesti naisten ja tyttöjen aseman sekä oikeuksien edistäminen ovat keskeisessä asemassa.

Järjestimme 28. elokuuta keskustelutilaisuuden, jossa aiheina olivat haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien huomioiminen sekä tasa-arvon edistäminen. Tilaisuus oli osa sekä Finnfundin ihmisoikeuslinjauksen että tasa-arvolinjauksen valmistelua. Ihmisoikeuslinjaus valmistui vuoden lopussa, ja se otettiin käyttöön tämän vuoden alusta alkaen. Tasa-arvolinjauksen valmistelutyö jatkuu – tavoitteena on saada se valmiiksi kevään aikana. Se tulee olemaan osa Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaa.

Lähtökohtana on ajatus siitä, että Finnfundin mahdollisuudet vaikuttaa sukupuolen välisen tasa-arvon edistämiseen ovat erityisen merkittävät investointitoiminnassa, mikä käytännössä tarkoittaa usein naisten aseman ja oikeuksien edistämistä työyhteisön jäseninä, lähiyhteisöissä sekä tuotteiden ja palveluiden kuluttajina. Tämän lisäksi Finnfund pyrkii myös omassa organisaatiossaan noudattamaan parhaita käytäntöjä vastuullisen ja tasa-arvoisen työskentelykulttuurin rakentamisessa.

Viime marraskuussa Finnfund liittyi mukaan kansainväliseen Gender Finance Collaborative -aloitteeseen. Finnfund on sitoutunut yhdessä muiden eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten kanssa voimistamaan rahoituksen strategista vaikutusta naisten rooliin yritysten ja rahastojen johdossa, yrittäjinä, merkittävänä ja arvostettuna työvoimana, kuluttajina ja yhteisöjen jäseninä. Finnfund pyrkii edistämään naisten aseman huomioon ottavaa sijoittamista sekä vaikuttamaan siihen, että tällaista rahoitusta on entistä enemmän ja entistä strategisemmin tarjolla kehitysrahoittajien ja yksityisten rahoittajien piirissä.

Sukupuolten tasa-arvo parantunut – työnsarkaa riittää silti

Sukupuolten välinen tasa-arvo on parantunut viime vuosina, ja erityisesti erot tyttöjen ja poikien koulunkäynnissä ovat kaventuneet merkittävästi. Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta naiset elävät silti miehiä useammin äärimmäisessä köyhyydessä. Erityisesti kehittyvissä maissa naisten ja miesten osallistumismahdollisuuksien välillä on yhä suuria eroja: Naiset ovat usein aliedustettuina työpaikoilla sekä erityisesti esimiestehtävissä ja hallituspaikoissa. Lisäksi rajoitetut omistusoikeudet vaikeuttavat monessa maassa esimerkiksi naisten pääsyä rahoituspalveluiden piiriin sekä luonnonvarojen hyötykäyttöä.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen kehityspolitiikan pitkäaikainen painopiste ja yksi YK:n kestävän kehityksen keskeisistä tavoitteista. Naisten ja tyttöjen oikeus tasa-arvoiseen kohteluun nähdään Finnfundissa paitsi tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä, myös perustavanlaatuisena edellytyksenä yhteiskuntien rauhanomaiselle kehittymiselle sekä tulevien sukupolvien mahdollisuuksille päästä pois köyhyydestä.

Sukupuolten välisten erojen tasoittuminen tukee muiden kehitystavoitteiden, kuten terveyden, koulutuksen ja paremman ravinnon saavuttamista sekä edistää erityisesti seuraavien sukupolvien mahdollisuuksia. Naisten ja tyttöjen tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskuntaan vahvistaa myös talouden tuottavuutta ja talouskasvua.

Finnfund työstää linjausta saamansa palautteen pohjalta ja järjestää sidosryhmille mahdollisuuden keskustella sen sisällöistä ja palautteesta.

Finnfundin tasa-arvolinjaus – luonnos kommentoitavaksi_(21.1.2019)

Kommentoi linjausta ja anna palautetta täällä viimeistään 4.2. mennessä.

Lisätietoa:

Kehitysvaikutusneuvonantaja Kaisa Alavuotunki, kaisa.alavuotunki(a)finnfund.fi, p. 041 522 3693

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: