Hyppää sisältöön
fi
en

20.1.2020

Vastuullinen tiikki- ja kaakaoviljelmä Nicaraguassa saa ennätyspisteet vaikuttavuudesta

FSC-sertifioidun tiikin ja UTZ-sertifioidun kaakaon viljelmien laajenemisprojekti Siunan maaseudulla Nicaraguassa saa poikkeuksellisen korkeat pisteet Finnfundin kehitysvaikutusten arvioinnissa. Korkea pistemäärä perustuu siihen, miten projekti sitoo hiiltä, suojelee alueen eläimistöä ja hillitsee metsäkatoa. Projektilla on myös lukuisia sosiaalisia vaikutuksia kuten kunnollisten työpaikkojen luominen, paikallisten pienviljelijöiden tulokehitys ja naisten tasa-arvoiset työmahdollisuudet.

Finnfund myöntää 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainan MLR Forestal de Nicaragua -yhtiön laajentumisprojektiin. Metsäyhtiön toimintaan kuuluu tiikki- ja kaakaoviljelmiä. Suurin osa sertifioidusta tiikistä myydään Intian ja muun Aasian markkinoille. Kaakao myydään tällä hetkellä paikallisille markkinoille Nicaraguassa, mutta tuotannon kasvaessa kohteena ovat myös kansainväliset markkinat. ”Vastuullisesti tuotetun kaakaon kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tiikille on jo olemassa vakiintuneet markkinat”, kertoo Finnfundin rahoituspäällikkö Ilkka Norjamäki.

”Finnfundin myöntämä laina mahdollistaa kehityksen, jonka myötä tästä tulee vaikuttavuudeltaan ainutlaatuinen investointi”, toteaa Norjamäki. ”Nicaragua on yksi maanosan köyhimmistä maista ja MLR toimii yhdellä Nicaraguan köyhimmistä alueista. Positiiviset vaikutukset ihmisiin, ilmastoon ja ympäristöön ovat selkeitä ja mitattavissa olevia. Tällaiseen liiketoimintaan liittyy kuitenkin aina myös ilmeisiä riskejä, ja työskentelemme tiiviisti yhtiön kanssa hallitaksemme niitä tehokkaasti.”

Finnfund on kiinnittänyt erityistä huomiota maanhankintaan, alkuperäiskansoihin ja luonnon monimuotoisuuden hallintaan liittyviin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskeihin. MLR suunnittelee viljelemänsä alueen kasvattamista 1900 hehtaarilla yhteensä 4500 hehtaariin. ”Tarkastuskäyntimme aikana vakuutuin MLR:n sitoutumisesta ja kyvystä hallita laajentumiseen liittyviä riskejä ja vaikutuksia. He ovat koonneet vahvan tiimin, jolla on kokemusta eri puolilta Latinalaista Amerikkaa. Yhtiöllä on jo FSC-metsänhoitosertifikaatti ja kaakaontuotanto on UTZ-sertifioitua. Tiimi on sitoutunut jatkamaan sosiaalisia kehitysohjelmia yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa ja parantamaan ympäristökäytäntöjään. Uskon, että yhteistyöstämme tulee antoisaa”, toteaa Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija Harold Gordillo.

Projektin kehitysvaikutuksia ovat

  • Vastuullisen ja sertifioidun tiikin ja kaakaon tuotannon moninkertaistaminen
  • Merkittävä hiilen sitominen ja hiilinielu
  • Eläimistön hyvinvoinnista huolehtimista ekologisilla käytävillä
  • Auttaa ehkäisemään metsäkatoa ja metsän kunnon heikkenemistä
  • Yhtiö luo 480 kunnollista työpaikkaa, joista viidennes naisille, maksaa palkkoja 2,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa ja ostaa kaakaota pienviljelijöiltä 1,4 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla

Lisätietoja: rahoituspäällikkö Ilkka Norjamäki, ilkka.norjamaki (a) finnfund.fi, p. 040 866 8642

 

Lue lisää kehitysvaikutusten arvioinnista

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: