Hyppää sisältöön
fi
en

Miesvaltaisella telekom-alalla BCS:n naiset ovat tärkeitä roolimalleja

Jokaisen investoinnin yhteydessä Finnfund selvittää, millaiset edellytykset yrityksellä on tukea naisia työntekijöinä, johtajina ja asiakkaina. Perehdymme erityisesti siihen, mahdollistavatko yrityksen rakenteet naisten yhdenvertaisen osallistumisen. Bandwidth and Cloud Services Group (BCS) johon sijoitimme vuonna 2021 rakentaa digitaalista infrastruktuuria eri puolilla Afrikkaa. Investointiprosessin aikana vaikutuimme siitä, että BCS:ssä naisilla on aito mahdollisuus edetä urallaan aina ylimpään johtoon saakka. Naisia on jo nyt useissa johtotehtävissä ja yrityksellä on toimivia käytäntöjä, joiden avulla urapoluista on tehty tasa-arvoisia. Telkom-ala on yleisesti ottaen varsin miesvaltainen, joten halusimme kuulla lisää siitä miten yhtiössä on toimittu.

”BCS on aina tietoisesti pyrkinyt voimaannuttamaan naisia”, kertoo yhtiön Group Marketing & Impact Manager June Delfaud. ”Naisia on henkilöstöstä yli 37 prosenttia ja naisten osuus keskijohdossa ja ylimmässä johdossa on tällä hetkellä 45 prosenttia.” Nämä luvut olisivat vaikuttavia millä tahansa alalla, saati sitten yhtiön toimialalla. Miten tähän on päästy?

”Meillä panostetaan naisten kouluttamiseen ja tukemiseen”, toteaa Delfaud. Monissa BCS:n toimintamaissa on kova pyrkimys saada STEM-aloille (luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan koulutukset) lisää naisopiskelijoita. BCS edesauttaa tavoitetta tuomalla esiin roolimalleja ja tarjoamalla harjoittelupaikkoja erityisesti naisille. ”Haluamme antaa nuorille tytöille viestin, että heistäkin voi tulla insinöörejä. Haluamme vahvistaa heidän itseluottamustaan”, Delfaud sanoo.

”Työ BCS:ssä on itsenäistä ja voimaannuttavaa, ja yhtiössä on tilaa olla innovatiivinen ja pyrkiä parhaimpaansa. Pidän myös siitä, että työ vie minua paikkoihin, joihin ei muuten tulisi mentyä.

BCS:ssä työskentely on antanut aivan uudenlaista uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin,” sanoo Susan M’kandawire, Chief Regulatory Officer.

Lue lisää Susanin ja hänen kollegoidensa ajatuksista naisten voimaannuttamisesta >>

Naisten palkkaaminen tärkeää alusta asti

Tasa-arvoajattelu on ollut Ugandassa perustetun BCS:n lähtökohta jo 10 vuotta sitten yritystä perustettaessa. ”Heti alussa strategiana oli saada mukaan naisia”, sanoo Delfaud. ”Naisjohtajia on ollut yhtiössä aina, ja naisjohtajuus on myös pysynyt yhtenä arvoistamme henkilöstömäärän kasvettua kymmenestä sataan.”

BCS:n pääkonttori sijaitsee Nairobissa, Keniassa. Viime vuosina yhtiö on laajentanut toimintaansa esimerkiksi Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa naisten työllisyysaste on heikko ja vielä heikommat ovat naisten mahdollisuudet edetä korkeampiin asemiin. Maa onkin YK:n sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa indeksissä toiseksi viimeisellä sijalla. June Delfaud on työskennellyt Kongon demokraattisessa tasavallassa nyt useamman vuoden. ”Meidän pienessä kymmenen hengen tiimissämme on kolme naista. Yritämme kovasti rekrytoida lisää naisia, mutta se on vaikeaa, koska kaikki tytöt eivät käy koulua ja naiset eivät juuri ole työssä kodin ulkopuolella”, hän toteaa.

Tilaa kehittyä ja joustavat työtavat

Delfaud aloitti BCS:ssä toimitusketjun rahoituksesta vastaavana konsulttina, mutta eteni nykyiseen tehtäväänsä vahvan tuen saattelemana. ”Olin hiukan epävarma oman osaamiseni suhteen, mutta vastuulleni annettiin silti haastavia tehtäviä”, hän kertoo. ”Minua kannustettiin kehittämään itseäni ammatillisesti ja sain kaiken tarvitsemani tuen. Nyt olen osa BCS-perhettä ja vastaan yhteiskuntavastuusta sekä markkinoinnista ja viestinnästä.” Delfaud kertoo huvittuneena, ettei hän oikeastaan ollut kovinkaan kiinnostunut tekniikasta eikä vieläkään ole alan asiantuntija. ”Kun tulin BCS:ään, en tiennyt mitään valokuituyhteyksistä. Mutta tässä talossa oppii paljon – nykyään pystyn jo puhumaan digitaalisesta infrastruktuurista varsin kattavasti”, hän sanoo.

Delfaud sai lapsen kahdeksan kuukautta sitten, mutta se ei ole uraa haitannut. BCS:ssä on käytössä toimintamallit, joilla varmistetaan, että naiset saavat raskausaikana ja lapsen syntymän jälkeen tarvitsemaansa tukea ja mahdollisuuden joustoihin työssä. ”Yhtiö tarjoaa kuuden kuukauden äitiysvapaan, mikä ei ole kovin yleistä”, Delfaud sanoo. ”Itse halusin pysyä perillä asioista ja pidin yhteyttä töihin äitiysvapaallakin”, hän jatkaa. Työhön palattuaan hän on työskennellyt osa-aikaisesti, eikä ole kokenut järjestelystä aiheutuneen ongelmia. ”Yhtiöstä on annettu ymmärtää, että perhe tulee ykkösenä. Työ on vain työtä, vaikka tärkeää onkin.”

Kannustusta tarttua isoon haasteeseen

Projekti-insinöörinä työskentelevä Grace Irungu sai hiljattain päätökseen BCS:n hankkeen, joka liittyy Tanganjikajärvelle vedettävään vedenalaiseen kaapeliin. Hanke tuo laajakaistayhteydet Kongon demokraattisen tasavallan itäosaan. ”Järvi on Itä-Afrikan syvin, ja ympäristö on todella rankka tällaiselle projektille”, Irungu sanoo. ”Meille se oli ensimmäinen tämän kokoluokan hanke ja toteuttamiseen tarvittiin paljon erikoiskalustoa. Itsellenikin se oli suurin ja monimutkaisin hanke, jota olen vetänyt”, hän toteaa.

Irungu on työskennellyt BCS:ssä kolme vuotta. Hän aloitti korkeakoulusta valmistuttuaan harjoittelijana teknisellä osastolla ja siirtyi sieltä projekti-insinöörin tehtäviin. ”Se, että sain nuorena naisena tällaisen mahdollisuuden, kertoo BCS:n panostuksesta työntekijöiden kasvuun”, hän sanoo. ”Menestymiseni on ollut paljon kiinni siitä, että minulla on ollut muita naisia mentoreina ja esikuvina. Olen aina kokenut saavani riittävästi tukea.” Hän toteaa myös, että tuntuu hyvältä pystyä osoittamaan että naiset pärjäävät hänen työnsä kaltaisissa tehtävissä – ja erityisen hyvältä se tuntuu Kongon demokraattisen tasavallan kaltaisessa maassa.

Sekä Delfaud että Irungu palaavat jatkuvasti kannustamisen ja tuen merkitykseen. Mentorointi ja tiiviiden kontaktien luominen eri tehtävissä toimivien välille on tärkeää, sillä siten työntekijät oppivat toisiltaan. BCS tukee myös työntekijöidensä lisäkouluttautumista muun muassa maksamalla lukukausimaksuja.

BCS:n naiset haluavat antaa oikeanlaista viestiä

BCS haluaa pitää kiinni osaajistaan tarjoamalla heille mentorointia ja tukea. Liiketoiminnan kannalta on tietysti järkevää tukea työntekijöiden kouluttautumista ja kehittymistä, mutta June Delfaudin mukaan kyse on muustakin. ”Olemme sitoutuneet siihen, että toiminnallamme on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. Haluamme huolehtia siitä, että annamme oikeanlaista viestiä nuorille tytöille”, hän sanoo.

Johtavissa asemissa tai teknisissä tehtävissä työskenteleviin naisiin saatetaan suhtautua ennakkoluuloisesti, eikä varmasti ole helppoa olla tiiminsä ainoa nainen. Delfaud tietää, että naisten pitää olla hyvin tietoisia omasta käyttäytymisestään eri tilanteissa. ”Naisten on edelleen todistettava osaamisensa”, hän sanoo. Joskus ihmiset yllättyvät, kun huoneeseen astuukin naispuolinen insinööri tai projektipäällikkö. ”Kyllä meillä on viesti sidosryhmillemmekin”, Delfaud jatkaa. ”Olemme todella ylpeitä henkilöstöstämme, ja varsinkin naisista.”

Tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen on BCS:n arvoissa

BCS tuo Kongon demokraattisessa tasavallassa verkkoyhteyden kouluihin ja sairaaloihin kumppanuuksien kautta. Lisäksi suunnitelmissa on ryhtyä tukemaan paikallisia kouluja niin rakentamisessa kuin laitehankinnoissakin. Samalla yhtiö haluaa lisätä kiinnostusta IT-alaan. ”Olemme saaneet tästä jo hyviä kokemuksia Ugandassa”, Delfaud sanoo. ”Keniassa taas olemme lahjoittaneet kumppanuuskouluillemme kannettavia tietokoneita. Meidän pitää kuitenkin pystyä tekemään enemmän, jos haluamme lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme.”

Kongon demokraattiseen tasavaltaan laajentuminen on tärkeä askel BCS:lle. ”Maan köyhyysongelma on ratkaistava”, Delfaud toteaa. ”Tieto on tänä päivänä valtaa, joten tiedon saatavuuden parantaminen internet-yhteyksien kautta lisää osallisuutta monin tavoin. Haluamme näyttää tytöille ja naisille, että heidänkin on mahdollista hankkia koulutus ja ura.” BCS:lle kyse ei ole pelkästään liiketoiminnasta. ”Meidän mielestämme tietotekniikalla ja tietoliikenneyhteyksillä rakennetaan parempaa yhteiskuntaa.”

Lisätietoja:

Finnfund: sukupuolten tasa-arvo

BCS – Bandwidth and Cloud Services (bcs-ea.com)