Hyppää sisältöön
fi
en

 

Finnfund edellyttää investointikohteiltaan vastuullisuutta, vaikuttavuutta ja kannattavuutta

In­ves­toin­te­ja kan­nat­ta­viin
yri­tys­hank­kei­siin

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kehittyviltä mailta valtavia investointeja muun muassa puhtaaseen energiaan, infrastruktuuriin ja kunnollisia työpaikkoja synnyttäviin yrityksiin.

Finnfund kumppaneineen edistää näiden tärkeiden investointien toteutumista. Toimintamme painottuu köyhimpiin maihin, joissa tarve rahoitukselle on kovin ja investointien vaikuttavuus suurin.

Vaikean toimintaympäristön takia kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten on usein vaikea saada rahoitusta, joka sietää riskiä.

Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yksityisille yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja, välirahoitusta sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää erityisosaamista. Finnfundin rahoittamat hankkeet ovat toimivia tai perustamisvaiheessa olevia yhtiöitä.

Edellytämme kaikilta hankkeilta kannattavuutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa vastuullisuutta sekä mitattavia kehitysvaikutuksia kohdemaassa. Painotamme kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja: puhdasta energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta ja maataloutta, rahoitusalaa sekä digitaalisia ratkaisuja ja infrastruktuuria, mutta investoimme hyviin hankkeisiin myös muilla sektoreilla.

Teemme vuosittain 20-30 uutta
sijoitusta yhteensä noin 200-250
miljoonalla eurolla

Miten investoimme

Finnfund rahoittaa kehitysmaissa toimivien tai sinne perustettavien vastuullisten yritysten taloudellisesti kannattavia hankkeita, jotka tukevat kestävää kehitystä.

Toimialat

Painotamme uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta, rahoitusalaa sekä digitaalisia ratkaisuja ja infrastruktuuria, mutta sijoitamme myös muihin toimialoihin, jos ne sopivat investointistrategiaamme.

Nykyiset investoinnit

Vuoden 2022 päättyessä Finnfundin salkussa oli 191 sijoituspäätöstä 55 eri maassa. Tutustu investointeihin täällä.

Investoinnit tasa-arvoon

Kehitysrahoittajilla on merkittävä rooli rahoituksen suuntaamisessa sukupuolten tasa-arvon parantamiseen sekä naisten johtajuuden ja roolin arvostamiseen sekä naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen maailmanlaajuisesti.

Ilmastosijoitukset

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumisen tukeminen ovat yksi Finnfundin toiminnan keskeinen tavoite ja kehitystulos. Tämä näkyy myös painotuksena ilmastomuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta tärkeisiin toimialoihin: uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen sekä rahoituslaitoksiin.

Etsitkö sijoittajaa?

Rahoitamme hankkeita OECD:n määritelmän mukaisissa kehitysmaissa

Finnfundin rahoitus voi olla pääomaa, välirahoitusta tai lainaa.

 

Investointikohteemme

Vuoden 2022 päättyessä Finnfundin salkussa oli 191 sijoituspäätöstä 55 eri maassa. Tutustu sijoituksiimme kartalla tai hankelistassa!