Hyppää sisältöön
fi
en

22.4.2020

Finnfundin sitoutuminen vaikuttavuussijoittamisen maailmanlaajuisiin standardeihin

Vaikuttavuussijoittaminen on noussut yhä merkittävämmäksi sijoittamisen muodoksi maailmassa. The Global Impact Investing Network arvioi vaikuttavuussijoitusten arvon olevan noin 500 miljardia vuonna 2019 ja kasvu on nopeaa. Näkökulmia ja mielipiteitä siihen, mistä vaikuttavuussijoittamisessa on kyse, on kuitenkin ollut useita. IFC yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa ryhtyi määrittelemään vaikuttavuussijoittajille ja -sijoittamiselle yhteisiä pelisääntöjä, (Operating Principles for Impact Management), jotka julkistettiin 12.4.2019. Samalla 60 keskeistä vaikuttavuussijoittajaa, mukaan lukien Finnfund, allekirjoittivat sitoumuksen periaatteiden noudattamiseksi. Allekirjoittajien lukumäärä on vuodessa noussut ja on nyt yli 90, mutta Finnfund on edelleen ainoa suomalainen yhtiö allekirjoittajien joukossa.

Vaikuttavuuden mittaamisesta vaikuttavuudella ohjaamiseen

Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan sijoituksia, joiden tarkoituksena on kaupallisen tuoton ohella aikaansaada mitattavia, positiivia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Operating Principles for Impact Management pitää sisällään yhdeksän periaatetta, jotka määrittelevät maailmanlaajuiset toimintaperiaatteet vaikuttavuussijoittamiselle. Näiden periaatteiden noudattamisen avulla sijoittajat voivat varmistua siitä, että vaikuttavuus on investointiprosessin keskeinen tekijä koko investoinnin elinkaaren ajan, ja että sijoitusten positiiviset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan toteutuvat. Samalla periaatteet vauhdittavat muutosta vaikuttavuuden mittaamisesta vaikuttavuudella ohjaamiseen ja siihen, että vaikuttavuudesta saatavilla olevia tietoja käytetään parempien sijoituspäätösten tekemiseen.

Jatkuva kehitysprosessi

Finnfundissa on tehty vuosia töitä vaikuttavuuden mittaamisen ja vaikuttavuudella ohjaamisen kehittämiseksi. ”Kyse on ennen kaikkea vankkojen prosessien ja työkalujen kehittämisestä, testaamisesta ja käyttämisestä. Vaikuttavuuden arviointi on keskeinen osa jokaista investointiprosessia ja käyttämämme menetelmät ja työkalut ovat kaikkien luettavissa kotisivuillamme”, kertoo Finnfundin kehitysvaikutusasiantuntija Juho Uusihakala.

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä kannattavia ja vastuullisesti toimivia yrityksiä. Olemme tunnistaneet neljä avaintoimialaa, joissa yksityinen sektori on tärkeässä roolissa edistäen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nämä toimialat ovat uusiutuva energia, kestävä metsätalous, kestävä maatalous ja rahoituslaitokset.

Jokaiselle päätoimialalle on tehty muutosteoriat, jotka ohjaavat vaikuttavuusajatteluamme investointien ennakkoarvioinnissa, hankkeiden vuosittaisessa seurannassa ja vaikuttavuusarvioinneissa. Muutosteoriat kuvaavat sitä, miten Finnfundin rahoitus ja muu tuki johtaa muutoksiin yrityksen toiminnassa ja aikaansaa suoria, epäsuoria ja laajoja vaikutuksia taloudessa, yhteiskunnassa ja ympäristössä.

“Finnfundin johtokunta on kannustanut meitä syventämään vaikuttavuusarvioinnin järjestelmällisyyttä erityisesti liittyen sen rooliin päätöksenteossa”, kertoo Uusihakala. ”Esimerkiksi tänä vuonna kehitämme menetelmää, jolla voimme edelleen parantaa investointipäätösten yhteydessä tehtävän vaikuttavuusarvioinnin laatua ja luotettavuutta.”

Olemme ylpeitä tehdystä työstä, mutta prosesseissa on aina parantamisen varaa. Sen vuoksi otamme mielellämme vastaan kommentteja ja odotamme innolla ulkopuolista arviointia, joka suoritetaan ensi keväänä.

Operating Principles for Impact Management (pdf)

Lisätietoja: 
kehitysvaikutusneuvonantaja Juho Uusihakala, juho.uusihakala (a) finnfund.fi, p 050 549 3198

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: