Hyppää sisältöön
fi
en

8.10.2019

Finnfund investoi uuden valtionlainan kokonaan naisten aseman vahvistamiseen ja ilmastohankkeisiin

Suomen valtio on myöntänyt Finnfundille 210 miljoonan euron korollisen lainan ulkoministeriön finanssisijoitusmäärärahasta vuosille 2018 ja 2019 (lue ulkoministeriön tiedote). Finnfund sijoittaa varat täysimääräisesti kehittyvien maiden ilmastohankkeisiin ja naisten aseman vahvistamiseen.

”Pystymme valtion lainan turvin tekemään isot, yli sadan miljoonan euron satsaukset yrityksiin, jotka vahvistavat kehittyvien maiden naisten taloudellista itsenäisyyttä tai tuottavat tytöille ja naisille tärkeitä palveluja. Toinen puoli investoinneista kohdistuu kehittyvien maiden ilmastotoimiin eli uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen, kestävään metsätalouteen, sopeutumista tukevaan maatalouteen ja niin edelleen”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

”Finnfund on jo pitkään investoinut hankkeisiin, jotka vahvistavat naisten asemaa, mutta työstä on tullut entistä määrätietoisempaa viimeisen vuoden aikana. Uusi tasa-arvolinjauksemme ja 2X-aloitteen luomat kriteerit tuovat sijoitusprosessiimme vahvempia ohjauskeinoja ja selkeämpiä mittareita”, sanoo Finnfundin kehitysvaikutusneuvonantaja Kaisa Alavuotunki.

Ilmastosijoituksia viime vuonna 71,9 miljoonaa euroa

Viime vuonna Finnfund sijoitti 71,9 miljoonaa euroa yrityksiin tai rahastoihin, jotka toiminnallaan hillitsevät ilmastonmuutosta tai edistävät siihen sopeutumista. Syksyllä 2018 Kenian sähköverkkoon kytkettiin Afrikan suurin tuulipuisto, 310 megawatin voimala lähellä Kenian Turkana-järveä. Tuulivoimala kattaa jopa 15 % maan nykyisestä sähköntarpeesta. Finnfund on ollut hankkeen osakkaana rakentamisen alkuvaiheesta lähtien eli vuodesta 2013.

Tänä vuonna Finnfund on muun muassa ottanut ensiaskeleensa Nigerian energiamarkkinoilla ja investoinut ukrainalaiseen Syvashin tuulipuistoon, josta tulee valmistuessaan maan suurin.

Tasa-arvolinjaus ohjaa investointipäätöksiä

Maaliskuussa 2019 valmistunut tasa-arvolinjaus kokoaa yhteen ne toimenpiteet, joiden avulla Finnfund ohjaa investointipäätöksiä kohti sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Tällaiset investoinnit lisäävät naisten johtajuuden arvostusta ja roolia markkinoilla, vahvistavat naisten taloudellista vaikutusvaltaa sekä lisäävät etenkin naisille tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden saatavuutta. Finnfundin jokaista investointia arvioidaan ennen päätöksentekoa siitä näkökulmasta, miten sen oletetaan vaikuttavan sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Toukokuussa 2019 Finnfund liittyi G7-maiden 2X Challenge -aloitteeseen, jonka tavoitteena on saada liikkeelle kolmen miljardin dollarin sijoituspotti naisten asemaa edistävän liiketoiminnan rahoittamiseen vuoteen 2020 mennessä. Finnfundin ensimmäinen 2X-hanke oli 15 miljoonan euron sijoitus intialaiseen Annapurna Finance -yhtiöön, joka tarjoaa mikrolainoja ja niihin liittyvää taloustaitojen koulutusta pääsääntöisesti köyhille naisille Intian maaseudulla.

Ilmastonmuutoksen kannalta keskeiset toimialat strategian painopisteenä

Ulkoministeriön teettämän riippumattoman arvioinnin mukaan Finnfund on onnistunut sijoittamaan yhä enemmän köyhimpiin maihin ja vaikeisiin sektoreihin säilyttäen samalla taloudellisen kannattavuutensa. Finnfundin strategia painottaa ilmastonmuutoksen kannalta keskeisen maa- ja metsätalouden lisäksi uusiutuvan energian tuotantoa sekä rahoituspalveluja. Strategian ydinajatuksena on kaksinkertaistaa Finnfundin sijoitusvolyymi ja kolminkertaistaa kehitysvaikutukset.

Arvio muistuttaa, että valtion osuus Finnfundin rahoituksesta on pienempi (noin 40 %) kuin muilla vastaavan kokoisilla kehitysrahoittajilla, koska yhtiö lainaa rahaa myös markkinoilta sijoitustoimintaansa ja sijoittaa tuotot aina uudelleen. Arvio kiinnittää myös huomiota siihen, että YK:n vuoteen 2030 ulottuvat kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät valtavia yksityisiä investointeja.

Tarkastelujakson 2008–2018 aikana Finnfundin sijoitusten kohdentuminen muuttui merkittävästi: esimerkiksi Afrikan osuus nousi 29:sta 45 prosenttiin. Vähiten kehittyneiden maiden eli LDC-maiden osuus nousi 13 prosentista 32 prosenttiin. Vuoden 2018 uusista rahoituspäätöksistä 67 % kohdistui Afrikkaan ja 89 % kolmeen köyhimpään maaluokkaan.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Pasi Rajala, pasi.rajala(a)finnfund.fi, p. 0400 464 393

Lue lisää investoinneista:

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: