Hyppää sisältöön
fi
en

Kehitysvaikutukset

Hyviä työpaikkoja syrjäseudulle, lisää puhdasta energiaa, metsäkadon torjuntaa ja ilmastonmuutoksen hillintää, vero- ja maksutuloja kehitysmaan hallinnolle. Tässä esimerkkejä erilaisista kehitysvaikutuksista, joita Finnfundin rahoittamien yritysten toiminta tuottaa.

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä kannattavia ja vastuullisesti toimivia yrityksiä. Kehitysvaikutukset vaihtelevat eri investoinneissa – toisessa pääpaino voi olla työpaikkojen luomisessa, toisessa taas katsotaan enemmän esimerkiksi energiantuotannon lisäämisen vaikutuksia.

 

Kehitysvaikutuksia tarkastellaan myös eri tasoilla:

  • suoria yrityksen toiminnasta syntyviä vaikutuksia (esim. hyvät työpaikat, sähköntuotannon kasvu, infrastruktuurin paraneminen),
  • toiminnasta syntyviä epäsuoria vaikutuksia (esim. sopimusviljelijöiden saama hyöty, metsäkadon torjunta, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen väheneminen, sähkön hinnan lasku ja luotettavuuden lisääntyminen)
  • laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia (esim. verotulot hallinnolle, talouskasvu, ilmastonmuutoksen hillintä)

Usein yritykset myös tekevät ydintoimintansa ohessa erilaisia yhteisöhankkeita lähiyhteisöjen kanssa. Näitä ovat tyypillisesti erilaiset koulutukseen, terveyteen ja vesihuoltoon- tai sanitaatioon liittyvät hankkeet. Ne ovat tyypillisiä etenkin yrityksille, jotka toimivat syrjäisellä maaseudulla tai alueilla, jotka ovat usein muuten jääneet kehityksestä jälkeen.

Finnfund arvioi ja seuraa rahoittamiensa yritysten tuottamia kehitysvaikutuksia aina ennen sijoituspäätöstä sekä koko investoinnin elinkaaren ajan.

Keskeisiä kehitysvaikutuksia kootaan vuosittain Kehitysvaikutuksia-julkaisuun.

Finnfund allekirjoitti vuonna 2019 kansainvälisen Operating Principles for Impact Management (pdf) -sitoumuksen, jossa sovitaan vaikuttavuussijoittamisen keskeisisistä toimintaperiaatteista. Lue lisää, miten Finnfund noudattaa periaatteita käytännössä täällä.

Toimintaperiaatteiden vaatimusten mukaisesti sitoumuksen periaatteiden noudattamisesta tehtiin ulkopuolinen arviointi keväällä 2021. Arviointiraportti löytyy täältä.

Vuonna 2019

8 200 GWt

puhdasta energiaa

Vuonna 2019

4 775 000

mikrolainaa, joista 68 % naisille

Vuonna 2019 suorista metsäsijoituksista

350 000 ha

ja rahastojen kautta 800 000 ha kestävästi hoidettua metsää

Vuonna 2019 yhteistyötä

4 457 000

viljelijän kanssa – joista 87 % oli naisia

Investointien nettopäästöt

-134 679

tCO2-ekv.

Vuonna 2019

82 000

työpaikkaa, joista 35 % naisten

Lue lisää kehitysvaikutusten arvioinnista ja niihin liittyvistä raporteista

Kehitysvaikutusten arviointi

Miten Finnfund arvioi ja seuraa investointien kehitysvaikutuksia.

Lue lisää

Finnfundin raportteja ja julkaisuja

Tutustu vuosikertomukseen, yritysvastuuraporttiin ja impact-raporttiin

Lue lisää

Julkaisuja ja raportteja hankkeiden kehitysvaikutuksista