Hyppää sisältöön
fi
en

16.1.2017

Vastauksia A-Studion väittämiin Green Resources -metsäyhtiön toiminnasta Ugandassa

Yle julkaisi 16. tammikuuta nettijutun, jossa käsitellään metsäyhtiön Green Resourcesin metsäalueen yhteisösuhteita. Samaa aihetta käsiteltiin A-studion ohjelmassa.

Green Resources2.jpg

Green Resources työskentelee tiiviisti paikallisten asukkaiden kanssa. Yritys on rakentanut esimerkiksi useita vesipisteitä lähialueen kyliin.

Yle julkaisi 16. tammikuuta nettijutun, jossa käsitellään metsäyhtiön Green Resourcesin metsäalueen yhteisösuhteita. Samaa aihetta käsiteltiin A-studion ohjelmassa.

Valitettavasti juttu sisältää useita asiavirheitä, jotka on tarpeen korjata. Tässä korjaukset niistä keskeisimpiin:

Toisin kuin jutussa väitetään, ihmisten koteja ei ole tuhottu. Metsäalueella ei ollut meidän tietomme mukaan taloja tai asumuksia, joissa olisi asuttu. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet myös mm. ulkopuoliset tutkijat.

Kemikaalien käytöstä ja mahdollisista haittavaikutuksista ei ole tullut yritykselle yhtäkään valitusta asukkailta. Lähtökohtaisesti metsäyhtiön käyttämiä kemikaaleja käytetään laajalti myös esim. Suomessa.

Ruotsin energiaviranomainen on korjannut useaan otteeseen Kachungia koskevia virheellisiä väittämiä ja kertonut tilanteesta esimerkiksi verkkosivuillaan.

Toisin kuin jutussa väitetään, Green Resources -yhtiön metsäistutuksiin käytettävät maat vuokrataan pääosin paikallisyhteisöiltä. Näin tapahtuukin yrityksen metsäalueilla Tansaniassa ja Mosambikissa. Kuten on tyypillistä Ugandassa, siellä metsäalueen maan omistaa valtio, joten vuokrasopimus on tehty valtion kanssa. Tämän kerromme myös nettisivuillamme.

Maanomistus määritellään Ugandan perustuslaissa (maanomistusta käsittelevä luku 237), jonka mukaan metsäreservien, luonnonpuistojen, jokien, järvien yms. maanomistuksesta ja suojelusta vastaa valtio.

Toisin kuin jutussa väitetään, karjan on annettu kulkea metsän keskellä olevalle kosteikolle juomaan kaikkina vuodenaikoina, ja tämä on ollutkin erittäin suosittua erityisesti kuivana aikana.

Toisaalta, jutussa ei mainita, että yritys on aktiivisesti yrittänyt ehdottaa maan omistavalle valtiolle ja metsäviranomaiselle, että paikalliset asukkaat voisivat poikkeusluvalla laiduntaa karjaa alueella. Ainakaan toistaiseksi lupaa tähän ei ole saatu. Ugandan laki kieltää laiduntamisen ja viljelyn alueella.

Tilanne on yrityksen kannalta haasteellinen: Kachungin metsäalueet eivät ole yrityksen omistuksessa, vaan ne ovat valtion omistamia metsäalueita, joita hallinnoi metsäviranomainen. Tämä on tyypillinen tilanne Ugandassa. Yritys on vuokrannut Kachungissa maan 50 vuodeksi valtiolta. Yritys ymmärtää karjan laidunnuksen tärkeyden paikallisille ihmisille, mutta ei voi rikkoa valtion kanssa tekemäänsä sopimusta maankäytöstä.

Green Resources on tehnyt paljon työtä ongelmien ratkaisemiseksi, ja tietomme mukaan tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Yritys toimii tiiviisti yhteisöjen kanssa ja on panostanut paljon asukkaiden hyvinvointiin ja yhteistyöhön. Se mm. lahjoittaa joka vuosi 10 % kaikista taimista paikallisille yhteistöille, tarjoaa koulutusta esimerkiksi viljelyyn ja uudenlaisten, energiatehokkaiden liesien rakentamiseen.

Yritys on myös merkittävä työnantaja: se työllistää tällä hetkellä lähes 400 ihmistä alueella. Työpaikat tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua ja saada tuloja muustakin kuin perinteisestä maanviljelyksestä. Lisäksi Green Resources toteuttaa yhteisöille tärkeitä hankkeita: se on mm. rakentanut kyliin vesipisteitä ja kaivoja, kaksi neuvolaa, tarjonnut hiv- ja aids-koulutusta ja -testauksia.

Hankkeen tavoitteena on hyödyttää paikallisia ihmisiä

Green Resources.jpg

Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija tapasi Kachungissa yhteisöjä viimeksi syksyllä 2016. Seuraava ulkopuolisen tahon tekemä selvitys käynnistyy tammikuussa 2017.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on hyödyttää paikallisia ihmisiä sen lisäksi, että se pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja Ugandassakin kiihtyvää metsäkatoa. Tämä on myös syy siihen, että Finnfund on sijoittanut hankkeeseen. Finnfund on ollut yrityksen rahoittajana vuodesta 2012 muiden kehitysrahoittajien kanssa.

Finnfund on muiden rahoittajien kanssa seurannut Kachungin tilannetta ja yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa erityisen tarkasti. Finnfundin ympäristö- ja yhteiskunta-asiantuntija vieraili Kachungissa viimeksi syksyllä ja tapasi yhteisöjä. Asukkaat kertoivat, että pääosin maakiistoja ei pidetty enää ajankohtaisina ongelmina ja että yhteistyö yrityksen kanssa on parantunut. Kyläläiset kokivat yrityksen tuovan heille hyötyjä ja toivoivat yrityksen jatkavan toimintaansa.

Tärkeimpänä hyötynä pidettiin yrityksen tarjoamia työpaikkoja sekä kehitysprojekteja, kuten kyliin rakennetut kaivot ja vesipisteet, neuvola ja tiet. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että yritys lahjoittaa 10% taimistaan vuosittain ihmisille. Kiitosta sai erityisesti asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltu uusi metsäalueen läpi kulkeva tie, jota pitkin karjaa voidaan kuljettaa juomapaikalle. Tämä on erityisen tärkeää kuivina aikoina.

On totta, että yhteisöissä on kuitenkin edelleen myös ihmisiä, jotka kokevat menettäneensä viljely- ja laidunnusmahdollisuuksia ja vaativat valtiolta kompensaatiota.

Metsäkato on kasvava ongelma Ugandassa – vastuullisesti tuotettua puuta tarvitaan

Vastuullinen metsien istuttaminen on avainasemassa metsäkadon ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Metsähankkeet estävät ilmastonmuutosta ja kiihtyvää metsäkatoa alueilla, joissa luonnonmetsät ovat usein jo kadonneet tai katoamassa.

Myös Ugandassa metsäkato kiihtyy: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn mukaan 40 % metsistä katosi kymmenessä vuodessa, vuosien 2005–2015 aikana. Samalla puutavaran ja -polttoaineen tarve kasvaa väestönkasvun sekä keskiluokkaistumisen ja kiihtyvän rakentaminen myötä.

Finnfund suhtautuu sijoitustensa ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksiin erittäin vakavasti

Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi tehdään aina ennen sijoituspäätöstä, osana valmisteluprosessia. Toimintaa seurataan hankkeen edetessä ja pyritään tukemaan hanketta tarpeen mukaan toimenpiteiden toteuttamisessa. Tässäkin tapauksessa lainaerien maksaminen on sidottu ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja kehittämiseen. Se on kehitysrajoittajilla tyypillinen käytäntö, näin tuetaan samalla yritystoiminnan ja usein koko alan kehittymistä.

Finnfundin tehtävä kehitysrahoittajana on kehitysvaikutusten lisäksi usein vivuta yritystoimintaa vastuullisemmaksi riskialueilla, joissa kaupalliset rahoittajat eivät halua toimia. Yritysten mukaan saaminen kestävän kehityksen edistämiseen ja köyhyyden vähentämiseen on välttämätöntä, jotta esimerkiksi YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopimat kestävän kehityksen tavoitteet saadaan toteutettua.

Finnfundin toiminta painottuu enenevässä määrin köyhimpiin kehitysmaihin, joissa yhteiskunnan rakenteet ja vaatimukset ovat vasta kehittymässä. Kehitysrahoittajan, kuten Finnfundin tehtävänä on tukea ja kehittää vastuullista yritystoimintaa, joka tuottaa kehitystuloksia, kuten työpaikkoja ja hyvinvointia. Tämä on myös Kachungissa tavoitteena.

Finnfund on toimittanut 16. tammikuuta Ylen A-studion toimitukseen tiedon näistä ja muista virheellisistä kohdista sekä taustatietoa ja lähteitä, joista tiedot voidaan tarkistaa. Finnfund pyysi toimitusta tarkistamaan tietonsa ja korjaamaan asiavirheet.

Green Resources -yhtiön ympäristö- ja yhteiskunta-asioista vastaava johtaja Teddy Nyamaizi Nsamba kertoo yhtiön toiminnasta ja yhteistyöstä paikallisten asukkaiden kanssa. Haastattelu on tehty syyskuussa 2016 Kachungissa, Ugandassa.

 

Kätilö Robimah Wakyala, kuljettaja Julious Peter Ongolo sekä yhtiön yhteisösuhteista Kachungissa vastaava Miriam Owera kertovat Green Resources –yhtiön toiminnasta ja yhteistyöstä paikallisten asukkaiden kanssa. Haastattelut on tehty syyskuussa 2016 Ugandassa.

Video: Sustainable forestry in Uganda

Video: Green Resources – Working with communities

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: