Hyppää sisältöön
fi
en

7.3.2022

Kuuntele sidosryhmiäsi

Kirsi Pere

Voidaksemme tehdä fiksuja, hyviä päätöksiä, meidän täytyy ymmärtää toimintaympäristön muutosta sekä kuunnella, mitä meille tärkeät ihmiset ajattelevat.

Tämä ajatus mielessämme teetimme sidosryhmätutkimuksen. Halusimme tietää, mitä meille tärkeät ihmisryhmät – kuten omistajamme ja muut rahoittajamme, investointimme, kanssasijoittajamme, kansalaisyhteiskunnan, poliittiset päättäjät, media ja muut vaikuttajat niin Suomessa kuin maailmalla – ajattelevat. Tähän tärkeiden ihmisten joukkoon kuuluivat ehdottomasti myös omat työntekijämme, johtokuntamme ja hallintoneuvosto.

Halusimme saada toisaalta palautetta yhteistyöstä ja viestinnästä, toisaalta koota odotuksia, ajatuksia ja ideoita liittyen Finnfundin toimintaan ja sen kehittämiseen sekä toimintaympäristön laajempaan muutokseen. Taustalla oli myös ajatus niin sanotusta olennaisuusanalyysistä: mikä on sidosryhmillemme vastuullisuuden ja vaikuttavuuden osalta olennaista ja miten se suhteutuu siihen, mitä itse pidämme nyt ja tulevaisuudessa tärkeänä.

Uskon vakaasti, että tässä ajassa yhdelläkään organisaatiolla ei ole varaa olla kuuntelematta sidosryhmiään, omia tärkeitä ihmisiään.

Sidosryhmien kuunteleminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa – oli kyse vaikkapa sitten koronapandemiasta tai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tai yksinkertaisesti siitä, että vaikuttavuussijoittamisen ja kehitysrahoituksen kenttä sekä kansainvälinen kestävän rahoituksen ja vastuullisen sijoittamisen sääntely muuttuvat nyt nopeasti.

Kehitystyö näkyy

Miten Finnfundin missio toteutuu käytännön toiminnassa? Mitkä vastuullisuuden ja vaikuttavuuden osa-alueet ovat erityisen tärkeitä – ja mitä niistä meidän tulisi erityisesti kehittää? Miten kehitysrahoituksen ja vaikuttavuussijoittamisen kenttä tulee lähivuosina muuttumaan? Miten Finnfund on onnistunut synnyttämään ja samalla viestimään tuottamistaan kehitysvaikutuksista? Miten hyvin vastuullisuus tai läpinäkyvyys toteutuvat sijoitustoiminnassa? Muun muassa näistä asioista olimme kiinnostuneita.

Ja mitä sitten saimme vastaukseksi? Oli hienoa huomata, että Finnfundissa viime vuosina tekemämme voimakas kehitystyö näkyi myös vastauksissa – moni vastaaja kertoi huomanneensa esimerkiksi vastuullisuustyön kuten vaikkapa ihmisoikeusasioiden ja vaikuttavuuden mittaamisen kehittyneen. Avoimuuden, tiedon saatavuuden ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen saivat kiitosta. Finnfundin kansainvälisestikin merkittävä metsäosaaminen ja ilmastotyö tunnistettiin. Jo ennestään hyvät arvosanat monessa kohdassa nousivat ennestään – niin sisäisissä kuin ulkoisissa vastauksissa.

Myös kehitettävää löytyy. Moni vastaajista kokee tuntevansa Finnfundia vain tietystä, usein omaan työhönsä liittyvästä näkökulmasta. Myös avoimuutta, tiedon jakamista ja yhteistyötä toivotaan edelleen lisää. Otamme tästä kopin.

Kehitysrahoituksen ja vaikuttavuussijoittamisen kenttä murroksessa

On selvää, että Finnfundin tulee pysyä mukana ja parhaimmillaan etunojassa kehitysrahoituksen ja vaikuttavuussijoittamisen kehityksessä. Muutos on nimittäin nopeaa. Vaikuttavuussijoittaminen ja kehittyvät markkinat kiinnostavat. Uusia toimijoita tulee mukaan, vastuullisuuden sääntely ja standardit kehittyvät nopeasti. Toisaalta koronapandemia on tuonut uusia haasteita ja poliittisia riskejä on konkretisoitunut. Hyvien, rahoituskelpoisten investointikohteiden löytäminen ei ole aina helppoa.

Samalla on selvää, että meitä ja kaltaisiamme kehitysrahoittajia kaivataan kipeästi. Kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ei voida saavuttaa ilman yksityisen sektorin panosta. YK:n mukaan kehitysmaiden on arvioitu tarvitsevan uusia investointeja jopa 4 000 miljardin Yhdysvaltain dollarin verran.

Keskustelua ja yhteistyötä

Julkaisimme juuri uuden strategian, joka ohjaa työtämme vuoteen 2025 asti. Yksi keskeinen avaus on Finnfundin ensimmäisen alueellisen toimiston avaaminen Nairobiin tänä keväänä. Myös kehitystyö jatkuu monella saralla.

Tässä työssä tarvitsemme jatkossakin teidän – hyvät sidosryhmämme, kaikki Finnfundin työstä ja kehitysrahoituksesta kiinnostuneet – palautettanne, ideoitanne ja tukeanne. Olkaa siis meihin yhteydessä myös ennen seuraavaa sidosryhmätutkimustamme. Yhteistyö ja keskustelu jatkukoon.

Kirsi Pere
Viestintäpäällikkö, Finnfund 

Lue lisää
Keep up the good work – sidosryhmätutkimus kokosi palautetta ja ideoita Finnfundin toiminnasta – Finnfund
Vaikuttavuus

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: