Hyppää sisältöön
fi
en

7.3.2022

Keep up the good work – sidosryhmätutkimus kokosi palautetta ja ideoita Finnfundin toiminnasta

Miten Finnfundin pitäisi kehittää toimintaansa kehitysrahoittajana ja vaikuttavuussijoittajana? Mihin asioihin sen pitäisi tulevaisuudessa erityisesti panostaa? Mitä vaikuttavuuden ja vastuullisuuden osa-alueet ovat tärkeimpiä? Miten kehitysrahoituksen kenttä ja sijoittamisen toimintaympäristö tulevat muuttumaan?

Finnfundin teettämässä sidosryhmätutkimuksessa pyydettiin palautetta ja ideoita Finnfundin toiminnan kehittämiseen eri sidosryhmiltä. Tavoitteena oli saada tietoa niin Finnfundiin liitettävistä mielikuvista, vahvuuksista ja kehittämiskohteista kuin toimintaympäristön muutoksista ja siihen liittyvistä odotuksista.

”Sidosryhmien palaute ja ideat ovat Finnfundin toiminnan kehittämisessä erittäin tärkeitä. Haluankin kiittää kaikkia vastaajia niin Finnfundin sisällä kuin ulkopuolella”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

”Ja täytyy sanoa, että olemme iloisia tuloksista. Ne osoittavat, että olemme kehittäneet toimintaamme viime vuosina voimakkaasti ja pystyneet myös tuomaan sen esiin toiminnassamme ja viestinnässämme. Tätä työtä meidän toivotaan jatkavan”, Kangasniemi sanoo.

Missio näkyy Finnfundin toiminnassa vahvana

Finnfundin missiona on ollut kestävämmän maailman rakentaminen sijoittamalla vastuullisin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Miten hyvin tämä näkyy sidosryhmiemme mielestä Finnfundin toiminnassa? Tulos oli korkea – vastausten keskiarvo oli peräti 4,2 asteikolla 1-5.

”Tämä on hieno tulos. Tämä on se, miksi me olemme olemassa. Meille on erittäin tärkeää, että missiomme välittyy kaikesta tekemisestämme. Kehitysrahoittajana ja vaikuttavuussijoittajana tehtävänämme on edistää kestää kestävää kehitystä sijoitustoiminnan avulla. Siksi vaikuttavuuden, vastuullisuuden ja taloudellinen kannattavuuden yhdistäminen on toimintamme ytimessä”, Kangasniemi sanoo.

Sama viesti välittyy myös muusta palautteesta. Sidosryhmien mukaan Finnfund on esimerkiksi onnistunut toimimaan vastuullisen sijoitustoiminnan esimerkkinä (ulkoisten vastaajien keskiarvo 4,1 asteikolla 1-5). Toiminnan katsotaan myös edistävän ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta sekä hyvää hallintotapaa (ulkoisten vastaajien keskiarvo 4,0) ja tuottavan kehitysvaikutuksia (ulkoisten vastaajien keskiarvo 4,0).

Kyselyn avulla haluttiin myös koota palautetta Finnfundista rahoittajana ja yhteistyökumppanina. Vastauksissa toistuivat asiantuntevuus, ammattimaisuus ja luotettavuus. Monet arvioivat toiminnan eri osa-alueiden kehittyneen voimakkaasti viime vuosien aikana, ja vastaavan kehitystyön toivottiin jatkuvan edelleen. Kehitystoiveissa korostuivat tiedon ja osaamisen jakamisen lisääminen sekä yhteistyön kehittäminen.

Ilmastonmuutos ja köyhyyden vähentäminen kärjessä

Kyselyn avulla haluttiin myös selvittää, mitä vaikuttavuuden ja vastuullisuuden osa-alueita eri sidosryhmät pitävät erityisen tärkeinä ja mihin niistä Finnfundin toivotaan jatkossa panostavan erityisesti. Eniten vastauksissa painottui ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, toisena köyhyyden vähentäminen työllisyyttä edistämällä ja kolmantena puhtaan energian saatavuuden parantaminen sekä ihmisarvoisten työpaikkojen luominen.

Nämä olivat ne osa-alueet, joihin Finnfundin toivottiin myös panostavan edelleen – lisäksi esiin nousivat muun muassa metsäkadon ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ehkäiseminen sekä yksityisen rahoituksen mobilisointi kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

”Vastauksissa näkyy huoli ilmastonmuutoksesta ja siitä, että Finnfundin toivotaan olevan aktiivinen ilmastorahoittaja myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen lisäksi tärkeänä pidetään myös esimerkiksi kunnollisten työpaikkojen luomista sekä tasa-arvon ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Nämä ovat kaikki asioita, joita olemme tehneet ja joista olemme viestineet aktiivisesti jo aiemmin, ja näin tulemme tekemään varmasti myös jatkossa”, kertoo Finnfundin viestintäpäällikkö Kirsi Pere.

Uusi strategia ohjaamaan toimintaa

Tutkimuksessa kysyttiin myös näkemyksiä kehitysrahoituskentän muutoksesta sekä Finnfundin roolista siinä. Finnfund laati syksyn aikana uuden strategian, joka määrittää yhtiön suuntaviivat vuoteen 2025 asti. Samalla myös missiota ja visiota uudistettiin. Uuteen strategiaan voit tutustua täällä.

Sidosryhmätutkimus koostui puhelinhaastatteluista ja sähköisestä kyselystä, jotka tehtiin heinä-lokakuun 2021 aikana suomeksi ja englanniksi. Vastauksia saatiin 184, joista noin kolme neljännestä ulkoisilta ja neljännes sisäisiltä sidosryhmiltä sekä Suomesta että ulkomailta. Edellinen sidosryhmätutkimus toteutettiin vuonna 2019.

Sidosryhmätutkimuksen toteutti tutkimuslaitos Innolink.

Poimintoja tuloksista:

 • Seurannut pitkään, mutta silti koen että voisin tietää paremminkin.
 • I need to learn more about Finnfund’s operations and vision for investing in Africa.
 • 5+ on cooperation.
 • Finnfund seems to have the scale to be both agile and effective.
 • Finnfund on kansainvälisessäkin vertailussa ainutlaatuinen toimija ja on mielestäni mainiosti onnistunut löytämään tasapainon kaupallisten tavoitteiden ja kehitysrahoituksen tavoitteiden välissä – tämä ei ole helppo tehtävä.
 • Erittäin asiantunteva organisaatio hyvällä hengellä, innovatiivinen, luova, eteenpäin menevä.
 • Finnfund on aika edistyksellinen kehitysrahoittajien joukossa, eli se on mennyt vaikeisiin maihin ja ottanut uusia aloitteita, ja sijoittanut sellaisiin alueisiin, missä muut rahoittajat eivät ole.
 • Forestry, the support on advancing environmental and social capacity.
 • I think Finnfund is very dynamic, they are also very commercial and impact focused.
 • It understands the requirements of various developers well and it is very approachable and accessible.
 • Strong business model, they are good at creating networks and they are also good at creating sustainable investments and businesses.

Lue lisää sidosryhmätutkimuksesta Blogi: Kuuntele sidosryhmiäsi – Finnfund

Lue lisää:
Strategia ja johtaminen – Finnfund
Finnfundin odotetaan panostavan ilmastotoimiin – Finnfund (Uutinen 26.4.2019)

Lisätietoa:
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, kirsi.pere@finnfund.fi, p. 040 620 9767

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: