Hyppää sisältöön
fi
en

Ilmastovaikutukset

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumisen tukeminen ovat yksi Finnfundin toiminnan keskeinen tavoite ja kehitystulos. Tämä näkyy myös painotuksena ilmastomuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta tärkeisiin toimialoihin: uusiutuvaa energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen sekä rahoituslaitoksiin, joista viimeinen pitää sisällään myös mikrorahoituksen rahoittamisen. Finnfundin investoinnit ovat myös keskeinen osa Suomen virallista ilmastorahoitusta.

Esimerkiksi vuonna 2018 Finnfund teki maksatuksia 71,9 miljoonalla eurolla yrityksiin tai rahastoihin, jotka toiminnallaan hillitsevät ilmastonmuutosta tai edistävät siihen sopeutumista. Tästä rahoituksesta kohdistui ilmastonmuutoksen hillintään 46,2 %, siihen sopeutumiseen 18,4 % ja kumpaankin 35,4 %.

Portfoliolaskenta kattaa kaikkien investointien ilmastovaikutukset

Finnfund käynnisti vuonna 2017 hiililaskennan koko sijoitussalkun osalta.

Finnfund on aiemmin arvioinut uusien metsä- ja energiainvestointien päästövähennyspotentiaalia ennen sijoituspäätöstä, mutta nykyinen laskenta kattaa kaikki – niin suorat ja epäsuorat kuin uudet ja vanhat sijoitukset – sekä hiilijalanjäljen, vältettyjen päästöjen että hiilen sidonnan osalta. Koko sijoitussalkun kattava laskenta antaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää salkkua pohjautuen mitattavaan ja vuosittain seurattavaan kvantitatiiviseen tietoon.

Laskennan lähtökohtana ovat kansainvälisen GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) ohjeistukset. Laskennassa huomioidaan yrityksen oman tuotannon sekä sen ostamien palvelujen suorat ja epäsuorat päästöt (tasot/scope 1 ja 2 ja 3 upstream) mutta ei tuotteiden valmistuksen jälkeistä käyttöä. Luvut on suhteutettu Finnfundin rahoitusosuuden kokoon. Laskenta on tehty yhteistyössä konsulttiyhtiö Navigantin kanssa. Lisäksi keskusteluja on käyty muiden asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Syksyllä 2019 valmistunut laskenta kattaa vuoden 2017 sijoitussalkun, ja laskenta vuoden 2018 tietojen osalta on käynnissä. Lisäksi käynnistymässä on arviointi siitä, miten tuloksia hyödynnetään sijoitussalkun ja investointitoiminnan kehittämisessä.


Lue lisää uutisesta
Finnfund laski sijoitussalkkunsa ilmastovaikutukset – metsäinvestoinnit sitovat hiiltä keskikokoisen suomalaisen kaupungin päästöjen verran

Hiililaskennan periaatteet 2016 (in English, pdf)