Hyppää sisältöön
fi
en

Ilmastovaikutukset

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumisen tukeminen ovat yksi Finnfundin toiminnan keskeinen tavoite ja kehitystulos. Tämä näkyy myös painotuksena ilmastomuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta tärkeisiin toimialoihin: uusiutuvaa energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen sekä rahoituslaitoksiin, joista viimeinen pitää sisällään myös mikrorahoituksen rahoittamisen. Finnfundin investoinnit ovat myös keskeinen osa Suomen virallista ilmastorahoitusta.

Jokainen investointi arvioidaan

Finnfund arvioi jokaisen investoinnin ilmastovaikutuksia ennen investointipäätöstä sekä seuraa niitä vuosittain koko investoinnin elinkaaren ajan. Tähän sisältyy kaikkien investointien päästöjen arviointi sekä vältettyjen päästöjen arviointi energiainvestointien ja hiilen sidonnan arviointi metsäinvestointien osalta.

Lisäksi Finnfund mittaa ilmastovaikutuksia vuosittain koko investointiportfolion tasolla, ja tulokset julkaistaan Finnfundin vuosikertomuksessa.

Finnfundin hiililaskennan taustalla on tavoite ymmärtää entistä paremmin sijoitusten ilmastovaikutuksia. Finnfund työstää parhaillaan uutta ilmasto- ja energialinjausta, joka valmistuu vuonna 2021.

Kerromme lisää metodologiasta ja laskentaprosessista tässä artikkelissa (englanniksi).

Finnfund on maailman ensimmäinen kehitysrahoittaja jolla on hiilinettonegatiivinen sijoitussalkku

Toukokuussa 2021 Finnfund julkisti ilmastovaikutusten laskennan tulokset vuoden 2019 osalta. Luvut osoittavat, että Finnfundin sijoitukset sitoivat hiiltä ilmakehästä 134 679 t CO2-ekv enemmän kuin ne päästivät.

Lisätietoa