Hyppää sisältöön
fi
en

Ilmastovaikutukset

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumisen tukeminen ovat yksi Finnfundin toiminnan keskeinen tavoite ja kehitystulos. Tämä näkyy myös painotuksena ilmastomuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta tärkeisiin toimialoihin: uusiutuvaa energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen sekä rahoituslaitoksiin, joista viimeinen pitää sisällään myös mikrorahoituksen rahoittamisen. Finnfundin investoinnit ovat myös keskeinen osa Suomen virallista ilmastorahoitusta.

Finnfund on sitoutunut investoimaan vuosina 2019-2021 kaikkiaan 105 miljoonaa euroa yrityksiin, jotka toiminnallaan hidastavat ilmastonmuutosta tai auttavat kehitysmaiden ihmisiä sopeutumaan siihen.

Ilmasto- ja energialinjaus ohjaa Finnfundin ilmastotekoja

Finnfund otti heinäkuussa 2021 käyttöön uuden ilmasto- ja energialinjauksen. Sen myötä Finnfund ilmaisee sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja kertoo, mitä sitoumus käytännössä merkitsee salkunhoidon, sijoitusprosessin ja sijoitussalkun hiilijalanjäljen mittaamisen osalta.

Finnfund haluaa olla kehitysrahoittajien etujoukoissa siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta tukien samalla myös muita kestävän kehityksen tavoitteita.

Linjaus rakentuu kolmen päätavoitteen ympärille:

  1. Pidämme sijoitussalkkumme hiilinettonegatiivisena ja varmistamme, että kaikki uudet investoinnit ovat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisia.
  2. Teemme miljardin euron arvosta uusia ilmastosijoituksia vuoteen 2030 mennessä.
  3. Edistämme systemaattista, yhtenäistä ja läpinäkyvää raportointia ja viestintää ilmastosijoituksista.

Finnfundin ilmasto- ja energialinjaus on voimassa heinäkuusta 2021 alkaen, ja sitä sovelletaan kaikkiin uusiin investointipäätöksiin.

Vuoden 2021 aikana Finnfund ottaa käyttöön myös TCFD:n (Task force for Climate-related Financial Disclosure) raportointikehikon.

Voit lukea linjauksen kokonaisuudessaan tästä linkistä (englanniksi).

Finnfund julkaisi ilmasto- ja energialinjausta tarkentavan muistion joulukuussa 2022. Siinä selvennetään Finnfundin linjausta erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin liittyen ja painotetaan sitoutumista Pariisin ilmastosopimukseen sekä Glasgow’n COP26-ilmastokokouksessa vuonna 2021 julkistettuun, puhtaan energian siirtymää koskevaan kansainväliseen julkilausumaan. Voit lukea tarkentavan muistion (englanniksi) täällä: Note on Finnfund’s Climate and Energy Statement

Jokainen investointi arvioidaan

Finnfund arvioi jokaisen investoinnin ilmastovaikutuksia ennen investointipäätöstä sekä seuraa niitä vuosittain koko investoinnin elinkaaren ajan. Tähän sisältyy kaikkien investointien päästöjen arviointi sekä vältettyjen päästöjen arviointi energiainvestointien ja hiilen sidonnan arviointi metsäinvestointien osalta.

Lisäksi Finnfund mittaa ilmastovaikutuksia vuosittain koko investointiportfolion tasolla, ja tulokset julkaistaan Finnfundin vuosikertomuksessa.

Finnfundin hiililaskennan taustalla on tavoite ymmärtää entistä paremmin sijoitusten ilmastovaikutuksia. Kerromme lisää metodologiasta ja laskentaprosessista tässä artikkelissa (englanniksi).

Finnfund on maailman ensimmäinen kehitysrahoittaja jolla on hiilinettonegatiivinen sijoitussalkku

Toukokuussa 2021 Finnfund julkisti ilmastovaikutusten laskennan tulokset vuoden 2019 osalta. Luvut osoittavat, että Finnfundin sijoitukset sitoivat hiiltä ilmakehästä 134 679 t CO2-ekv enemmän kuin ne päästivät.

Lisätietoa