Hyppää sisältöön
fi
en

14.2.2022

Finnfundin ihmisoikeuslinjaus kansainvälisesti parhaiden joukossa

Finnfundin ihmisoikeustyön ulkopuolinen väliarviointi on valmistunut. Arvioinnin mukaan Finnfundin sitoutuminen ja ihmisoikeuslinjaus ovat  kansainvälisesti korkealla tasolla. Ihmisoikeuksien hallintaprosessi on YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (UNGP) mukainen ja käytössä investointien koko elinkaaren ajan.

Myös kehittämiskohteita löytyi. Näitä ovat esimerkiksi ihmisoikeusriskien tarkastelu koko sijoitussalkun tasolla, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien kanssa.

”Tämä arviointi tarjoaa meille tärkeää ulkopuolista analyysia ja suosituksia sekä kokeneilta konsulteilta että sidosryhmiltä, joiden näkemyksiä arvostamme todella paljon. Se auttaa meitä hahmottamaan, missä vaiheessa ihmisoikeustyömme kehittämistä olemme sekä tarjoaa samalla suosituksia siihen, miten työkalujen ja prosessien kehittämistä kannattaisi jatkaa”, sanoo Finnfundin vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Alavuotunki.

”Haluaisin erityisesti kiittää kaikkia sidosryhmiä niin talon ulkopuolella kuin sisälläkin, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Teidän palautteenne ja ehdotuksenne ovat meille erittäin arvokkaita, ja odotankin yhteistyön ja keskustelujen jatkumista myös tulevaisuudessa”, hän jatkaa.

Pillar Two’n laatima tiivistelmä Finnfundin ihmisoikeustyön UNGP-mukaisuudesta ja vertailua alan muihin toimijoihin.

Erillinen ihmisoikeuslinjaus on ohjannut Finnfundin ihmisoikeustyötä vuodesta 2019 lähtien. Sen  lähtökohtana on, että kehitysrahoittajana ja vaikuttavuussijoittajana ihmisoikeudet ovat keskeinen osa Finnfundin työtä.

Nyt valmistuneeseen arviointiin sisältyi sekä Finnfundin ihmisoikeuslinjauksen toteutuksen vertailu suhteessa alan keskeisiin ja ihmisoikeustyössään aktiivisiin pankkeihin ja kehitysrahoittajiin että joukko suomalaisten ja ulkomaalaisten sidosryhmien haastatteluja. Arvioinnin on toteuttanut australialainen ihmisoikeuksiin erikoistunut konsulttiyhtiö Pillar Two.

Tutustu arvioinnin tuloksiin ja lue lisää aiheesta englanniksi: ”Among the best-performing organisations”– external review of Finnfund’s Human Rights Statement and its implementation is ready – Finnfund

Tiivistelmä arvioinnin tuloksista englanniksi: Finnfund human rights review – summary by Pillar Two (pdf)

Lue lisää
Ihmisoikeudet – Finnfund
Human rights management system – our work in practice – Finnfund
Finnfund arvioi ihmisoikeuslinjauksen toteutusta – Finnfund
Blogi: Vipuvoimaa ihmisoikeuksiin – Finnfund
Blog: The fascinating (and long) journey of our human rights approach – Finnfund

Lisätietoa
Sylvie Fraboulet-Jussila, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija, sylvie.fraboulet-jussila@finnfund.fi, p. 040 587 6467
Päivi Michael, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija, paivi.michael@finnfund.fi, p. 040 563 5414
Kaisa Alavuotunki, vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja, kaisa.alavuotunki@finnfund.fi, p. 041 522 3693
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, kirsi.pere@finnfund.fi, p. 040 620 9767

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: