Hyppää sisältöön
fi
en

24.9.2021

Finnfund arvioi ihmisoikeuslinjauksen toteutusta

Finnfund otti vuoden 2019 alussa käyttöön ihmisoikeuslinjauksen, joka ohjaa Finnfundin työtä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja edistämisessä. Sen lähtökohtana on ajatus, että kehitysrahoittajana ja vaikuttavuussijoittajana ihmisoikeudet ovat Finnfundin työn ytimessä. Finnfund on nyt teettämässä arvioinnin, jossa tarkastellaan ihmisoikeuslinjauksen toteutusta tähän mennessä.

Ihmisoikeuslinjauksen arviointi on myös osa ulkoministeriön omistajaohjausmuistion tavoitteita vuodelle 2021. Muistiossa korostetaan, että on tärkeää varmistaa, että Finnfundilla on riittävät resurssit, työkalut ja asiantuntemus linjauksen toteuttamiseen ja että ihmisoikeusasioista raportoidaan kattavasti osana Finnfundin vuosittaista vastuullisuusraportointia.

Arvioinnin toteuttaa Pillar-Two. Kyseessä on melbournelainen, liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin keskittynyt asiantuntijayritys, jolla on laaja kansainvälinen kokemus yritysten ihmisoikeustyön ja ihmisoikeuksiin liittyvän sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä. Pillar-Twon johtajana toimii Vanessa Zimmerman, joka osallistui YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP). laatimiseen John Ruggien johdolla.

Arviointiin sisältää analyysin siitä, miten Finnfund on toteuttanut UNGP:n periaatteita sekä Suomen ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa kehitykseen. Lisäksi siinä annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseen sekä vertaillaan Finnfundin due diligence -käytäntöjä alan muihin toimijoihiin.

Sidosryhmien kanssa käytävät keskustelut ovat olennainen osa arviointia. Konsultti käy henkilökohtaisia ​​keskusteluja suomalaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa syksyllä 2021.

”Vaikka ihmisoikeuksia koskevan due diligence -järjestelmämme kehittäminen ja täytäntöönpano ovat vielä kesken, meille on tässä vaiheessa erittäin arvokasta saada ideoita sekä käydä keskustelua eri tavoista, miten kehitysrahoituslaitokset yleensä ja erityisesti Finnfund voivat parantaa ihmisoikeuksien due diligence -prosesseja. Pyrimme jatkuvasti kehittämään prosessejamme ja työkalujamme, ja olenkin varma, että nämä näkemykset tulevat olemaan meille erittäin arvokkaita”, sanoo Finnfundin varatoimitusjohtaja Helena Arlander.

Arvioinnin on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä, ja tulokset julkaistaan ​​Finnfundin verkkosivuilla.

Lue lisää
Ihmisoikeudet – Finnfund
Human rights management system – our work in practice – Finnfund

Lisätietoa
Sylvie Fraboulet-Jussila, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija, sylvie.fraboulet-jussila@finnfund.fi, p. 040 587 6467
Päivi Michael, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija, paivi.michael@finnfund.fi, p. 040 563 5414
Helena Arlander, varatoimitusjohtaja, helena.arlander@finnfund.fi, p. 050 561 1516

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: