Hyppää sisältöön
fi
en

6.2.2024

Finnfund-lain uudistus: Lausuntopyyntö muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Ulkoministeriö pyytää lausuntoja Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.

Arviomuistion ehdotusten tavoitteena on ajantasaistaa Finnfundia koskeva lainsäädäntö. Tavoitteena on uusi Finnfund-laki, joka huomioi muuttuneen toimintaympäristön, vastaa perustuslain vaatimuksia ja mahdollistaa Finnfundin toiminnan kehittämisen.

Arviomuistiossa ehdotetaan Finnfund-lain kokonaisuudistusta. Arviomuistiossa ehdotetaan muun muassa, että lain kokonaisuudistuksen yhteydessä Finnfundin nykyistä toimialaa laajennettaisiin uudessa laissa siten, että Finnfund voisi jatkossa rahoittaa myös muualle kuin kehittyvään maahan perustettua yritystä siinä tapauksessa, että rahoitus käytetään kehittyvässä maassa toteutettavaan investointiin. Yritys voisi siten olla perustettu esimerkiksi Suomeen. Lisäksi arviomuistiossa ehdotetaan, että uudessa Finnfund-laissa Finnfundille säädettäisiin hoidettavaksi eräitä julkisia hallintotehtäviä, esimerkiksi valtionavustusten myöntäminen (perustuslain 124 §) ja ulkoministeriön päätöksentekoa valmistelevia tukitoimintoja. Arviomuistiossa päädytään esittämään, että Finnfundille perustettaisiin tytäryhtiö hoitamaan näitä julkisia hallintotehtäviä. Finnfundin liiketaloudellinen sijoitustoiminta puolestaan jäisi Finnfundin emoyhtiöön. Vaihtoehtoisina toteuttamiskeinoina arviomuistiossa on selvitetty myös niin sanottua ”yhden yhtiön mallia” ja ”virasto/yhtiö” –mallia. Lisäksi arviomuistiossa on käyty läpi muita Finnfundia koskevia säädösmuutostarpeita.

Ulkoministeriö asetti 24.2.2023 työryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kehitysyhteistyön lainsäädännön muutostarpeita. Yksi säädöskokonaisuuksista koskee Finnfund-lain uudistamistarpeita. Finnfund-lain muutostarpeita selvitettiin alatyöryhmässä, jossa oli edustajia ulkoministeriöstä, Finnfundista, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Finnvera Oyj:sta ja Business Finlandista.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.3.2024 lausuntopalvelu.fi kautta.

Lisätietoja osoitteessa Lausunto – Lausuntopalvelu.

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: