Hyppää sisältöön
fi
en

30.6.2021

Uusi ilmasto- ja energialinjaus ohjaa Finnfundin ilmastotekoja

Finnfund on ottanut käyttöön uuden ilmasto- ja energialinjauksen. Sen myötä Finnfund ilmaisee sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja kertoo, mitä sitoumus käytännössä merkitsee salkunhoidon, sijoitusprosessin ja sijoitussalkun hiilijalanjäljen mittaamisen osalta.

Finnfund haluaa olla kehitysrahoittajien etujoukoissa siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta tukien samalla myös muita kestävän kehityksen tavoitteita.

”Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on aikamme suurin globaali haaste ja olennainen osa missiomme toteutumista. Siksi halusimme julkaista linjauksen, jossa kerromme selkeästi sitoumuksestamme ja kunnianhimoisista tavoitteistamme. Linjaus ohjaa sijoitustoimintaamme jatkossa”, kertoo Finnfundin kehitysvaikutusasiantuntija Juho Uusihakala.

Linjaus rakentuu kolmen päätavoitteen ympärille:

  1. Pidämme sijoitussalkkumme hiilinettonegatiivisena ja varmistamme, että kaikki uudet investoinnit ovat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisia.

Finnfund julkaisi toukokuussa 2021 laskelman, joka osoitti, että sijoitussalkkumme on hiilinettonegatiivinen eli sijoituskohteet sitovat enemmän hiiltä kuin ne päästävät. Finnfund on ensimmäinen kehitysrahoittaja, joka on raportoinut nettonegatiivisen sijoitussalkun. Tulos pohjautuu Finnfundin merkittäviinkestävän metsätalouden sijoituksiin. Uudessa ilmasto- ja energialinjauksessa Finnfund sitoutuu pitämään sijoitussalkkunsa hiilinettonegatiivisena myös jatkossa.

Finnfund sitoutuu myös siihen, että sen jokaisen sijoitus tulee olemaan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden sekä maan tai toimialan vuoteen 2050 ulottuvan hiilineutraaliuspolun mukainen. Finnfund työskentelee yhdessä muiden kehitysrahoittajien kanssa kehittääkseen yhteisiä, läpinäkyviä menetelmiä ja lähestymistapoja, joilla varmistetaan että sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.

  1. Teemme miljardin euron arvosta uusia ilmastosijoituksia vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Finnfund arvioi, että noin 40 % (290 miljoonaa euroa) sijoitussalkustamme voidaan luokitella ilmastorahoitukseksi. Jos rahoitusta on saatavilla, Finnfund sitoutuu tekemään miljardin euron edestä uusia ilmastosijoituksia vuoteen 2030 mennessä. Mukaan luetaan sekä ilmastonmuutosta hillitsevät että ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät investoinnit.

Finnfund on jo aiemmin sitoutunut sijoittamaan vuosien 2019–2021 aikana 105 miljoonaa euroa yrityksiin, jotka toiminnallaan hillitsevät ilmastonmuutosta ja auttavat kehitysmaiden ihmisiä sopeutumaan siihen.

  1. Edistämme osaltamme systemaattista, yhtenäistä ja läpinäkyvää raportointia ja viestintää ilmastosijoituksista.

Finnfund sitoutuu edelleen jatkuvasti kehittämään ja yhtenäistämään ilmastorahoituksen parhaita käytäntöjä, johon kuuluvat myös sijoitusten raportointi ja niistä viestiminen. Noudatamme esimerkiksi monenvälisten kehityspankkien yhteistä listaa määritellessämme, mitkä sijoitukset voidaan laskea ilmastonmuutosta hillitseviksi.

Finnfund on ollut myös avainasemassa kehittämässä uusia työtapoja ja -välineitä kuten FRESCOS-työkalua, joka on verkkopohjainen, kaikille avoin työkalu metsähankkeiden hiilensidonnan laskemiseen. Lisäksi Finnfund kehittää ja pilotoi parhaillaan uutta menetelmää, jonka avulla arvioidaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä riskejä ja tunnistetaan siihen liittyviä sijoitusmahdollisuuksia. Koska ilmastonmuutos liittyy läheisesti myös toiseen ihmiskuntaa uhkaavaan haasteeseen, luontokatoon,  kaikkia potentiaalisia sijoituksia tarkastellaan myös siitä näkökulmasta, mikä niiden vaikutus on luonnon monimuotoisuuteen ja luontoympäristöihin.

Finnfund noudattaa eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) kieltolistaa, joka estää sijoittamisen hiilivoimaan ja fossiilisiin polttoaineisiin. Tämä koskee kaikkia sijoituksiamme: uusia suoria sijoituksia, uusia epäsuoria rahastojen kautta tehtäviä sijoituksia sekä uusia rahoituslaitosten kautta tehtäviä kohdennettuja sijoituksia. Finnfund jatkaa kuitenkin sijoittamista hybridiratkaisuihin, sähköverkon ulkopuoliseen voimantuotantoon (off-grid) ja minisähköverkkoihin, joissa suurin osa tuotettavasta energiasta tulee uusiutuvasta lähteestä kuten aurinkovoimasta mutta jossa tarvitaan energian varastointia tai dieselgeneraattoreita varmistamaan katkeamaton sähköntuotanto. Erityistapauksissa Finnfund voi myös rahoittaa kaasuvoimaloita vuoteen 2030 asti. Kaikissa uusissa sijoituksissa, joissa energiaa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, Finnfund julkaisee arviointimenetelmänsä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisuudesta.

Vuoden 2021 aikana Finnfund ottaa käyttöön myös TCFD:n (Task force for Climate-related Financial Disclosure) raportointikehikon.

Finnfundin ilmasto- ja energialinjaus on voimassa heinäkuusta 2021 alkaen, ja sitä sovelletaan kaikkiin uusiin investointipäätöksiin.

Voit lukea linjauksen kokonaisuudessaan tästä linkistä (englanniksi).

Lisätietoja:
Juho Uusihakala, kehitysvaikutusneuvonantaja, juho.uusihakala@finnfund.fi, p 050 549 3198
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, kirsi.pere@finnfund.fi, p. 040 620 9767 (median yhteydenotot)

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: