Hyppää sisältöön
fi
en

20.10.2022

Finnfund käynnistää ensimmäisen merkittävän kansainvälisen metsäsijoitusyhtiön Afrikkaan

”Kansainvälisten metsäsijoittajien yhdistäminen on merkittävä mahdollistaja Afrikan metsätaloudelle. Sijoitusyhtiö perustetaan Finnfundin aloitteesta ja toimimme myös ankkurisijoittajana”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Ensimmäinen sijoitus on Itä-Afrikan suurin metsäteollisuusyhtiö Green Resources.

Finnfund on yhdessä kahden muun kansainvälisen sijoittajan kanssa ankkurisijoittajina Afrikan metsäsektorille keskittyvässä sijoitusyhtiössä, African Forestry Impact Platformissa (AFIP). Tavoitteena on kerätä yhteensä 500 miljoonaa dollaria sijoituksia institutionaalisilta sijoittajilta seuraavan 3-5 vuoden aikana tukemaan ilmastonmuutosta hillitsevää, kestävää metsätaloutta.

”Kestävä metsätalous on avainasemassa metsäkadon ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sijoitukset kestävästi ja vastuullisesti toimiviin metsäalan yrityksiin ovat jo pitkään olleet Finnfundin työn ytimessä. Metsät eivät pelkästään hyödytä luontoa ja ilmastoa vaan ovat myös merkittävä elinkeino ihmisille, erityisesti Afrikassa. Afrikan metsäsektorissa on huikea kasvupotentiaali, ja yhdistämällä näin voimamme kanssasijoittajien kanssa, mahdollistamme ison muutoksen”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Finnfundin lisäksi aloitteessa ovat mukana varainhoitoyhtiö New Forests, brittiläinen kehitysrahoittaja British International Investment (BII) ja norjalainen kehitysrahoittaja Norfund.

Metsäsijoitusyhtiön ensimmäinen sijoitus on Green Resources, Itä-Afrikan suurin metsäteollisuusyhtiö, jolla on toimintoja Tansaniassa, Mosambikissa ja Ugandassa. Finnfund on ollut tässä yhtiössä aktiivisena sijoittajana jo vuodesta 2012 lähtien.

”Suomalainen lisäarvo Green Resources -yhtiön kehittämisessä kassavirtapositiiviseksi on ollut merkittävää jo nyt. Yhtiön hallituksessa on parhaillaan kolme suomalaista, kansainvälistä metsätaloutta- ja teollisuutta hallitsevaa asiantuntijaa”, kertoo Finnfundin rahoituspäällikkö Ilkka Norjamäki.

Metsäsijoitusyhtiö jatkaa pitkäaikaisen institutionaalisen pääoman hankintaa tukeakseen kasvavaa Afrikan metsäsektoria, investoimalla lähinnä plantaasiviljelmillä toimiviin yrityksiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Sijoituskohteet ovat ensisijaisesti jo vakiintuneita yrityksiä, joiden odotetaan tarjoavan tasaista ja ennakoitavaa kassavirtaa. AFIP keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen liennytykseen, biodiversiteetin säilyttämiseen sekä diversiteetin, yhteisöjen ja elinkeinojen tukemiseen. YK:n laskelmien mukaan jopa neljä miljoonaa hehtaaria metsää katoaa vuosittain, siksi säilyttäminen ja ennallistaminen ovat elintärkeitä työkaluja kestävien ekosysteemien rakentamiselle.

”Afrikan talouksien kasvu lisää kysyntää teolliselle puulle, mutta samalla on muistettava, että Afrikassa on biodiversiteetiltään maailman rikkaimmat luonnonmetsät. Uusi aloitteemme laajentaa plantaasiviljelyä kestävällä tavalla parantamalla metsätalouden käytäntöjä. Näin turvaamme luonnonmetsien säilymisen ja hillitsemme ilmastonmuutosta.” muistuttaa David Brand, New Forests -yhtiön toimitusjohtaja.

Investointimalli yhdistää innovatiivisesti sekä paikallisten yhteisöjen osallisuuden hankkeeseen että luonnonmetsänsuojelun. Hanke muun muassa kehittää ympäristövastuullisia projekteja plantaasien ympärillä, mikä tukee paikallisia yhteisöjä, kertoo aluejohtaja Reamnet Aschenaki, Itä-Afrikan Partnerships for Forests.

Finnfundin vaikuttavuussijoituksista yli puolet kohdentuu Afrikkaan, ja Finnfund lisäsi läsnäoloaan Afrikassa avaamalla myös ensimmäisen aluetoimiston Kenian Nairobiin tänä keväänä.

Lisätietoja ja materiaalipyynnöt:

Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi, Finnfund, jaakko.kangasniemi@finnfund.fi, puh. 040 577 7676
Rahoituspäällikkö Ilkka Norjamäki, Finnfund, ilkka.norjamaki@finnfund.fi, puh. 040 866 8642
Viestintäjohtaja Unna Lehtipuu, Finnfund, unna.lehtipuu@finnfund.fi, puh. 040 624 0896

Green Resources
Green Resources on Itä-Afrikan laajin metsä- ja puunprosessointiyritys, joka hallinnoi noin 38 000 hehtaaria mänty- ja eukalyptusplantaaseja Tansaniassa, Ugandassa ja Mosambikissa. Lisätietoa yrityksestä https://greenresources.no/

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta ja luomme pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita. Sijoitamme vuosittain 200–250 miljoonaa euroa 20–30 yritykseen kehitysmaissa. Keskitymme erityisesti uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen, rahoitusalaan sekä digitaalisiin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin. Yhteensä Finnfundin sijoitukset, sitoumukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,12 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on 90 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: