Hyppää sisältöön
fi
en

12.4.2019

Vaikuttavuussijoittamiselle maailmanlaajuiset standardit

Finnfund on tänään yhtenä 60 kansainvälisestä sijoittajasta sitoutunut vaikuttavuussijoittamisen yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Maailmanpankkiryhmään kuuluvan Kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n johdolla laaditut kansainväliset periaatteet tuovat vaikuttavuussijoittamiseen lisää läpinäkyvyyttä, uskottavuutta ja kurinalaisuutta.

Uuteen markkinastandardiin sitoutuneet kehitysrahoittajat, pankit ja vaikuttavuusrahastot hallitsevat yhteensä 350 miljardin vaikuttavuussijoituksia, joilla ne hakevat paitsi tuottoa, myös myönteisiä vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Allekirjoittajat sitoutuvat hallinnoimaan nykyisiä ja tulevia sijoituksiaan uusien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet määrittelevät, mikä on vaikuttavuussijoittamista. Tavoitteena on vastata käsitteeseen liittyviin epäselvyyksiin ja estää termin vesittyminen. Toimintaperiaatteiden valmistelua johtanut IFC on tehnyt yhteistyötä varainhoitajien, rahoituslaitosten ja kehitysrahoittajien kanssa.

”Uskomme, että nyt on mahdollisuus tuoda vaikuttavuussijoittaminen valtavirtaan. Olemme kunnianhimoisia – haluamme paljon lisää rahaa vaikuttavuussijoittamiseen, koska meillä ei ole aikaa hukattavaksi,” sanoo IFC:n toimitusjohtaja Philippe Le Houérou viitaten Maailmanpankkiryhmän tavoitteeseen katalysoida yksityistä rahoitusta globaaliin kestävään kehitykseen.

Suomesta tässä ensimmäisessä vaiheessa on mukana ainoastaan kehitysrahoitusyhtiö Finnfund, joka sijoittaa vastuullisiin yrityksiin kehittyvissä maissa. Finnfund tekee vuosittain 20-30 uutta sijoitusta yhteensä noin 150-200 miljoonalla eurolla.

”Finnfund on tehnyt vaikuttavuussijoittamista kohta 40 vuotta ja olemme nähneet, kuinka suuressa käännekohdassa koko rahoitusala on juuri nyt. Jos murros onnistuu, globaaliin kestävään kehitykseen voi pian virrata hyvinkin huomattavia yksityisiä rahavirtoja. Siksi näitä yhteisiä pelisääntöjä on kaivattu kipeästi jo jonkin aikaa”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Äskettäin ilmestyneessä raportissa IFC arvioi vaikuttavuussijoittamisen potentiaalisen markkinan olevan arvoltaan jopa 26 000 miljardia. Päästäkseen tähän lukuun vaikuttavuussijoittamisen on tarjottava sijoittajille läpinäkyvyyttä siitä, miten investoinneilla voidaan saavuttaa positiivisia, mitattavia yhteiskunnallisia tuloksia taloudellisen tuoton lisäksi. Nyt sovitut yhteiset periaatteet selkeyttävät vaikuttavuussijoittamisen markkinaa.

Toimintaperiaatteet pohjautuvat mukana olevien organisaatioiden kokemuksiin vahvojen kehitysvaikutusten ja taloudellisen tuoton yhdistämisestä ja niissä yhdistyvät julkisten ja yksityisten toimijoiden parhaat käytännöt. Vaikuttavuus on läsnä koko investointiprosessin ajan: hankkeeseen perehdyttäessä, valmistelussa, neuvotteluissa ja rahoitussopimuksen teossa sekä yhteistyössä ja jatkoseurannassa.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Pasi Rajala, p. 0400 464 393, pasi.rajala(a)finnfund.fi

Operating Principles for Impact Management

Creating Impact: The Promise of Impact Investing

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: