Hyppää sisältöön
fi
en

29.6.2021

FRESCOS on kaikille avoin työkalu metsähankkeiden hiilensidonnan laskentaan

Neljä eurooppalaista kehitysrahoittajaa – CDC Group (Iso-Britannia), Finnfund (Suomi), FMO (Alankomaat) ja Swedfund (Ruotsi) – ovat yhteistyössä IT-yritys Simosolin kanssa julkistaneet kaikille avoimen verkkopohjaisen FRESCOS-työkalun, jonka avulla voi laskea, kuinka paljon hiiltä metsitys- ja metsätaloushankkeet sitovat.

Kehittämisen lähtökohtana on ollut tavoite pystyä arvioimaan ja analysoimaan metsätalous- ja peltometsäviljelyhankkeiden hiilitasetta entistä paremmin. Työkalun avulla saatavia tietoja voidaan hyödyntää myös sijoitussalkun tuottamien vuotuisten nettopäästöjen arvioinnissa. Sitä voi kuitenkin käyttää kuka tahansa – vaikkapa metsäyhtiö tai sijoittaja – joka on kiinnostunut hiilensidonnasta ja metsäalan ilmastovaikutuksista.

Kaikki neljä FRESCOS-työkalun kehittämisessä mukana ollutta kehitysrahoittajaa on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan. Heidän rahoituksensa ansiosta työkalu on saatavilla kaikille ilmaiseksi, mikä mahdollistaa työkalun laajan ja skaalautuvan käytön. Kun työkalu lisää ymmärrystä hiilensidonnasta, se mahdollistaa entistä paremman, tietoon perustuvan päätöksenteon, jonka kautta saadaan aikaan myönteisiä ilmastovaikutuksia.

Työkalu perustuu IPCC:n ohjeisiin

FRESCOS on verkkopohjainen käyttöliittymä, jota on kätevä käyttää ja helppo päivittää. Työkalu on myös joustava tarvittavan datan suhteen: saatavilla olevan tiedon määrästä riippuen, työkalua voi käyttää yksityiskohtaisilla laskelmilla tai rajatummalla hankekohtaisella tiedolla, jolloin se hyödyntää muiden muuttujien osalta hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) oletusarvoja. Lisäksi FRESCOS pystyy tekemään laskelmia laajalta ajanjaksolta, minkä ansiosta sitä voi soveltaa hyvin erilaisissa hankkeissa. Laskelmia voi tehdä joko vuositasolla tai useita vuosia, enimmillään jopa 100 vuotta kattavasti.

Työkalu laskee biomassaan, maaperään, kuolleeseen eloperäiseen ainekseen ja puusta tehtyihin tuotteisiin varastoituneen hiilen määrän. Laskelmat kattavat niin metsämaan kuin viljelymaat, joihin on istutettu puukasveja, mukaan lukien peltometsäviljelyalueet. Työkalua ei voi käyttää päästöyksikköjen arviointiin.

FRESCOS perustuu analysoitavien hiilivarastojen ja oletusarvojen osalta IPCC:n kansallisten kasvihuonekaasumäärien laskemista koskeviin ohjeisiin (2006) ja niiden vuonna 2019 tehtyyn päivitykseen. FRESCOS-työkalun kotisivuilla luettavissa oleva metodologia noudattaa IPCC:n porrastetun metodologian pääperiaatteita, jonka mukaan porrastettujen metodien yhdistelmää voidaan soveltaa saatavilla oleviin eri tarkkuustasoihin.

Amal-Lee Amin, Director Climate Change, CDC Group: ”FRESCOS on keskeinen työkalu kehitysrahoituslaitosten ilmastostrategian toteuttamiseen. Se  mahdollistaa metsä- ja peltometsäviljelyhankkeiden sitomien päästöjen määrän entistä tarkemman laskennan ja hyödyntämisen toimissamme kohti nettonollapäästöjä.”

Ilkka Norjamäki, rahoituspäällikkö, Finnfund: ”Emme selviä ilman puita! Kaikki 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen johtavat polut vaativat hiilinielujen merkittävää kasvattamista globaalisti. Finnfund on sitoutunut tähän tavoitteeseen sijoittamalla kestävään metsätalouteen. Siksi meidän on tärkeää ymmärtää entistä paremmin metsätalouden ilmastovaikutuksia sekä kehittää läpinäkyvää ja tietoon perustuvaa raportointia.  Tämän vuoksi olemme kehittäneet FRESCOS-työkalun yhdessä muiden kehitysrahoituslaitosten ja Simosolin kanssa.”

Jorim Schraven, Director Impact & ESG, FMO: ”1,5 asteessa pysyminen edellyttää hiilidioksidin poistumista ilmasta. Vastuullinen metsätalous on tehokas tapa vähentää ilman hiilidioksidipitoisuutta, ja FRESCOS auttaa seuraamaan, miten edistymme pyrkimyksissämme kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta.”

Gustav Thorén, Investment Manager, Swedfund: ”Swedfund on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Olemme ylpeitä voidessamme julkistaa yhdessä kumppaneidemme kanssa tämän työkalun ja siten edistää  syvempää ymmärrystä kestävän metsätalouden ilmastovaikutuksista ja tukea parempaa päätöksentekoa.”

Juho Penttilä, Head of Carbon and Earth Solutions, Simosol: ”Hiili on aivan yhtä tärkeä tekijä metsätaloudessa ja kestävässä metsänhoidossa kuin puumäärä. FRESCOS-työkalun avulla viitoitamme tietä ja madallamme kynnystä tämän arvon ymmärtämiseksi koko alalla hyödyntäen läpinäkyvää ja globaalisti sovellettavaa metodologiaa.

FRESCOS on käytettävissä osoitteessa https://frescos.earth

Alkuperäinen tiedote englanniksi: New open-access FRESCOS Tool launched for accounting the carbon sequestration in forestry projects

Videotallenne julkistustilaisuudesta: Launch of the FRESCOS Tool on 28 June 2021 – YouTube

Lisätietoa suomeksi:
Ilkka Norjamäki, rahoituspäällikkö, Finnfund, ilkka.norjamaki@finnfund.fi, p. 040 866 8642
Juho Penttilä, Head of Carbon and Earth Solutions, Simosol, juho.penttila@simosol.fi, p. 040 776 7945
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, Finnfund, kirsi.pere@finnfund.fi, p. 040 620 9767 (median yhteydenotot)

About CDC
1. CDC Group is the UK’s impact investor with over 70 years of experience of successfully supporting the sustainable, long-term growth of businesses in South Asia and Africa.
2. CDC is a leading player in the fight against climate change and a UK champion of the UN’s Sustainable Development Goals – the global blueprint to achieve a better and more sustainable future for us all.
3. The company has investments in over 1,200 businesses in emerging economies and a total portfolio value of $6.2bn. This year CDC aims to invest up to $1.75bn in companies in Africa and Asia with a focus on fighting climate change, empowering women and creating new jobs and opportunities for millions of people.
4. CDC is funded by the UK government and all proceeds from its investments are reinvested to improve the lives of millions of people in Africa and South Asia.
5. CDC’s expertise makes it the perfect partner for private investors looking to devote capital to making a measurable environmental and social impact in countries most in need of investment.

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Sijoitamme vuosittain 200-250 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta, rahoitusalaa sekä digitaalisia ratkaisuja ja infrastruktuuria. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,07 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 90 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi

About FMO
FMO is the Dutch entrepreneurial development bank. As a leading impact investor, FMO supports sustainable private sector growth in developing countries and emerging markets by investing in ambitious projects and entrepreneurs. FMO believes that a strong private sector leads to economic and social development and has a close to 50-year proven track-record of empowering people to employ their skills and improve their quality of life. FMO focuses on three sectors that have high development impact: financial institutions, energy, and agribusiness, food & water. With a committed portfolio of EUR 9.3 billion spanning over 85 countries, FMO is one of the larger bilateral private sector developments banks globally. For more information: please visit www.fmo.nl.

About Swedfund
Swedfund is Sweden’s development finance institution and aims to contribute to poverty reduction through sustainable investments in the world’s poorest countries. Investments are made within the energy & climate and healthcare sectors while also focusing on reaching small and medium-sized companies. At the end of 2020, Swedfund had 65 investments in businesses, financial institutions and funds in 17 countries, with the majority being located in Africa. For more information: please visit www.swedfund.se/en

About Simosol
Since 2007, Simosol has provided advanced and customized forest planning and optimisation tools and services for the leading global forestry companies and other stakeholders. With our software and advisory services, we support our clients in understanding alternative scenarios and incorporating various objectives into forestry decision making and capturing the real value of forests. Simosol’s team consists of over 30 employees with PhDs and master’s degrees in forestry, computer science, and economics. Solutions support more than 15 million hectares of forest with net worth of over 40 billion EUR. Since June 2021, Simosol Oy is part of AFRY.

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: