Hyppää sisältöön
fi
en

28.1.2020

Rahoitusta naisten työuran ja yrittäjyyden edistämiseen

Finnfund sijoittaa 10 miljoonaa euroa kansainväliseen mikrorahoittajaan Advans Groupiin ja 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria Georgian suurimpiin kansainvälisiin pankkeihin kuuluvaan Bank of Georgiaan. Investointien tarkoituksena on vahvistaa naisten taloudellista asemaa ja mahdollisuuksia saada rahoitusta.  Molemmat sijoitukset lasketaan mukaan G7-maiden 2X Challenge -aloitteeseen, jonka tarkoituksena on saada liikkeelle naisten voimaannuttamiseen tähtääviä sijoituksia. 2X Challenge on vuodesta 2018 tukenut naisten omistamien, naisten johtamien ja naisia työllistävien yritysten rahoitusmahdollisuuksia kehittyvissä maissa.

Bank of Georgia ja Advans tukevat naisyrittäjyyttä tarjoamalla mikrorahoitusta. Lisäksi ne parantavat muulla toiminnallaan naisten mahdollisuuksia edetä työurallaan aina johtotehtäviin saakka.

Advans voimaannuttaa Aasian ja Afrikan naisia

Advans TunisAdvansilla on yli miljoona asiakasta Afrikan ja Aasian maissa: Kambodžassa, Kamerunissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Norsunluurannikolla, Pakistanissa, Nigeriassa, Tunisiassa ja Myanmarissa. Työntekijöitä yhtiöllä on lähes 7 500.

Advansille mikrorahoitus on keino edistää sukupuolten välistä tasapainoa, sillä rahoitusmuodosta hyötyvät erityisesti naiset. Sukupuolten tasapainosta yhtiö haluaa huolehtia myös omassa toiminnassaan varmistamalla, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti työhönotossa ja ylennyksissä. Advansilla on omaa organisaatiotaan ja tytäryhtiöitä sitovat eettiset säännöt, joihin henkilöstö perehdytetään paikallistason koulutuksissa. Näissä painotetaan erityisesti nollatoleranssia seksuaaliseen häirintään.

”Neljä niistä yhdeksästä maasta (Pakistan, Kongon demokraattinen tasavalta, Nigeria ja Norsunluurannikko), joissa Advansilla on toimintaa, sijoittuu Maailman talousfoorumin sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa indeksissä 20 epätasa-arvoisimman maan joukkoon”, sanoo Finnfundin apulaisjohtaja Antti Urvas.

”Siksi se työ, mitä kumppanimme työyhteisöissä näissä maissa tehdään tasapuolisen sukupuolijakauman edistämiseksi, on erityisen merkittävää. Esimerkiksi Norsunluurannikolla naisten osuus yhtiöiden hallituspaikoista on 30 prosenttia, ja 46 prosenttia johtajista ja 57 prosenttia työntekijöistä on naisia.”

Joissakin maissa Advans opettaa asiakkailleen talouslukutaitoa, ja niin rahoituskäsittelijöille kuin asiakkaillekin annetaan koulutusta ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioissa.

Bank of Georgia rahoittaa maaseudun pieniä ja keskisuuria yrityksiä

Bank of Georgia on kokonaisvarojen, lainojen ja talletusten määrällä mitattuna Georgian toiseksi suurin kansainvälinen pankki. Asiakkaita sillä on yli 2,5 miljoonaa. Pankin mikroyrittäjille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille tarjoamilla lainoilla ja palveluilla on suuri merkitys maan talouskehitykselle, ja ne auttavat myös edistämään tasa-arvoa.

”Johtavana pienten ja keskisuurten yritysten pankkipalvelujen tarjoajana sillä on merkittävä rooli maaseudun itsensä työllistävän väestön – monessa tapauksessa naisten – lainoittajana”, Urvas toteaa. ”Pankin panostus naisiin näkyy myös sen omassa henkilöstössä, sillä 55 prosenttia johtajista ja 68 prosenttia työntekijöistä on naisia.”

Lainoittamisen lisäksi Bank of Georgia järjestää naisille suunnattuja koulutuksia, tarjoaa yrityksen perustaville naisille ensimmäisen vuoden pankkipalvelut ilmaiseksi, sponsoroi verkostoitumistapahtumia ja rohkaisee eri tavoin naisia yrittäjyyteen.

Finnfundin sijoitus on osa useiden rahalaitosten antamaa syndikaattilainaa. Kaikki lainoittajat pitävät tärkeänä auttaa Bank of Georgiaa kehittämään toimintaansa entistä vastuullisemmaksi. ”Bank of Georgia on vahvasti sitoutunut kaikkiin ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin kehitysohjelmiimme”, sanoo Urvas. ”Aluksi on tehtävä tarveanalyysi, jotta saadaan selville suurimmat erot paikallisen lainsäädännön ja IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardien välillä.”

Lisätietoja: 
Apulaisjohtaja Antti Urvas, antti.urvas (a) finnfund.fi, puh. 045 113 0547

 

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: