Hyppää sisältöön
fi
en

4.2.2021

Finnfundin rahoittaman SPARK Schoolsin kustannustehokas oppimismalli tuo perusopinnot yhä useamman ulottuville Etelä-Afrikassa

Suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund sijoittaa 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria Etelä-Afrikassa toimivaan SPARK Schools -koulutusyhtiöön, jonka tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta peruskouluissa ja lukioissa mahdollisimman monelle.

Vuoteen 2030 mennessä yli 300 miljoonaa nuorta siirtyy työmarkkinoille Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Peruskoulutuksen on oltava kunnossa, jotta ovet jatko-opintoihin aukeavat mahdollisimman monelle. Valitettavasti monet perus- ja lukiokoulutusta tarjoavat instituutiot eivät ylisuurten ryhmäkokojen vuoksi ja pätevien opettajien ja kelvollisten opetusvälineiden puuttuessa pysty takaamaan laadukasta koulutusta. Yksityiskoulut puolestaan ovat suuren enemmistön ulottumattomissa hintansa vuoksi.

Etelä-Afrikassa valtion budjetista lähes neljäsosa menee koulutukseen, mutta oppimistulokset ovat silti maailman huonoimpien joukossa. Tuloerot ovat maassa suuria ja erityisesti julkisissa kouluissa opetuksen taso on tulosten valossa paljon matalampi kuin monissa muissa Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa. Kouluista on pulaa eikä kaikkia lapsia pystytä kouluttamaan. Yksityiskoulujen opetus on paikoin laadukkaampaa, mutta useimmat niistä ovat ainoastaan hyvätuloisen eliitin saavutettavissa.

Laadukas koulutus yhä useampien saataville

Spark Schools Etelä-AfrikkaSPARK Schools on vuodesta 2012 alkaen kehittänyt teknologiaa hyödyntävää pedagogista mallia, jolla nämä ongelmat voitaisiin ratkaista. Opettajavetoista opetusta ja verkko-oppimista yhdistämällä, monimuoto-opetusta hyödyntämällä ja opetushenkilökunnan ammatilliseen kehitykseen panostamalla SPARK Schools tarjoaa huippulaatuista koulutusta kilpailukykyiseen ja saavutettavaan hintaan. SPARK hyödyntää muun muassa Sanoma Oyj:n omistamaa Itslearning-oppimisympäristöä.

Yritys on kasvanut Etelä-Afrikan kolmanneksi suurimmaksi toimijaksi, joka ylläpitää yksityisiä peruskouluja ja lukioita. Yhteensä 18 koulussa on 12 000 oppilasta hyvin erilaisista taustoista.

“SPARKin visiona on varmistaa, että laadukas koulutus on mahdollista kaikille”, toteaa SPARK Schoolsin perustaja ja toimitusjohtaja Stacey Brewer. ”Sijoittajakumppanimme Creadev, Finnfund ja Imaginable Futures mahdollistavat rohkean ja kunnianhimoisen visiomme saavuttamisen. Sijoittajat jakavat arvomaailmamme, visiomme ja missiomme ja ymmärtävät, mitä liiketoiminnan rakentaminen ja laajentaminen merkitsee. Afrikkalainen sanonta kuuluu ‘Jos haluat liikkua nopeasti, liiku yksin. Jos haluat päästä pitkälle, tee se yhdessä muiden kanssa’.”

Finnfundin sijoitus kirittää koko koulutussektoria

Kyseessä on Finnfundin toinen suora sijoitus koulutussektorille. ”Suomi tunnetaan maailmalla koulutustuloksistaan ja haluamme olla mukana tuomassa laadukasta koulutusta yhä useamman  saataville – myös pieni- ja keskituloisille perheille”, sanoo Finnfundin rahoituspäällikkö Eero Pekkanen. ”Uskomme, että SPARKilla on potentiaalia mullistaa Etelä-Afrikan peruskoulu ja lukio innovatiivisen mallinsa ansiosta, keskittyen parhaiden mahdollisten oppimistulosten saavuttamiseen. Koronaviruspandemian edelleen jatkuessa haluamme tukea yhtiötä vaikeiden aikojen yli ja samalla edistää kunnianhimoisen laajentumissuunnitelman toteuttamista.”

SPARK Schools COVIDFinnfund uskoo, että SPARKilla on keskeinen rooli oppimisen kriisin selättämisessä. ”Julkinen sektori ei Etelä-Afrikassa tällä hetkellä yksinään pysty vastaamaan kasvavan väestön koulutustarpeisiin. Yksi keskeisimmistä ongelmista on opettajien alhainen osaamisen taso sekä heikot kannustimet opettaa”, kertoo Finnfundin kehitysvaikutustiimin päällikkö Kaisa Alavuotunki. ”SPARKin kehittämä oppimismalli on kustannustehokas ja yhtiö pystyy tuottamaan laadukasta opetusta samalla hinnalla kuin julkinen sektori oppilasta kohti laskettuna. Tämä edistää koko koulutussektorin kehitystä. SPARK rekrytoi vastavalmistuneita opettajia ja panostaa vahvasti heidän koulutukseensa, vahvistaen samalla koko maan opetusresursseja.”

Vuoden 2020 aikana koronaviruspandemia vaikeutti koulujen toimintaa kaikkialla, jättäen 1,6 miljardia koululaista yli 190 maassa vaille päivittäistä opetusta. SPARK pystyi sopeutumaan tilanteeseen nopeasti yhdistämällä verkko-opintoja, etäoppimista ja kasvokkain tapahtuvaa opetusta. Vuoden 2021 alusta yhtiö jatkaa Finnfundin sijoituksen avulla laadukkaiden koulutusmahdollisuuksien laajentamista läpi Etelä-Afrikan. Tavoitteena on saada opetuksen piiriin yli 35 000 oppilasta seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Etelä-Afrikassa opettajista 73 % on naisia, mutta naiset nousevat harvoin maan koulutussektorilla johtotehtäviin. Esimerkiksi vain 38 % maan kaikista rehtoreista on naisia. SPARK Schoolsin johtoryhmästä ja hallituksen jäsenistä naisia on 50 %, mukaan lukien toinen yrityksen perustajista ja nykyinen toimitusjohtaja Stacey Brewer. Investointihetkellä myös kaikkien koulujen rehtorit ovat naisia. Investointi täyttää 2X Challenge -tasa-arvoaloitteen kriteerit ja lasketaan mukaan Finnfundin tasa-arvoa edistäviin sijoituksiin.

2X Challenge logo

 

 

 

 

Lisätietoja:
Eero Pekkanen, rahoituspäällikkö, Finnfund, eero.pekkanen (a) finnfund.fi, p. 040 158 9200
Kaisa Alavuotunki, kehitysvaikutustiimin päällikkö, Finnfund, kaisa.alavuotunki (a) finnfund.fi, p. 041 522 3693

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: