Hyppää sisältöön
fi
en

20.3.2023

Finnfund sijoittaa Evolution III -rahastoon – tavoitteena lisätä puhtaan energian saatavuutta ja hillitä ilmastonmuutosta

Finnfund, suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja, on julkistanut 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sitoumuksen Evolution III -rahastoon. Kyseessä on koko Afrikan alueelle sijoittava pääomasijoitusrahasto, jonka tavoitteena on lisätä puhtaan energian tuotantoa ja saavutettavuutta sekä energiatehokkuutta.

“Sijoituksemme Evolution III -rahastoon kuvastaa sitoutumistamme ilmastomuutoksen hillintään sekä puhtaan energian tuotannon ja saavutettavuuden lisäämiseen koko Afrikan mantereella. Tämä investointi tukee useita strategisia tavoitteitamme: aiomme tehdä miljardin euron edestä uusia ilmastosijoituksia vuoteen 2030 mennessä sekä pitää kokosijoitussalkkumme hiilinettonegatiivisena”, sanoo Riikka Molander, Finnfundin rahastosijoituksista vastaava apulaisjohtaja.

Finnfundin sitoumus on osa rahaston ensimmäistä rahoituskierrosta. Rahastoa hallinnoi Inspired Evolution Managers Limited, Afrikan mantereelle erityisesti ilmastohankkeisiin ja kasvuyrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja, joka painottaa sijoituksissaan erityisesti puhdasta energiantuotantoa ja infrastruktuuria sekä energiatehokkuutta.

Roggeveld Wind -tuulipuisto Etelä-Afrikassa on yksi aiemman, Evolution II -rahaston sijoituksista.

Rahoituskierros keräsi 199,4 miljoonan dollari edestä ehdollisia sitoumuksia seitsemältä kansainväliseltä sijoittajalta. Mukana on useita kehitysrahoittajia. Seuraavan 12–18 kuukauden aikana rahasto pyrkii vielä saavuttamaan tavoitteensa koota yhteensä 400 miljoonaa dollaria. Tavoitteena on tehdä 10–15 investointia viiden vuoden aikana.

Inspired Evolution on ollut vuodesta 2007 lähtien rahoittamassa ja kehittämässä uusiutuvan energian hankkeita yli 2 gigawatin edestä sekä mukana pääomittamassa useita kasvuyrityksiä eri puolilla Saharan eteläpuolista Afrikkaa. Yhtiö keskittyy ilmastonmuutoksen kannalta olennaisiin sijoituskohteisiin, kuten puhtaan energian infrastruktuuriin, energian saatavuuteen, energiatehokkuuteen sekä niitä tukeviin arvoketjuihin.

Luotettavan ja puhtaan energian saatavuus on Afrikassa huomattavasti muuta maailmaa heikommalla tasolla. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sähköistämisen taso on noin 46 prosenttia, ja 590 miljoonaa ihmistä elää edelleen ilman sähköä. Tilanne lisää sosioekonomista epätasa-arvoa ja on kehityksen esteenä.

Afrikassa on valtavat mahdollisuudet aurinko- ja tuulivoimalle sekä laajalti myös vesivoimalle. On arvioitu, että Afrikan muutokseen hiilineutraaliin energiapalettiin vuoteen 2050 mennessä tarvitaan rahoitusta 2,8 biljoonaa. Jotta Afrikka voi saavuttaa ilmastoa ja energiaa koskevat kestävän kehityksen tavoitteet, tuotantokapasiteetin tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä ja viisinkertaistua vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoa:
Riikka Molander, Apulaisjohtaja, salkkuvastaava (rahastot), p. 050 369 4039, riikka.molander@finnfund.fi
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, p. 040 620 9767, kirsi.pere@finnfund.fi (median yhteydenotot)

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: