Hyppää sisältöön
fi
en

4.5.2021

Finnfund on maailman ensimmäinen kehitysrahoittaja jolla on hiilinettonegatiivinen sijoitussalkku

Kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfundin sijoitussalkku on hiilinettonegatiivinen eli sijoituskohteet sitovat enemmän hiiltä kuin ne päästävät. Finnfund julkisti tänään tuoreimmat laskelmat salkkunsa ilmastovaikutuksista.

Luvut osoittavat, että vuonna 2019 Finnfundin sijoitukset sitoivat hiiltä ilmakehästä 134 679 t CO2-ekv enemmän kuin ne päästivät. Vuonna 2019 Finnfundin sijoitussalkun koko oli 617 miljoonaa euroa.

“Olen todella ylpeä siitä että olemme onnistuneet rakentamaan sijoitussalkun, joka on yhtäältä hiilinegatiivinen ja toisaalta tuottaa positiivisia kehitysvaikutuksia ja taloudellista tuottoa. Tämä osoittaa, että pitkän tähtäimen sitoutumisemme kestävän metsätalouden sijoituksiin toimii: Sijoituksemme sitovat enemmän hiiltä kuin ne päästävät. Olemme myös sitoutuneet pysymään tällä tiellä”, Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi sanoo.

Kestävä metsätalous on pitkään ollut yksi Finnfundin päätoimialoista. Vuoden 2019 lopussa Finnfundin sijoituksen metsätalouteen olivat 147 miljoonaa euroa (tehdyt sijoitukset ja sitoumukset), mikä vastaa 19 prosenttia yhtiön koko salkusta. Luku on suurempi kuin millään muulla kehitysrahoittajalla. Suurin osa tästä on FSC-sertifioitua (Forest Stewardship Council).

Finnfundin sijoitukset metsätalouteen ja metsämaatalouteen sitoivat ilmakehästä 240,431 t CO2-ekv. Yli kaksi kolmasosaa (83%) näistä hiilinieluista sijaitsee Afrikassa.

”Tietääksemme olemme ensimmäinen kehitysrahoittaja, joka on raportoinut hiilinettonegatiivisesta sijoitussalkusta. En usko että moni sijoitusyhtiö ylipäätään on yltänyt tähän, ehkä joitakin metsärahastoja lukuun ottamatta. Tässä asiassa olisin ihan mielelläni väärässä”, Kangasniemi sanoo.

Laskennan perustana GHG Protocol ja Partnership for Carbon Accounting Financials

Finnfund arvioi jokaisen sijoituksensa ilmastovaikutukset sekä ennen sijoituspäätöstä että vuosittain koko sijoituskauden ajan. Jatkossa kaikki sijoitukset tulevat olemaan myös Pariisin sopimuksen mukaisia. Kehitysrahoittajana ja vaikuttavuussijoittajana Finnfund sijoittaa edistääkseen kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Laskenta perustuu GHG Protocol ja Partnership for Carbon Accounting Financials -ohjeistuksiin (PCAF). Ohjeistusten avulla on määritetty suorat ja epäsuorat päästöt sijoituskohteiden tuotannosta ja ostetuista palveluista (scope 1 ja 2 sekä 3 upstream) mutta ei tuotannon jälkeisestä käytöstä (scope 3 downstream). Vaikutukset on jyvitetty Finnfundin rahoitusosuuden mukaisesti. Vain nykyisten sijoitusten ilmastovaikutukset raportoidaan. Jos esimerkiksi Finnfundin rahoitusosuus vähenee metsäyhtiössä, jonka toimet sitovat hiilidioksidia, tämä vähentää vastaavasti Finnfundin raportoimaa hiilidioksidin sidontaa, vaikka toiminta yhtiössä jatkuu ennallaan.

Finnfund ei ota huomioon päästökompensaatioita eikä päästöoikeuksien kauppaa. Finnfund seuraa niin sanottua absoluuttisen laskennan periaatetta ja laskee vain absoluuttiset ilmastovaikutukset. Olemme myös aloittaneet keräämään tietoa päästöoikeuksien kaupasta lisätäksemme raportoinnin läpinäkyvyyttä.

Finnfundin hiililaskennan taustalla on tavoite ymmärtää entistä paremmin sijoitusten ilmastovaikutuksia. Finnfund työstää parhaillaan uutta ilmasto- ja energialinjausta, joka valmistuu myöhemmin tänä vuonna.

Finnfundin sijoitusten vuosittaiset ilmastovaikutukset vuonna 2019.

Finnfundin sijoitussalkun ilmastovaikutukset 2019:

  • Hiilijalanjälki eli päästöt: 105,752 CO2-ekvivalenttitonnia (t CO2-ekv), joka vastaa 208 t CO2-ekv / MEUR eli Finnfundin portfolioon sijoitettua miljoonaa euroa kohden
  • Hiilinielut: -240,431 tCO2-ekv, joka vastaa -473 t CO2-ekv / MEUR
  • Nettopäästöt: -134,679 t CO2-ekv
  • Vältetyt päästöt: 65,224 t CO2-ekv, joka vastaa 128 t CO2-ekv / MEUR

Lisätietoa

Kirsi Pere, Viestintäpäällikkö, kirsi.pere@finnfund.fi, +358 40 620 9767

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Sijoitamme vuosittain 200-250 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta ja rahoitusalaa. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 957 miljoonaa euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 80 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: