Hyppää sisältöön
fi
en

3.11.2021

Finnfund käynnistää kansainvälisen metsäaloitteen – tavoitteena sijoittaa 500 miljoonaa dollaria Afrikan kestävään metsätalouteen

Suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund on käynnistänyt yhdessä kolmen muun sijoittajan kanssa aloitteen, jonka tavoitteena on lisätä rahoitusta ilmastonmuutosta hillitsevälle, kestävälle metsätaloudelle Saharan eteläpuolisen Afrikassa. Tavoitteena on koota 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria sijoituksia seuraavan 3–5 vuoden aikana. Aloite julkistettiin tänään Glasgow’n ilmastokokouksen yhteydessä.

Finnfundin lisäksi mukana ovat Ison-Britannian kehitysrahoittaja CDC Group, Norjan kehitysrahoittaja Norfund sekä sijoitusyhtiö New Forests.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä rahoitusta toiminnalle, joka

  • tukee vastuullisten ja tehokkaiden metsänhoidon käytäntöjen kehittämistä sekä jäljellä olevien luonnonmetsien suojelua,
  • lisää kestävästi istutusmetsiä, yhteisömetsiä sekä metsien ennallistamishankkeita Afrikassa,
  • edistää sellaisten luontopohjaisten ilmastoratkaisujen kehittämistä, jotka auttavat estämään metsäkatoa ja suojelemaan Afrikan luontopääomaa,
  • lisää niin sanottuja vihreitä työpaikkoja, parantaa ihmisten toimeentuloa sekä tukee vastuullista ja osallistavaa talouskasvua maaseudun yhteisöissä koko Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella.

Yhteistyö perustuu mukana olevien tahojen pitkälle kokemukselle ja sitoutumiselle kestävän metsätalouden kehittämiseen ja rahoittamiseen Afrikassa.

 ”Kestävä metsätalous on keskeinen keino taistelussa metsäkatoa ja ilmastonmuutosta vastaan. Meillä Finnfundissa vastuullisten metsäyhtiöiden rahoittaminen on jo pitkään ollut yksi pääsektoreistamme. Luonto- ja ilmastohyötyjen lisäksi kestävä metsätalous voi parantaa merkittävästi ihmisten elintasoa. Tämä korostuu erityisesti Afrikassa”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

”Afrikan metsätaloudella on suuri kasvupotentiaali. Muiden kehitysrahoittajien ja New Forestsin kanssa tehtävän yhteistyön kautta voimme vaikuttaa siihen, että kaikki tämä potentiaali saadaan käyttöön”, Kangasniemi lisää.

”Me uskomme, että vastuulliset investoinnit kestävään metsätalouteen auttavat säilyttämään Afrikan rikasta luontoa. Samalla ne ovat keskeinen keino ilmastohätätilan ratkaisemisessa sekä hyvinvoinnin ja vihreiden työpaikkojen luomisessa maaseudun yhteisöille. Kuten jokainen ilmastokokous osoittaa, yhteistyö on ilmastotekojen ytimessä. Olemme nyt koonneet yhteen merkittävää osaamista, ja tavoitteenamme on saada jatkossa myös muita edelläkävijöitä mukaan”, sanoo CDC Groupin toimitusjohtaja Nick O’Donohue.

Afrikan metsät ovat koko maailmalle tärkeitä

Jopa 17 prosenttia maailman metsistä ja 20 maailman trooppisista metsistä sijaitsee Afrikassa. Näitä tärkeitä ekosysteemejä uhkaavat kuitenkin metsäkato ja biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Syynä on erityisesti talouskasvun ja väestönkasvun aiheuttama kasvava puutavaran tarve. Siksi puutavaratuotannon vastuullisuuden lisäämisellä sekä metsätalouden ja muun luontoon vaikuttavan toiminnan vastuullisten käytäntöjen kehittämisellä on tärkeä tehtävä ilmastonmuutokset hillitsemisessä sekä luontoarvojen vaalimisessa Afrikassa.

Finnfund perustajaksi metsäsijoittajien yhteisöön

Glasgow’n ilmastokokouksessa perustettiin myös Yhdysvaltain johdolla uusi julkisten ja yksityisten sijoittajien yhteisö The Forest Investor Club. Sen tavoitteena on vauhdittaa investointeja kestävään metsätalouteen. Finnfund on yksi yhteisön 16 perustajajäsenestä, joihin kuuluvat myös esimerkiksi Apple ja Goldman Sachs.

Lue alkuperäinen tiedote englanniksi: CDC Group, Finnfund, Norfund propose innovative partnership with New Forests with an ambition to raise $500m for sustainable forestry across sub-Saharan Africa – Finnfund

Lisätietoa The Forest Investor Clubista.

Lisätietoa
Ilkka Norjamäki, rahoituspäällikkö, ilkka.norjamaki@finnfund.fi, p. 040 866 8642
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, kirsi.pere@finnfund.fi, p. 040 620 9767 

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Sijoitamme vuosittain 200-250 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta, rahoitusalaa sekä digitaalisia ratkaisuja ja infrastruktuuria. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,07 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 90 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi

About CDC Group 

CDC Group is the UK’s impact investor with over 70 years of experience of successfully supporting the sustainable, long-term growth of businesses in South Asia and Africa. The company is a leading player in the fight against climate change and has committed more than $1bn of climate finance over the last four years. CDC is also a founding member of the 2X challenge which has raised $10bn to empower women’s economic development.

The company has investments in over 1000 businesses in emerging economies and total assets of $9.3bn. In 2020, CDC committed over of $1.5bn to businesses in Africa and Asia and aims to invest up to $1.75bn in 2021 – with a focus on driving inclusive growth, job creation and supporting economic recovery from COVID-19. CDC is funded by the UK government and is a champion of the UN’s Sustainable Development Goals. All proceeds from CDC’s investments are reinvested to improve the lives of millions of people in Africa and South Asia. CDC’s expertise makes it an ideal partner for private investors looking to devote capital to making a measurable environmental and social impact in countries most in need of investment. For more information, please visit www.cdcgroup.com

About New Forests 

 New Forests is a global investment manager offering high-impact strategies in sustainable forestry and related sectors, with AUD 7.7 billion (USD 5.9 billion) in assets under management across 1.1 million hectares (2.7 million acres) of investments. New Forests’ investment portfolio consists of sustainable forest plantations, areas of natural forest conservation, carbon projects, rural land and row-cropping, and timber processing. Since its inception in 2005, New Forests has earned a reputation for its value-adding approach to the assets it owns and manages, including protecting biodiversity and supporting rural livelihoods 

New Forests’ vision is to see the forest and land use sector as being central to the transition to a sustainable future. To achieve this vision, New Forests’ investment strategies support the role of forests as nature-based climate solutions, provide sustainable timber for the growing circular bioeconomy, and contribute to the sustainable development of regional economies and rural communities. Headquartered in Sydney, New Forests is a Certified B Corp and operates in Australia, New Zealand, Southeast Asia and the United States. For more information, please visit: www.newforests.com.au

About Norfund

Norfund is the Norwegian Investment Fund for developing countries. Our mission is to create jobs and to improve lives by investing in businesses that drive sustainable development. Norfund is owned and funded by the Norwegian Government and is the Government’s most important tool for strengthening the private sector in developing countries, and for reducing poverty. Norfund’s committed portfolio totals 3.3 billion USD in Sub-Saharan Africa, South-East Asia, and Central America. Norfund has four investment areas: Clean Energy, Financial Institutions, Scalable Enterprises and Green Infrastructure. 50% of the portfolio is in Sub-Saharan Africa. For more information, please visit: www.norfund.no

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: