Hyppää sisältöön
fi
en

14.3.2024

Finnfund jatkaa naisyrittäjien tukemista pakistanilaisen Kashf Foundationin kautta

Kehitysrahoittajat ja vaikuttavuussijoittajat, suomalainen Finnfund ja brittiläinen BII, jatkavat Pakistanissa toimivan Kashf Foundationin tukemista uusilla investoinneilla: BII:n sijoituksen arvo on 15 ja Finnfundin 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kashf Foundation on yksi maan johtavista mikrorahoituslaitoksista.

Aiemman, vuonna 2021 tehdyn sijoituksen jälkeen Kashf on kasvanut Pakistanin suurimmaksi mikrovakuutusten jakelijaksi. Yhtiö on myös tuonut markkinoille terveysvakuutuksia, jotka on suunnattu erityisesti naisille joilla ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta vakuutusturvaan.

Suurin osa pakistanilaisista pankkijärjestelmän ja turvaverkkojen ulkopuolella

Pakistan on yksi maista, joissa taloudellinen osallisuus toteutuu huonoiten. Maailmanpankin mukaan 79 % maan 231 miljoonasta asukkaasta on virallisen pankkijärjestelmän ulkopuolella. Vain 13 prosentilla Pakistanin naisista on pankkitili, kun miehillä vastaava luku on 28 prosenttia.

Suurin osa Pakistanin matalan tulotason kotitalouksista on virallisten turvaverkkojen ulkopuolella. Pääasiallisen elättäjän kuolema tai sairastuminen johtaa helposti taloudelliseen kriisiin haavoittuvassa tilanteessa.

Palveluverkosto yhä useampien saataville

Kashf Foundationilla on yli 750 000 asiakasta ja yli 70 prosenttia yhtiön myöntämistä lainoista on kohdistettu naisten omistamille mikroyrityksille. Kashf toimii 380 toimipisteessä. Yhtenä BII:n ja Finnfundin sijoituksen tavoitteena on mahdollistaa verkoston kasvattaminen 450 toimipisteeseen, mikä tuo palvelut yhä useampien saataville.

Roshaneh Zafar, Kashf Foundationin perustaja ja toimitusjohtaja, sanoi: ”Naisten taloudellinen voimaannuttaminen vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ansiotuloihin, mutta vaikutukset ulottuvat myös perheisiin ja yhteisöihin. Kun naiset menestyvät ja saavat tuloja, he useimmiten asettavat lasten koulutuksen etusijalle ja luovat näin perustaa tulevien sukupolvien menestykselle. Tämä saa aikaan positiivisen kierteen, joka muokkaa sukupuolten välistä dynamiikkaa ja vahvistaa yhteisöjä. Sen lisäksi terveysvakuutukset edistävät naisten hyvinvointia ja vahvistavat yhteiskunnan yleistä vakautta.”

“Kashf on menestyksekkäästi rakentanut ainutlaatuisen konseptin mikrorahoituksen toimialalla”, sanoi Finnfundin rahoituspäällikkö Antti Partanen. ”Aloitimme yhteistyön vuonna 2021 ja olemme siitä lähtien todistaneet sekä taloudellisten että muiden, esimerkiksi yhtiön tarjoamien koulutuspalveluiden vaikuttavuutta. Vakuutustuotteiden lisääminen Kashfin tarjoomaan merkitsee sitä, että yhtiö voi entistäkin paremmin vahvistaa matalan tulotason kotitalouksien ja erityisesti naisten turvaverkkoja.”

Habib Yousuf, BII:n Regional Director for South Asia, sanoi: “Pakistanin makrotaloudelliset haasteet ovat tehneet mikroyritysten rahoituksen saannista yhä vaikeampaa. Kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat naisten omistamat yritykset, jotka ovat virallisen pankkijärjestelmän ulkopuolella. Iso-Britannian kehitysrahoittajana olemme ylpeitä voidessamme jatkaa Kashfin rahoitusta yhdessä Finnfundin kanssa, tukien tällä tavalla naisyrittäjiä mikä toteuttaa hallituksemme tavoitetta tasa-arvon edistämisestä myös taloudellisten palveluiden osalta.”

Koulutus auttaa hallitsemaan taloutta

Kashf on sitoutunut rahoituslaitoksille kehitettyihin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun parhaisiin käytäntöihin sekä kansainvälisesti tunnustettuihin asiakkaan hyvän kohtelun periaatteisiin (Client Protection Principles). Yhtiö kehittää jatkossakin työskentelyään tavoitteenaan vaativin, kultatason sertifikaatti.

Kashf tarjoaa lainojen ja vakuutusten lisäksi myös taloudellista osallisuutta tukevia palveluita, joiden vaikutus on kotitaloudelle suuri. Näihin kuuluu muun muassa osaamisen ja taloudellisen lukutaidon kehittäminen, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään millaiseen tuotteisiin ja palveluihin he ovat sitoutuneet. Kashf on kouluttanut yli 300 000 mikroyrittäjänaista hallitsemaan talousasioitaan paremmin. Myös nuorille tytöille eli seuraavan sukupolven mikroyrittäjänaisille tarjotaan koulutuksen avulla paitsi itseluottamusta myös ymmärrystä taloushallinnosta.

Erityisesti naiset kärsivät ilmastonmuutoksen aiheuttamien luonnonmullistusten ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksista. Kashf kehittää BII:n antaman teknisen tuen turvin ilmastoriskilinjausta, joka ohjaa yhtiön tapaa tunnistaa ja huomioida ilmastoriskit. Riskienhallintakehikon lisäksi tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita jotka lisäävät Kashfin asiakkaiden resilienssiä ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan.

Sijoitus luokitellaan tasa-arvoa edistäväksi 2X-sijoitukseksi, sillä Kashf Foundationin asiakkaista valtaosa on naisia. Yhtiö edistää myös naisten työllistymistä ja johtajuutta omassa organisaatiossaan.

Lisätietoja:
Antti Partanen, rahoituspäällikkö, antti.partanen@finnfund.fi, p. 041 468 6333

Median yhteydenotot:
Valpuri Mäkinen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, valpuri.makinen@finnfund.fi, 050 3842105

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: