Hyppää sisältöön
fi
en

2.2.2021

Työn merkityksellisyyden tavoittelu näkyy vaikuttavuussijoittajan rekrytoinneissa

Katja Koski

Olen viime aikoina lukenut paljon uutisia ja tutkimuksia siitä, miten työn merkityksellisyys on yhä useamman – etenkin nuorten – tavoitteena ja miten moni organisaatio panostaa siihen, että henkilökunta ymmärtää ja sisäistää työnsä merkityksen. Työssäni henkilöstöpäällikkönä olen lukenut satoja työhakemuksia ja huomannut tämän olevan täysin totta. Finnfundista kiinnostuneet työntekijät hakevat nimenomaan merkityksellisyyttä, ja moni on jopa valmis sen vuoksi irtisanoutumaan vakituisesta työpaikasta tullakseen meille määräaikaiseen tehtävään. Hakijamäärämme ovat olleet tasaisessa kasvussa viime vuosien ajan.

Merkityksellinen työ lisää motivaatiota ja työssä viihtymistä

Hakuprosessin aikana työn tarkoitus nousee selkeästi esille. Näen myös linkin työssä viihtymisen ja merkityksellisyyden kokemuksen välillä. Työyhteisöön sopeutuminen on nopeampaa ja motivaatio jatkossakin helpompaa ylläpitää, kun työn tarkoitus on kirkkaana mielessä. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuutiimimme uusin jäsen Päivi Lehtonen kertoi blogissaan  todellisuuden jopa ylittäneen odotukset.

”Tiesin organisaation tekevän vastuullisia sijoituksia kehitysmaihin ja tiesin että niitä tehdään ammattimaisesti. En kuitenkaan tiennyt, miten suurella sydämellä niitä tehdään. Kaikki tekevät täysillä töitä sen eteen, että uusia vastuullisia sijoituksia saadaan aikaiseksi”, Päivi kirjoittaa. Vaikka kuinka nauttisi työstään, tulee kuitenkin huonompiakin päiviä. Silloin työn tarkoitus ja suuremman kuvan hahmottaminen auttavat jaksamaan. Finnfund henkilöstö

Uskon, että työn merkityksellisyys on myös osasyynä pitkille työsuhteille Finnfundissa. Monissa isommissa organisaatioissa ihmiset pääsevät tekemään ja näkemään vain pieniä osia projekteista eivätkä koskaan välttämättä näe työnsä lopputulosta. Meillä on mahdollisuus seurata työnsä jälkeä ja vaikutuksia alusta loppuun asti. Investointien elinkaaressa tämä saattaa kestää useita vuosia. Myös tämä nousee esiin motivaatiotekijänä työnhakijoiden joukossa.

Arvot ovat nyt arvokkaita

Erityisesti millenniaalien kerrotaan hakevan työltään merkityksellisyyttä. Viime vuosina olen kuitenkin huomannut, että sama toive toistuu eri-ikäisillä hakijoilla. Moni haluaa olla omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että tulevat sukupolvet elävät paremmassa maailmassa. Finnfundin missio, luoda parempaa maailmaa rahoittamalla vastuullisia yrityksiä kehitysmaissa, puhuttelee.

Olen ollut töissä yrityksissä, joiden arvomaailma vastaa omaani ja sellaisissa, joiden missio jäi minulle epäselväksi. Huomaan viihtyväni paremmin, kun arvot näkyvät jokapäiväisessä työssä. Työhaastatteluissa moni ottaakin puheeksi sen, miten Finnfundin missio näkyy työntekijöiden arjessa. Hakijoita kiinnostaa, miten investoinneissamme tärkeät asiat kuten tasa-arvo ja ilmastovaikutukset toteutuvat organisaation omassa toiminnassa.

Moni hakijoista on meille entuudestaan tuttu: Olemme työnantajana kiinnostava, ja moni hakee meille useamman kerran. Meitä saatetaan seurata vuosien ajan ja sopivan tehtävän avautuessa otetaan sitten yhteyttä. Tämä on meille paitsi imartelevaa myös eduksi: Moni hakijoista – ja valituksi tulleista – tuntee jo Finnfundin toimintaa ja on perehtynyt yritykseen varsin hyvin aloittaessaan. Tämä nopeuttaa työyhteisöön sopeutumista ja oman paikan löytämistä.

Vastuullisuusosaaminen on valttia työmarkkinoilla

Finnfundin henkilöstöstä vain osan työtehtävät vievät heidät suoraan sinne, missä investointiemme vaikuttavuus parhaiten näkyy – kohdemaihimme Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. He tutustuvat rahoittamiimme hankkeisiin paikan päällä ja näkevät niiden vaikutukset omin silmin. Myös me muut saamme tietoa meneillään olevista hankkeista ja niiden kehitysvaikutuksista. Jatkuva seuranta auttaa pitämään mielessä sen, miksi Finnfund on olemassa. Ulkoinen viestintä on myös sisäistä viestintää: Moni meistä seuraa Finnfundia LinkedInissä ja Twitterissä ja näkee myös sitä kautta, mitä meillä tehdään. Toki paljon viestejä jaetaan myös sisäisesti.

Tammikuussa 2020 finnfundilaisten keskustelutilaisuuden vieraana oli Sitran ilmastoratkaisut-tiimin johtava asiantuntija Outi Haanperä.

Meille hakeutuvilla rahoitusalan ammattilaisilla on myös valtava halu oppia lisää kestävästä kehityksestä. Nykyisin kaupallisissa opinnoissa sivutaan jo ainakin lyhyesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta, mutta monet hakeutuvat meille syventämään tätä osaamista. 40 vuotta vaikuttavuussijoittamista tehnyt yritys on alallaan edelläkävijä, mikä on meille myös työnantajana kilpailuvaltti. Nuoret osaajat kokevat markkina-arvonsa kasvavan meillä ollessaan, kun vastuullisesta ja vaikuttavuussijoittamisesta on tulossa yhä enemmän valtavirtaa. Vaikka oma työnkuva keskittyisikin pääasiassa taloudellisiin aspekteihin, kuuluu jokaiseen hankkeeseen olennaisena osana myös vastuullisuuden ja tarkastelu. Tiimityössä jokainen oppii myös toisiltaan. Vastaavasti taas ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijamme oppivat työssään rahoitusalan perusteita. Tämän lisäksi koko talolle järjestetään koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia, joiden avulla laajennetaan koko henkilöstön osaamista.

Merkityksellisyys ei ole Finnfundissa erikseen haettu brändisana. Olemme tehneet vastuullisia ja vaikuttavia sijoituksia 40 vuotta, mutta vasta viime vuosina tämän kokemuksen merkitys myös yksittäisen henkilön osaamisportfoliossa on kasvanut. Iloitsemme kasvaneista hakijamääristä ja motivoituneesta henkilökunnasta – molemmilla asioilla on selkeä yhteys yrityksen menestykseen jatkossakin.

Katja Koski
henkilöstöpäällikkö, Finnfund

 

Lue lisää:
Ura Finnfundissa

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: