Hyppää sisältöön
fi
en

29.2.2024

Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja häirintää voi olla vaikea huomata

Lauri Etelämäki

Sukupuolten tasa-arvon toteutumista analysoidaan jokaisen investointipäätöksemme yhteydessä. Sen yhteydessä selvitämme myös sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän riskin tasoa yrityksessä, johon harkitsemme investointia. Väkivalta ja häirintä ovat sukupuolten välisen tasa-arvon tehokkaita estäjiä ja ne vaikuttavat miljoonien naisten ja tyttöjen elämään eri puolilla maailmaa.

Yritys saattaa tavoitella sukupuolten välistä tasa-arvoa samalla kun sukupuoleen perustuva väkivalta ja häirintä estää tätä tavoitetta toteutumasta. Sitä voi olla vaikeaa tunnistaa, etenkin jos yrityksen johto ei ole kiinnittänyt asiaan huomiota.

Nollatoleranssi on tärkeää,  mutta se ei riitä

Suurin osa niistä yrityksistä joiden kanssa olen urani aikana työskennellyt ilmaisee aidosti tavoitteekseen sukupuolten välisen tasa-arvon. Sukupuoleen perustuvalle häirinnälle ilmoitetaan olevan nollatoleranssi. Moni yritys kuitenkin jättää riskit arvioimatta. Lähempi tarkastelu saattaa paljastaa, että häirintä on osalle henkilöstöstä arkipäivää. Tyypillisesti ne ihmiset, joilla olisi valtaa muuttaa tilannetta, edustavat sukupuolta joka ei ole sukupuoleen perustuvan väkivallan tai häirinnän kohteena. Siksi he eivät myöskään huomaa yrityksen toiminnassa esiintyviä riskitekijöitä. Pahimmassa tapauksessa valta-asemassa olevat ihmiset ovat itse osa ongelmaa. Tällaisissa olosuhteissa uhrin on haastavaa ellei suorastaan mahdotonta tuoda asia esiin.

Sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän poistaminen alkaa aina yrityksen johdosta. Tilanne on todettava ja sen muuttamiseksi on ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin. On tärkeää ymmärtää selkeästi, millainen käytös on sopivaa ja millainen ei. Koko henkilöstö tulee kouluttaa ymmärtämään, mistä on kyse ja miten häirintä vaikuttaa työyhteisöön ja sen uhreihin. Kaikille tulee myös kertoa toimenpiteistä, jotka seuraavat häirintätapauksista. Ymmärryksen lisääminen on aina hyödyllistä, vaikkei yrityksessä häirintätapauksia olisikaan esiintynyt. Selkeät rajanvedot auttavat sekä häirinnän poistamisessa että sen ehkäisemisessä.

Säännölliset valitukset ovat hyvä asia

Kun yrityksen johto on tehnyt perustyön, sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän ehkäisyyn paras keino on toimiva valituskanava. Toimiva tarkoittaa sitä, että henkilöstö ymmärtää kanavan merkityksen ja toimintatavan ja luottaa siihen, että valitusten jättäminen sen kautta johtaa reiluun ja tasapuoliseen käsittelyyn jonka tavoitteena on kaikkien hyvinvointi ja turvalliset työolosuhteet. Luottamus on erityisen tärkeää näin sensitiivisen asian ollessa kyseessä. Yksi toimivan valituskanavan tunnusmerkeistä on siihen saapuvien valitusten jatkuvuus. Ihmiset uskaltavat ilmoittaa väärinkäytöksistä kokiessaan tulevansa kuulluiksi ja reilusti kohdelluiksi. On tärkeää huomata, että henkilöstökyselyt saattavat olla harhaanjohtavia, jos vastaajat eivät luota kyselyn nimettömyyteen. Jos edustaa henkilöstössä jotakin vähemmistöryhmää, voi valtavirrasta poikkeavista vastauksista pystyä tunnistamaan vastaajan henkilöllisyyden.

Finnfundille on vaikuttavuussijoittajana tärkeää edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Sukupuolten välisen kuilun sulkemisella on positiivisia vaikutuksia niin liiketoimintaan kuin yhteiskuntaankin ja lopulta myös sijoituksemme menestykseen. Tiedämme, että jolleivät ihmiset ole tasa-arvoisessa asemassa eikä heillä ole yhtenäisiä mahdollisuuksia esimerkiksi saavuttaa tiettyjä yhteiskunnallisia asemia, ei yhteiskunnan resursseja hyödynnetä tehokkaasti. Tämä on tietenkin haitallista talouden kehitykselle. Sen lisäksi työpaikoissa, joissa henkilöstö on monimuotoista, on usein parempi ilmapiiri. Tutkimusten mukaan monimuotoiset tiimit myös toimivat tehokkaammin. Lopuksi, mutta ehkä kaikkein tärkeimpänä, epätasa-arvo on yksinkertaisesti epäreilua.

Lauri Etelämäki
ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija
Finnfund

 

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: