Hyppää sisältöön
fi
en

22.1.2024

Finnfundin ekonomisti Nea Tiililä: ”Historian suurin vaalivuosi nostaa globaaleja poliittisia riskejä”

Vuonna 2024 pidetään yli 60 vaalit, joissa yli puolet maailman ihmisistä äänestävät presidentistä, parlamentista tai kunnallishallinnosta.

”Suuri määrä vaaleja tänä vuonna on myös uhka demokratialle. Esimerkiksi Euroopassa vaalien odotetaan olevan vapaita ja demokraattisia, mutta läheskään kaikkialla näin ei ole. Viime vuosina yleistyneen populismin ja autoritäärisyyden pelätään kasvavan monessa maassa. Askelia autoritäärisempään suuntaan nähdään esimerkiksi Tunisiassa, Bangladeshissa ja Pakistanissa,” arvioi Finnfundin ekonomisti Nea Tiililä.

Tänä vuonna geopoliittisia mannerlaattoja mahdollisesti muuttavat vaalit ovat USA:ssa, mutta myös Taiwanin viikon takaisilla vaaleilla voi olla merkittäviä geopoliittisia vaikutuksia, sillä vaalituloksen on pelätty kärjistävän Taiwanin ja Kiinan sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan suhdetta entisestään.

”Valtapuolueena jatkaa DPP-puolue, joka on perinteisesti ollut Taiwanin itsenäisyyden kannalla, ja uudeksi presidentiksi valittiin DPP:n edustaja William Lai. Taiwan-Kiina suhteita tulos tuskin tulee selkeyttämään tai parantamaan, sillä Kiina on syyttänyt Laita muun muassa separatistiksi. DPP-puolue kuitenkin menetti enemmistön parlamentissa, joten päätöksenteko tulee varmasti vaikeutumaan Taiwanissa. Länsimaissa tulos nähtiin demokratian voittona, mutta se onko vaalien tuloksella laajempia geopoliittisia vaikutuksia jää nähtäväksi,” sanoo Tiililä.

Kiinan pelättiin sekaantuvan vaalin tulokseen, ja oletettavasti jotain hybridivaikuttamista taustalla onkin ollut, mutta lopputulokseen tai vaalien kulkuun sillä ei ollut ainakaan lopputulosta muuttavaa merkitystä.

Myös Ukrainassa kuuluisi käydä vaalit tänä vuona, mutta sotatilan vuoksi vaalien toteutuminen on epäselvää. Venäjällä käydään presidentinvaali tämän vuoden maaliskuussa, mutta odotukset tämän suhteen ovat selvät – vaalit tulevat olemaan epäreilut ja korruptoituneet ja Putin jatkaa Venäjän presidenttinä. Myös Ukrainan naapurimaassa Moldovassa on presidentinvaalit tänä vuonna, ja nämä ovat tärkeät vaalit Moldovan geopoliittisen linjan kannalta, etenkin jos nykyinen EU-mielinen presidentti ei tulekaan uudelleenvalituksi. 

Disinformaation ja syväväärentämisen riski on olemassa

Finnfund seuraa poliittisia riskejä tarkasti myös sijoituspäätöksiä tehtäessä, sillä politiikkamuutoksilla ja poliittisella epävakaudella on monesti vaikutuksia myös yksityisen sektorin yrityksiin. Esimerkiksi Intiassa pidetään vaalit keväällä. Pääministeri Modin johdolla hallitsevan puolueen odotetaan voittavan vaalit,  joten merkittäviä poliittisia suunnanmuutoksia ei olisi odotettavissa.

”Intia on nykyään maailman väkirikkain valtio ja Intian talous on yksi maailman nopeimmin kasvavista. Intia on viime vuosikymmenen aikana kehittynyt voimakkaasti ja Intia tulee myös korvaamaan Kiinasta pois siirtyvää tuotantoa. Sen vuoksi Intian geopoliittinen merkitys kasvaa myös koko ajan.”

Myös Afrikan mantereella pidetään tänä vuonna monet vaalit. Eniten huolta liittyy konfliktien riepomaan Sahelin alueen vaaleihin. Monissa näistä maista on autoritäärinen hallinto ja heikot instituutiot, joten pelkona on uudet vallankaappaukset, joiden on nähty lisääntyvän viime vuosina. Myös Afrikan kehittyneimmässä maassa Etelä-Afrikassa käydään jännittävät vaalit loppukeväästä.

”Laajalle levinnyt epätasa-arvo sekä korkea työttömyys aiheuttavat sosiaalisia jännitteitä maassa. Tämän lisäksi Etelä-Afrikka on kärsinyt viime vuosina pahasta energiakriisistä. Apartheidin jälkeisen ajan aina pääministeripuolueena toiminut ANC-puolue on menettänyt kannatustaan viime vuosina, ja voi olla, että ensimmäisen kerran historiansa aikana ANC joutuu sopimaan koalitiohallituksen. Tämä olisi valtavat tappio presidentti Ramaphosalle ja hänen ANC-puolueelleen.”

Vaalit ovat kuitenkin aina mahdollisuus tarpeellisille sosiaali- ja talousuudistuksille sekä demokratian vahvistumiselle. Suhteellisen rauhallisia vaaleja ilman radikaaleja muutoksia poliittisessa linjassa toivotaan nähtävän esimerkiksi Intiassa, Ghanassa, Indonesiassa, Sri Lankassa ja Meksikossa, vaikka opposition odotetaan voittavan osassa näistä maista.

Muita suuria vaaleja tänä vuonna ovat muun muassa EU-vaalit ja Iso-Britannian parlamenttivaalit. Yhdysvaltojen presidentinvaalit käydään marraskuussa. Jos Donald Trump valitaan uudestaan presidentiksi, sillä voi olla suuriakin vaikutuksia Yhdysvaltojen demokratialle ja sen kantaan liittyen esimerkiksi Natoon ja Ukrainan tukemiseen.

”Kaiken kaikkiaan poliittisesti on odotettavissa hyvin epävarma vuosi. Samalla täytyy olla varautunut hyvin erilaiseen kampanjointiin. Kampanjointi voi monessa maassa värittyä disinformaation levittämisen myötä sekä tekoälyn mahdollistaman syväväärentämisen (deepfake) vuoksi. Suuri määrä vaaleja voi tarkoittaa myös levottomuuksien lisääntymistä, jos kansalaiset yltyvät protestoimaan vaalien yhteydessä,” linjaa Tiililä.

 

Lisätietoja:

Nea Tiililä, ekonomisti, nea.tiilila@finnfund.fi, puh. 050 520 2203

Unna Lehtipuu, viestintäjohtaja, unna.lehtipuu@finnfund.fi, puh. 040 624 0896.

 

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta ja luomme pysyviä vaikutuksia sijoittamalla yrityksiin, jotka ratkaisevat globaaleja kehityshaasteita. Sijoitamme vuosittain 200–250 miljoonaa euroa 20–30 yritykseen kehitysmaissa. Keskitymme erityisesti uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen, rahoitusalaan sekä digitaalisiin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin. Yhteensä Finnfundin sijoitukset, sitoumukset ja sijoituspäätökset ovat noin 1,22 miljardia euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on yhteensä 100 työntekijää Helsingissä ja Nairobissa. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: